DEBATT

«De moderne barna vokser opp i en verden full av ulike tekniske verktøy. Oppgaven en pedagog står overfor er derfor å se mulighetene til disse verktøyene, bruke dem som instrumenter for læring, utvikling og kreativitet,» skriver Yuliia Levchenko.
«De moderne barna vokser opp i en verden full av ulike tekniske verktøy. Oppgaven en pedagog står overfor er derfor å se mulighetene til disse verktøyene, bruke dem som instrumenter for læring, utvikling og kreativitet,» skriver Yuliia Levchenko.

«Jeg har flere ganger sett at «å jobbe med digitale verktøy» handlet om å spille av Peppa gris-tegnefilmer på YouTube»

«En kombinasjon av barns tradisjonelle leker og digitale verktøy lar dem utforske verden fra forskjellige perspektiver,» skriver barnehagelærerstudent Yuliia Levchenko.

Publisert

Bruk av digitale verktøy i barnehagehverdagen har blitt debattert de siste årene. Selv om media kommer tidlig inn i barnas liv er det fortsatt mange som er imot denne ideen. Dette fordi de blir bekymret for at det ødelegger relasjonskompetansen mellom barn og bremser barns vilje til læring.

Til tross for dette står punktet om bruk av digitale verktøy tydelig i Rammeplanen. Den sier nemlig at barnehagepersonalet må legge til rette for at barn utforsker, leker, lærer og selv skaper noe gjennom digitale uttrykksformer. Digitale medier er en viktig del av det moderne samfunnet og derfor må barnehagen legge fokus på fremtidens kompetansebehov som gir flere muligheter til moderne barn.

Henriette Jæger hevder at kvaliteten på praksisen rundt bruk av digitalt utstyr i stor grad avhenger av barnehagelærerens kompetanse og kunnskap, det påvirker hva verktøyet brukes til.

På denne måten oppstår spørsmålet om hvilken kompetanse en barnehagelærer må ha for å bruke digitale hjelpemidler rimelig og læringsorienterende.

Utfordringer med å jobbe med digitale verktøy

Jeg har flere ganger sett at «å jobbe med digitale verktøy» handlet om å spille av «Peppa gris»-tegnefilmer på YouTube for å roe ned barna når de kjedet seg, eller i løpet av måltid. Dette er begrenset bruk som ikke har noe til felles med en læringsprosess å gjøre.

Dessverre står det ikke noe konkret om barnehagelærerens digitalkompetanse i Rammeplanen. Derfor må barnehagepersonalet finne en løsning selv. Det gir flere utfordringer om apper som skulle involveres i pedagogisk arbeid, hvordan man skal gjennomføre det og på hvilken måte man skal vurdere aktiviteter hvor digitale verktøy brukes.

Yuliia Levchenko er barnehagelærerstudent ved OsloMet - Storbyuniversitetet.
Yuliia Levchenko er barnehagelærerstudent ved OsloMet - Storbyuniversitetet.

I planlegging av en aktivitet med bruk av digitale verktøy er det viktigste å ta hensyn til barnas alder og å fange deres interesser. Hva kunne det være? Dyr, eventyr eller kanskje mattefigurer? Gode observasjoner hjelper en med å finne et tema som fasinerer barn og gir anledning til videre arbeid både med hele barnegruppen og ett konkret barn.

For å jobbe med digitale verktøy i barnehagen må barnehagelæreren dele barn inn i mindre grupper ut fra barnas ferdigheter og forutsetninger. Det er nok ikke lett å arrangere, siden alle barna er forskjellige og har fokus på ulike ting. Ikke minst må barnehagepersonalet planlegge aktiviteter for de andre barna som ikke deltar i en digital aktivitet. En kan for eksempel la en gruppe leke ute mens resten jobber inne og bytte grupper etterpå. Eventuelt kan man fordele barn i grupper når barn får tid til frilek. Løsninger kan varieres, det er bare å prøve!

Når det gjelder arbeid med digitale hjelpemidler er det meget viktig å forberede seg godt for å kunne presentere aktiviteten på en forståelig og tydelig måte.

Tenk på språk og potensielle spørsmål som barn kan stille i løpet av aktiviteten. Ikke minst tenk på videre arbeid som er basert på bruk av bestemte apper. Dette er et tidkrevende prosjekt, men det er sikkert verd det.

Nettbrett vs. tradisjonell lek

Verden utvikler seg veldig fort og flere moderne barn mestrer leker med nettbrett før de lærer seg å gå. Derfor mener mange pedagoger at nettbrett kan være skadelig for barns mentale utvikling og stopper deres læringsmotivasjon.

Selv om barna bruker mye tid med nettbrett, står de tradisjonelle lekene fortsatt sentralt i barnehagen.

Manfred Spitzer, en tysk psykiater og psykolog, hevder blant annet at digitale medier ødelegger barns hjerneutvikling og bidrar til at de blir aggressive, syke og ensomme. Han ber foreldre og pedagoger om å avgrense barns bruk av medier før de har fylt 15 år. Jeg tenker at det er et ganske radikalt syn fordi vi lever i et digitalisert samfunn og kan ikke ekskludere digitale verktøy fra barns liv.

Selv om barna bruker mye tid med nettbrett, står de tradisjonelle lekene fortsatt sentralt i barnehagen. Gjennom disse tilegner barn seg kommunikasjonsevner og sosiale ferdigheter, lærer seg å fungere i samfunnet og være sammen med andre mennesker. Når barn leker, for eksempel rollelek, lærer de å løse konflikter og prøver ulike sosiale modeller. Lek utvikler barns fysiske og psykiske ferdigheter som kritisk tenkning, fantasi og hukommelse. På denne måten må lekens betydning i barns liv ikke undervurderes.

Det er viktig å innse at nettbrett ikke erstatter barns tradisjonelle aktiviteter, men bare utfyller dem, og gir dem nye muligheter til læring.

Teknologi utvikler barns nysgjerrighet og kreativitet som hjelper dem å lykkes i fremtiden. Det finnes mange effektive apper som utvikler barns logiske tenkning og problemløsning, som kan være både morsomme og utfordrende.

Bruk av digitale verktøy handler ikke om at barn bare sitter og ser på fine bilder på skjermen. Digitale hjelpemidler lar barn analysere, klassifisere og reflektere over ulike temaer. Barn kan leke med didaktiske materialer, tegne eller konstruere. Gjennom disse aktivitetene kjenner de verden rundt seg.

En kombinasjon av barns tradisjonelle leker og digitale verktøy lar dem utforske verden fra forskjellige perspektiver.

Tenk kreativt

Bruk av digitale hjelpemidler gjør det lettere for barn å forstå didaktisk materiale og gir nye muligheter til å utvikle deres kreative evner. Barn lærer seg å samhandle med didaktiske omgivelser, for eksempel lærer seg ulike begreper (figurer, farger, størrelser osv.).

De moderne barna vokser opp i en verden full av ulike tekniske verktøy. Oppgaven en pedagog står overfor er derfor å se mulighetene til disse verktøyene, bruke dem som instrumenter for læring, utvikling og kreativitet. En kombinasjon av barns tradisjonelle leker og digitale verktøy lar dem utforske verden fra forskjellige perspektiver.

Litteraturliste:

Jæger, H. (2016, 02 02). Digitale medier i barnehagen. Første steg.

Kunnskapsdepartementet. (2017). Rammeplan for barnehage: Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Oslo: Utdanningsdirektorat .

Spitzer, M. (2014). Digital demens : alt om hvordan digitale medier skader deg og barna dine. Oslo: Pantagruel.

Tenk kreativt! Bruk ulike metoder, så får du et fantastisk resultat!

 

Powered by Labrador CMS