DEBATT

«Både barn og foreldre vil være tjent med en hverdag preget av forutsigbarhet i en ellers urolig tid,» skriver artikkelforfatteren.
«Både barn og foreldre vil være tjent med en hverdag preget av forutsigbarhet i en ellers urolig tid,» skriver artikkelforfatteren.

Hjemmebarnehage: «Skap trygge og gode dager sammen»

«Om man lager gode rutiner fra start kan man unngå mange fallgruver en tid oppå hverandre kan fordre,» skriver barnehagelærer og sykepleier Kristin Nimine Norløff Twist.

Publisert

Vi går alle en tid i møte med mye usikkerhet og en hverdag snudd på hodet. Plutselig skal vi bo og leve oppå hverandre, alt skal skje innenfor hjemmets sfære, på våre prisgitt, trygge kvadratmetere.

Her skal hele livet for familien foregå, utfordrende? Ja!

Alle ytre faktorer er fjernet, ingen hjelp til aktivisering er å oppsøke, barnehagene er stengt. Nå står vi kun igjen med den indre kjerne, når heller ikke eventyrfabrikker eller svømmehaller kan bidra til å aktivisere barna våre. I vår tids samfunn hvor vi alltid må ha noe på programmet, men det stoppet opp den 12.03.2020, så hva nå?

Rutiner

Som barnehagelærer har jeg et ønske om å motivere foreldre til en best mulig hverdag med barn hjemme. En kjerne i barnehagen er rutiner og forutsigbarhet, trygge rammer for små barn. Når hele tilværelsen snus på hodet, uten at barna kan forstå hvilken krise samfunnet står ovenfor, har foreldrene et stort ansvar i å gi barna gode dager. Tenk bare hvor mye sosial samhandling barna går glipp av når barnehagetilbudet er ikke-eksisterende.

Jeg tenker ikke at man skal ha styringsdokumenter, pedagogisk planverk og dagsplan fra barnehagen i innboks umiddelbart.

Men prøv å skap en forutsigbar rutine for deres familie fra første uke. Om man lager gode rutiner fra start kan man unngå mange fallgruver en tid oppå hverandre kan fordre. 

Ha en plan

Vær så kjedelig at man har en plan for hver dag.

Definer frokost, skift fra pysjen og kom i gang. Ha en leketime, før man kan ta en tur ut i hagen, gata eller skogen hvis man har mulighet til det. Før man igjen setter seg ved matbordet under lunsjen og fører samtaler man til vanlig ikke har tid til. En hvil er heller ikke å forakte for store eller små.

Fyll dagene med aktiviteter, barna kan hjelpe til med hjemmets gjøremål. Man kan spille spill, lese bøker, danse og le, sammen!

Men husk at vi også kan stille krav til at barna, tilpasset alder, kan leke litt for seg selv.

Barnevakt

iPad er en super barnevakt i disse dager, men husk at dette burde være et tillegg, heller enn det som har selve hovedfokuset i små barns hverdag. Dette gjelder også utenom krisetider, teknologi er en naturlig og viktig del av barnas hverdag, men alt med måte. Ikke la teknologiske hjelpemidler hindre den viktige dialogen og mellommenneskelige kontakten foreldre og barn i mellom.

Om barna vet at vi skal først spise, leke, gå ut, lunsje, hvile, leke FØR jeg får se på iPad, og dette er forutsigbart hver dag, er det enkelt å gjennomføre. Om man starter med iPad hver dag, hele dager i en uke, kan situasjonen bli vanskeligere å snu. Da vet barna at muligheten er der!

Barn «på jobb»

Foreldre må tilpasse seg en ny hverdag og jobbe hjemmefra med barn rundt seg, og står ovenfor en utfordring.

Men! Invester tiden deres i barna, vær 100 % tilstede når dere kan! Hvis vi er halvveis tilstede hele tiden blir vi voksne gjennomskuet av barna, og får ofte svi for vårt dårlig engasjement.

Så for eksempel ved lunsjen, istedenfor å la barna glo på en skjerm med vedhengte øretelefoner og egne fingre godt klistret til telefonen. Legg vekk jobb, tenk på barnet som en viktig kollega du kan føre en samtale med, ja, uavhengig av barnets alder. Få vekk telefonen fra matbordet!

Vær 100 % tilstede her og nå, la barnet føle seg sett!

Ved å ha slike ladestasjoner hvor man er 100 % pålogget barnet, kan barnet oppleve anerkjennelse og lagrene blir fylt. Da er det lettere å ta fatt på leken, uten mamma og pappa en liten stund, mens de jobber etter lunsj. Antakeligvis er det godt for foreldrene å la siste nytt være ulest og bare være sammen med barna.

Gode dager, til tross for krise

Hovedpoenget mitt er at jeg tror, på bakgrunn av et barnehagefaglig ståsted, at både barn og foreldre vil være tjent med en hverdag preget av forutsigbarhet i en ellers urolig tid.

Rutiner rammer inn dagene, kanskje føler man at tiden blir mer innholdsrik og dagene med barna blir en etterlengtet holme i et ellers røft hav. Finn en løsning som fungerer for deres familie, ingen er like. Men det er sånn at en forutsigbar og trygg hverdag med trygge foreldre, gir trygge barn. Og trygge, tilfredse barn er lettere å «ha med seg på jobb»!

Til slutt

Disse tider vekker mange følelser i mange mennesker. Til info er dette skrevet i beste mening, med et fokus på barna i samfunnet som også blir kraftig preget av krisesituasjon.

Hverdagen slik de kjenner den er borte, de mister sine lekekamerater og den viktige hverdagen i barnehagen. Som en forkjemper for barnas beste er det dette jeg ønsker å belyse. La barna være en viktig del av en usikker hverdag, skap trygge og gode dager sammen. La oss krysse fingrene for at de fleste familier kommer styrket ut av krisen. 

Jeg pleier å tilbringe tid med disse barna hver dag, og skulle ha gjort hva som helst for å opprettholde normal barnehagedrift, i en pandemifri hverdag, for fremtiden vår, nemlig barna.

Enn så lenge, la barna berike dagene deres og vice versa.

P.S: På grunn av utbruddet av koronaviruset i Norge har alarmtelefonen for barn og unge – 116 111 åpent alle dager hele døgnet.

Powered by Labrador CMS