DEBATT

Barnehagelærerstudent Silje Marie Hultmark deler sine erfaringer i denne praksisfortelling.
Barnehagelærerstudent Silje Marie Hultmark deler sine erfaringer i denne praksisfortelling.

«– Hører ikke religion hjemme i barnehagen?»

«Vi lever i et flerkulturelt samfunn og et «fler-religiøst» samfunn. Hvordan skal det gå om vi ikke lærer noe av og om hverandre?» spør barnehagelærerstudent Silje Marie Hultmark i sin praksisfortelling.

Publisert

«Gjennom arbeid med etikk, religion og filosofi skal personalet formidle fortellinger og skape rom for barnas opplevelser, samtaler, erfaringer og tanker om religion, livssyn, etikk og eksistensielle temaer.» (Rammeplan 2018)

Hvordan kan man løse dette punktet fra rammeplanen?

Når jeg skulle ut i praksis forhørte jeg meg om barnas religiøse og kulturelle bakgrunn, dette for å kunne løse oppgaven gitt av Høgskolen. Svaret jeg fikk var at det var uklart. Avdelingen visste ikke mye om barnas eller familienes religiøse bakgrunn, og begrunnet dette med at religion er personlig. Religion er noe som ikke hører hjemme i barnehagen. Utsagnet sees utfra et marxistisk perspektiv, og Nancy Frazers syn på religion i samfunnet.

Silje Marie Hultmark deler sine erfaringer i denne praksisfortellingen.
Silje Marie Hultmark deler sine erfaringer i denne praksisfortellingen.

Personlig er jeg ikke enig i denne teorien. Dette begrunner jeg med hvordan samfunnet er bygget opp i dag. Vi lever i et flerkulturelt samfunn og et «fler-religiøst» samfunn.

Hvordan skal det gå om vi ikke lærer noe av og om hverandre?

Jeg har ikke trua på at mennesket vil til rette seg etter en lov der det ikke skal være mulig å vise hvilket trossamfunn du tilhører, offentlig.

Satte i gang samtaler

I denne praksisen valgte jeg å bruke en fortelling fra Jødedommen, det var ingen som tilhørte denne religionen i barnegruppa, det fikk jeg vite. Når det ikke var noen barn i gruppa som tilhørte denne religionen ville jeg heller ikke tråkke barnehagen på tærne, eller overtrampe deres syn på religion. Jødedommen ble ikke personlig her. Det jeg gjorde kan kanskje ikke sees i henhold til Rammeplanen i forhold til religion i barnehagen, men om vi ser videre under fagområdet 3,5 står det;

«…barnehagen skal bidra til at barna utvikler interesse og respekt for hverandre og forstår verdien av likheter og ulikheter i et fellesskap.» (Rammeplan 2018)

Dette blir derfor begrunnelsen min for å trekke inn Jødedommen i min første praksisuke.

Fortellingen som ble lest var fra Esters bok i forhold til høytiden Purim. For å konkretisere ble det vist bilder på smartboard av blant annet en synagoge og tegninger av de forskjellige karakterene fra fortellingen. I sammenheng med bildevisning av synagogen, innvendig og utvendig, ble det en samtale blant barna om likheter med moskeen noen av dem gikk i.

Neste gang det var fortelling om purim hadde jeg lagt til bilder av både kirken og moskeen. Dette satte i gang en god samtale blant ungene og her fikk de fritt spillerom. De fortalte om turer til moskeen, hva de gjorde der, og hvorfor de gikk dit. Et barn fortalte om kirken, at familien pleide å gå dit, spesielt i jula. Da åpnet det seg for at et annet barn fortalte om at de ikke feiret jul, men Bairam.

De aller fleste barna hadde noe å fortelle om sine religioner og sine feiringer hjemme. Jeg opplevde ikke dette som skummelt eller at jeg «tro på tynn is». Jeg kan ikke mye om religioner, men jeg er villig til å lære. Om min «lærer» er 5 eller 50 år spiller ikke så stor rolle i denne sammenheng.

Skal motarbeide diskriminering

Ved en senere anledning spurte jeg et av barna om Bairam, og hvordan de feiret hjemme, og når de feiret hjemme. Vi snakket også om likheter og ulikheter mellom Bairam og jul. Dette ble en kjempefin samtale der jeg lærte masse, og barnet virket mer enn villig til å fortelle om sine opplevelser rundt denne høytiden.

I barnehagen skal vi motarbeide diskriminering. På hvilken måte løser vi denne oppgaven når vi kun markerer jul og påske i barnegruppen?

Religion er personlig, det er individuelt, det sier noe om ens identitet. Identitet er viktig, jeg ønsker at barn skal være stolte og trygge i sin identitet. Mitt syn på identitet handler om retten til å utfolde seg i et mangfoldig samfunn.

Powered by Labrador CMS