DEBATT

Vi vet at som barnehageledere har vi har et stort samfunnsansvar akkurat nå, men det er ikke noe nytt for oss. Vi er vant til at alle stiller store krav og har store forventninger til oss, og mange har vi skapt selv også. Vi er en sektor med stor stolthet til jobben vi gjør, skriver kronikkforfatterne.
Vi vet at som barnehageledere har vi har et stort samfunnsansvar akkurat nå, men det er ikke noe nytt for oss. Vi er vant til at alle stiller store krav og har store forventninger til oss, og mange har vi skapt selv også. Vi er en sektor med stor stolthet til jobben vi gjør, skriver kronikkforfatterne.

– Det kan vel ikke være så skakkjørt?! Vi må ha tro på hverandre som ledere!

Det vi gjør holder i massevis, og vi må være fornøyde med det vi klarer!, skriver kronikkforfatterne.

Publisert

Det er mange tanker som flyr rundt oppi hodet på en barnehageleder om dagen, og vi vet vi ikke er alene om å kjenne på dette. Om ikke lederjobben har vært ensom før, så er den i alle fall det nå, uten voksne og barn til stede. Vi leser mye om hva som kan skje på barnehagefronten nå når samfunnet ligger nede. Det er mange som skal dokumentere arbeidet som blir gjort, for å sikre oss i etterkant. Og vi synes vi prater oss selv ned. Så skakkjørt kan vel ikke samfunnet vårt være?

Vi vet at som barnehageledere har vi har et stort samfunnsansvar akkurat nå, men det er ikke noe nytt for oss. Vi er vant til at alle stiller store krav og har store forventninger til oss, og mange har vi skapt selv også. Vi er en sektor med stor stolthet til jobben vi gjør.

Men nå føler vi at det er mye usikkerhet rundt omkring, og da tenker vi; hva er vi så redde for nå?

Vi vil ta for oss noen av de ansvarsområdene vi tenker at vi vil ha fokus på i disse ukene:

Stat/kommune

Vi kjenner på at vi nå kan bli usikre på om vi gjør en god nok jobb i barnehagene, og om vi klarer å stille opp til forventningene? Det er utydelige signaler fra regjeringen, men samtidig sier signalene noe om at vi må gjøre mer. Hva mer kan vi få gjort mens barnehagene er stengte?

Vi synes vi må ha mer fokus på den fantastiske jobben som blir utført rundt omkring i barnehagene nå, og styrke de tiltakene som blir gjort. Ikke gjør så ledere blir usikre, som fører til at vi bedømmer situasjonene feil. Det vi gjør holder i massevis, og vi må være fornøyde med det vi klarer! Så skakkjørt er ikke barnehagesamfunnet, annet enn at vi i denne situasjonen kun kan gi støtte og gode råd. Det holder i massevis!

Foreldre

Vi må ha tiltro til at de kommer til å beherske det å være hjemme på en svært god måte. De kommer til å ha kontroll på hus og hjem akkurat som før, det er bare litt mer krevende. Slutt å snakk om hvor krevende dette er! Dette fikser de fleste veldig godt!

Ansatte

Vi bør ha stort fokus på de ansatte, som mister sin arbeidsplass ufrivillig i en måned. Det å være leder i dag, handler mye om psykisk helse. Det er viktig at vi bruker tid til å følge opp alle ansatte, slik at de har sterke hoder når de kommer tilbake, og er klare for gode relasjoner med barna. De skal tåle å stå i en oppstart etter dette som kommer til å bli krevende fordi små barn trenger tid for å bli trygge på nytt igjen.

Mange barnehager har rulleringer med ansatte, eller mange ansatte på jobb samtidig. Vårt største samfunnsansvar akkurat nå er vel å holde barnehagen så smittefri som mulig? Her er det viktig å være en tydelig leder, og tørre å ha få folk på jobb. Vi må nemlig være oppe å stå når samfunnet går tilbake til normalen, og da må vi gjøre de ansatte i stand til å klare det. Da skal de, etter vår mening, ikke være i barnehagen og lage aktivitetskofferter til barna. All ære til de som gjør det, men det trengs ikke!

Det kan for noen kjennes urettferdig at kun noen få er på jobb, mens andre kan være hjemme. Og med den frykten tør ikke vi ledere og velge ut de som skal være på jobb. Det er ingen ting som er rettferdig akkurat nå! Vi har tiltro til at våre ansatte fikser dette på en glimrende måte!  

 Sårbare barn

Gjennom de ukentlige telefonsamtalene fanger pedagogene opp blant annet sårbare barn og deres situasjon. Vi vet allerede hvilke familier dette er, så her gjelder bare god kommunikasjon, råd og veiledning. Mye er gjort med anerkjennelse og gode intensjoner. Er vi fryktelig bekymret, vet vi som ledere hva vi skal gjøre i den situasjonen. Er det barn vi fra før av hadde en dårlig magefølelse på, så er det andre prosedyrer som trer inn, som meldeplikten til barneverntjenesten. Her må vi stole på oss selv, den jobben som ikke er gjort fra før, får vi mest sannsynlig ikke gjort noe med akkurat nå. Og er du i tvil, gjør det du må, dette kan vi!

Intensjonen med stengte barnehager er å minske smittefaren for koronaviruset.

Ut over dette, så er det bare å heie på foreldrene, gi tilbud til de som trenger ekstra støtte i hverdagen, hold kommunikasjonen med de ansatte, og stol på at dette fikser vi sammen!

 Hilsen daglig leder og eier av Skyttelveien barnehage og daglig leder av Stenseth barnehage SA

Powered by Labrador CMS