DEBATT

«Barnehagen har som oppgave å gjøre tilbudet til barn mest mulig uavhengig av sosiale forskjeller, barn fra fattige og rike familier skal ha samme tilbud,» skriver kronikkforfatteren.
«Barnehagen har som oppgave å gjøre tilbudet til barn mest mulig uavhengig av sosiale forskjeller, barn fra fattige og rike familier skal ha samme tilbud,» skriver kronikkforfatteren.

«Alle barn bør få muligheten til å ta del i felles aktiviteter i barnehagen»

«Det finnes tiltak som vi i barnehagen kan sette i verk, som et bidrag til å utjevne den sosiale ulikheten. Eksempelvis kan man tilby materielle lån i barnehagen, slik at alle barnehagebarn har de samme mulighetene,» skriver barnehagelærerstudent Synnøve Faller Raad.

Publisert

Det blir ofte sagt at nordmenn er født med ski på beina. Men utsagnet speiler seg ikke alltid i virkeligheten. I barnehagen møter man både barn som er drevne på ski, men også de barna som knapt vet hva ski er og som hvert fall ikke eier et par selv.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (2017) tilhører et av ti barn en husholdning med vedvarende lavinntekt. Sett i lys av tidligere årstall kan man se at dette er en økende utfordring i samfunnet. Målt i antall har det i løpet av de siste ti årene - fra 2006 til 2015 - blitt 31 000 flere barn med vedvarende lavinntekt.

Ikke alle barn har de samme oppvekstvillkårene. Vi i barnehagen kan være med på å bidra til å kompensere for noen av de sosiale forskjellene.

Det er klart at vi alene ikke kan utjevne sosial ulikhet totalt. Det er dog mulig å dempe betydningen av sosial ulikhet ved å sikre at barna blir møtt av samme tilbud, uavhengig av deres sosiale bakgrunn. Dette er en svært viktig oppgave vi ikke kan overse og feie under teppet.

Som tidligere statistikk nevnt, er det en økning av økonomisk ulikhet i det norske samfunnet, og i dag går de fleste barn i Norge i barnehage. Statistikk fra Statistisk sentralbyrå (2019) viser at 91,8 % av alle barn i alderen 1–5 år har plass i barnehage.

Økonomi som sosial ulikhet

I barnehagen møter man familier som opplever en kryssing mellom mangfold og sosial ulikhet. En familie kan bringe mangfold inn i en barnegruppe med eksempelvis språklige og kulturelle bidrag, men samtidig slite økonomisk, som blir en sosial ulikhet. Vi i barnehagen har da som oppgave å synliggjøre det mangfoldige, men samtidig ha fokus på å redusere betydningen av den økonomiske ulikheten.

Økonomi som sosial ulikhet i samfunnet kan være vanskelig for både barn og deres foreldre. Det finnes dog tiltak som vi i barnehagen kan sette i verk, som et bidrag til å utjevne den sosiale ulikheten. Eksempelvis kan man tilby materielle lån i barnehagen, slik at alle barnehagebarn har de samme mulighetene.

Etter min erfaring fra barnehage spiller det ingen rolle for barna om de låner ski, eller har med egne ski hjemmefra. Skigleden ligger i opplevelsen i seg selv.

Skidag i barnehagen

Er skidag en aktivitet som kan ha økonomisk betydning, og på den måten bidra til å fremme sosial ulikhet og dempe barnas trivsel?

En skidag der alle barn får gå på ski kan gi følelse av fellesskap og samhold. Men hvilken følelse har et barn som sitter på benken, når alle de andre går rundt på ski?

Med det i tankene er det viktig at vi i barnehagen jobber for inkludering av alle barn, slik at alle barn får delta uavhengig av deres sosiale bakgrunn.

Barnehagen har som oppgave å gjøre tilbudet til barn mest mulig uavhengig av sosiale forskjeller, barn fra fattige og rike familier skal ha samme tilbud. Det er ikke alle foreldre som har ski stående klar i garasjen, ei heller har alle interesse for skiaktiviteter.

Dersom interessen er tilstedeværende, er det heller ikke alle foreldre som har råd til å kjøpe ski til skidagen. For mange familier er realiteten slik at økonomien ikke rekker til å dekke så mye mer enn de fysiologiske behovene, som mat, klær og et sted å bo. Å bruke penger på et par ski som blir brukt et par ganger i barnehagen, er med andre ord utenkelig.

Dette er noe vi i barnehagen må vise forståelse for, og respektere.

Hva kan vi gjøre?

Hvilke tiltak kan vi sette i verk for å kunne tilby skiopplevelser til en hel barnegruppe?

Det er klart at de fleste barnehager ikke kan kjøpe inn 18 skipar til hver avdeling. Men det er kanskje ikke der behovet ligger heller? Noen barn har ski med hjemmefra, resterende kan barnehagen kjøpe billige (eller få gratis) fra eksempelvis finn.no eller en kjøp/salg gruppe på Facebook.

Det dukker ofte opp innlegg på Facebook om barnehager som søker brukt skiutstyr, enten det er å få dem gratis, kjøpe billig eller bare låne til skidager. Responsen er ofte bra, noe som resulterer i barnehagebarn som får oppleve skiglede i barnehagen uavhengig av sin sosiale bakgrunn. Barnehagen kan ha noen låneski stående i barnehagen år etter år, som kan komme til glede for liten og stor.

Fokuset til barn ligger ikke på om skiene er brukte eller nye, og som regel er brukt like bra som nytt. Det i seg selv er også et viktig budskap man bør formidle til neste generasjon: Gjenbruk.

«Man tager hvad man haver»

Om barnehagen ikke klarer å tilby ski til alle barna på samme tid, kan man rullere på skiene slik at alle barna får ta del i skileiken og kjenne på skigleden. For trenger 18 barn å stå på ski på en og samme tid?

En god start er å samle sammen det utstyret man får tak i, og gjøre det beste ut av situasjonen. Fem eller femten par ski spiller ingen rolle. Det viktigste er at barna får delta i en felles aktivitet i barnehagen uavhengig av sin sosiale bakgrunn.

Om det står på foreldres manglende interesse, eller økonomiske begrensninger, spiller ingen rolle. Alle barn bør likevel få muligheten til å ta del i felles aktiviteter i barnehagen, som nettopp en skidag er.

Powered by Labrador CMS