DEBATT

Barnet vårt har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Det er akkurat det det er: Det griper gjennom alt, skriver denne moren.
Barnet vårt har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Det er akkurat det det er: Det griper gjennom alt, skriver denne moren.

Jeg har den ungen bare en mor kan elske...

– Vit at den tiden barnet mitt er i barnehagen er det viktigste avlastende tiltaket i livet vårt akkurat nå. Vit at betydningen av den jobben dere gjør er livreddende for oss. Så jeg ber deg, kjære pedagog og barnehageansatt: Hold ut! Les den sterke bønnen fra en mor med et barn med spesielle behov.

Publisert

Jeg har den ungen.

Jeg har den ungen som bare en mor kan elske.

Jeg har den ungen som jeg kan forstå at de ansatte gleder seg til at skal slutte i barnehagen. Når mitt barn er sykt kan de ansatte puste lettet ut, og si at selv om det er sykdom på huset, er i hvert fall han hjemme så da skal alt gå bra. Når sommerferier skal planlegges oppfordres vi på det sterkeste til å samkjøre vår ferie med støttepedagogens ferie.

Vår unge er så krevende at vi ikke kan velge ferie selv uten å få dårlig samvittighet, dersom vi ikke tar hensyn. Når vi henter barnet vårt sent, til tross for kø og lang reisevei, blir dette bemerket. Det slipper foreldre til nevrotypiske barn å høre, der de kommer luntende inn ti på fem, svette etter en treningsøkt på Sats.

Det er helt andre regler som gjelder for oss. For vi er spesielle.

Barnet vårt har en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse. Det er akkurat det det er: Det griper gjennom alt. Spesielt på foreldrekaffe og arrangementer hvor personalet med letthet kan slå seg ned med de andre foreldrene som skotter bort på sine barn som fyker rundt mellom bordene.

Når jeg er der, er jo barnet mitt hentet.

Tilretteleggingen er over. Jeg må følge han rundt.

De andre foreldrene har anledning til å bli kjent, knytte kontakt og få venner i nabolaget. Jeg må halsbrekkende følge barnet mitt rundt i frykt for at han skal stikke av, drikke såpe, forsyne seg av andre barns kakestykker, eller deres foreldres kaffe. Jeg har avfunnet meg med at det er slikt livet har blitt, selv om jeg så gjerne skulle ha slått av en prat med mammaen til «Trine». Hun som var så søt og hyggelig i garderoben forrige uke.

Kanskje hun kunne blitt en venn?

Jeg har den ungen som ikke kan leveres til avdelingen uten at personalet begynner febrilsk å kartlegge hvor støttepedagogen er. «Vent litt, vi skal bare finne ut hvor Hanne er nå». Hanne er på kontoret, hun kommer ned. Flott, da kan ungen leveres.

Jeg må halsbrekkende følge barnet mitt rundt i frykt for at han skal stikke av, drikke såpe, forsyne seg av andre barns kakestykker, eller deres foreldres kaffe.

Jeg har den ungen som ofte blir diskutert på møter.

Møter hvor ikke bare barnets funksjonsevne og velvære blir drøftet, men også hvordan ungen påvirker resten av barnegruppa. Ungen vår har brysomme foreldre. Vi ser hvordan øyene deres blir smale når vi ber om tilrettelegging. Det går jo utover hva de har planlagt, og ideen om hva en barnehage skal være. Det er urimelig å legge hele byrden det er å ta vare på mitt barn, over på pedagogens kunnskap, vilje og holdninger.

Det handler i stor grad om tilgjengelige ressurser og fysiske tilrettelagte rammer. Ressurser som ikke pedagoger har noen råderett over, men som er forankret i politiske bevilgninger.

Jeg har den ungen som blir passet på, og ikke lekt med. 

Passet på av ansatte jeg ikke vet hvor i barnehagen jobber, fordi avdelingen har avdelingsmøte. Henter jeg barnet mitt i dette tidsrommet blir jeg møtt med «det jeg som er på`n når avdelingen har møte».

Noen må jo være på`n. Jeg vet det.

Når skolestarterklubben treffer hans årskull spør jeg forventningsfullt hvordan han kan får være med. Da får jeg til svar at det ikke vil passe for han, for de skal jobbe med en sånn oppgavebok. Et par turer kan han nok få bli med på, ja. Det skal de nok få ordnet.

Sånn går dagene, han kan bli med litt. Litt i starten av en samlingsstund. Litt i et opplegg. Skolestarteropplegget de har valgt treffer ikke han. Pedagogikken er for de andre. Det er de og han. Dette umulige regnestykket. Barnet mitt versus barnegruppa. De ansatte må ta hensyn til de andre barna. Jeg vet det. Det må jeg huske på. De minner meg på det.

Jeg har den ungen som ikke passer inn i den klassiske barnehagetradisjonen hvor en tommel opp og en rask så «flink du er» er tilstrekkelig for at han skal kjenne mestring og utvikling. 

Pedagogikken er for de andre. Det er de og han. Dette umulige regnestykket.

Ungen min trenger belønningssystemer. Belønninger som kan sees på som urettferdig for de andre barna. For denne utviklingen kommer ikke av seg selv. Denne livsviktige utviklingen krever så mye innsats og krefter at vi som foreldre får tilbud om avlastning på institusjon. Får han ikke tilstrekkelig hjelp og trening i de viktige barnehageårene kan det bety forskjellen på å flytte hjemmefra i begynnelsen av barneskolen, eller tre til en bemanning som voksen. Det vil si at det til enhver tid må være tre ansatte på han alene for å sikre trygghet for han og ansatte.

Jeg har den ungen som kommunen har bestemt at best skal integreres i lokalmiljøet. Spesialavdelinger i barnehage eksisterer ikke.

Så jeg ber deg, kjære pedagog og barnehageansatt: Hold ut!

Vit at den tiden barnet mitt er i barnehagen er det viktigste avlastende tiltaket i livet vårt akkurat nå. Det er tid som kan bidra til at jeg er en bedre mor. Bare det at han kan være i barnehagen til jeg har handlet middagen i forkant av henting, får jeg mulighet til å ta meg av han resten av kvelden. For jeg vet at jeg sikkert må stå opp et par ganger denne natten som jeg så ofte gjør.

Vit at betydningen av den jobben dere gjør er livreddende for oss. Noen barn trenger medisin for å overleve. Mitt barn trenger tilrettelegging og spesialpedagogikk for å overleve. Uten intensiv trening og tilrettelegging vil barnet mitt kunne utsette seg selv eller andre for fare.

Selv om ungen min har en diagnose, er han ikke diagnosen sin.

Så jeg ber deg, kjære pedagog og barnehageansatt: Hold ut!

Det er også barnet mitt som har diagnosen og ikke jeg som mor. Jeg som mor har like mye behov for å møte andre foreldre, være stolt av å se barnet mitt vokse å utvikle seg. Så la meg få lov til akkurat det.

Og til deg kjære politiker ber jeg deg se på hvor knapp grunnbemanningen i barnehager er. Det er akkurat nok ressurser til at dagene går rundt (i barnehager). Ved sykdom og møter blir det hektisk. Når mitt barn går i barnehage blir dagene langt mer enn hektiske.

Jeg har hatt kronisk dårlig samvittighet for å levere barnet mitt i barnehage ved sykdom, eller for å hente han etter at støttepedagogen har gått for dagen. Det er ikke jeg som burde ha denne dårlige samvittigheten, det er dere som har besluttet at bemanningen er tilstrekkelig som burde hatt det.

Det dere sparer i denne bemanningen kan dere gange med minst tre, årlig, den dagen han kommer på institusjon. Eller når vi pårørende eller barnehagepersonalet er utbrent og har sykemelding som varer i lange perioder.

Powered by Labrador CMS