DEBATT

– Vi opplever nå en iver fra ulike selskap som ønsker å kjøpe opp/overta foreldredrevne barnehager, skriver Heidi Simensen.
– Vi opplever nå en iver fra ulike selskap som ønsker å kjøpe opp/overta foreldredrevne barnehager, skriver Heidi Simensen.

Kommersialisering av barnehager

– Per i dag er det ikke forbudt å ta ut et rimelig utbytte fra barnehagedrift, noe det eksempelvis er i private skoler. Spørsmålet blir da om det er moralsk riktig og om det ikke nå er på tide å stanse en slik adgang? spør daglig leder i Liøya barnehage, Heidi Simensen.

Publisert Sist oppdatert

Med jevne mellomrom kommer det innlegg om private barnehager i media. Oppslagene kan gjerne dreie seg om kommersielle aktører som eier og drifter barnehager og eventuelle fordeler med privat drift.

Det er ingen tvil om at det har skjedd store forandringer med hensyn til eierforhold i barnehager de siste 10-15 årene. Før barnehagereformen ble innført og barns rett til barnehageplass ble en realitet, var barnehagekøene i mange kommuner svært lang.

Foreldre tok den gangen ofte selv initiativ til å få etablert en barnehage og da også gjerne drevet av dem selv. Det var prisverdige initiativ og helt nødvendig for å oppnå målet om full barnehagedekning.

Å eie og drifte en privat barnehage er en stor og omfattende oppgave. Dersom foreldrene står som eiere, blir de også arbeidsgivere for de ansatte og står ansvarlig for økonomi og drift sammen med daglig leder i barnehagen. Dette skal foreldre ha ansvar for i tillegg til daglig virke og foreldreansvar for egne barn.

Antall foreldredrevne barnehager har blitt sterkt redusert de senere år. Ifølge årsmeldingen til PBL, tidligere Private barnehagers Landsforbund, for 2013-2014 er en stadig større andel av medlemsbarnehagene eid av en barnehageeier som eier flere barnehager. Særlig har de største konsernene med 41 barn eller flere økt de seneste årene. Vi opplever nå en iver fra ulike selskap som ønsker å kjøpe opp/overta foreldredrevne barnehager.

Boka «Velferdsprofitørene» av Linn Herning på Forlaget Manifest i 2015, beskriver hvordan mange av disse aktørene på ulike måter klarer å ta ut midler fra overføringer som var tiltenkt drift av barnehager.

Videre kunne vi i Dagens Næringsliv 11.juni i år lese om hvordan avisen viser til hvordan eiere i Trygge Barnehager har investert stort i oljevirksomheten i California. Ifølge avisen skal nå 185 private barnehager i FUS-kjeden være tungt belånt. FUS er driftsselskapet i Trygge Barnehager. (Les FUS/Trygge Barnehagers svar på kritikken nederst i saken).

Er det greit for oss at enkelte kan berike seg på midler som er tiltenkt barna? Per i dag er det ikke forbudt å ta ut et rimelig utbytte fra barnehagedrift, noe det eksempelvis er i private skoler. Spørsmålet blir da om det er moralsk riktig og om det ikke nå er på tide å stanse en slik adgang?

Som daglig leder i en foreldredrevet barnehage er jeg av den klare oppfatningen at overføringer fra staten og foreldrebetalinger skal gå til å drifte og videreutvikle barnehagen til det beste for barna, ansatte og foresatte.

Jeg vil oppfordre politikerne til å endre denne adgangen som gjelder nå og sikre at pengene går til barna.

Barnehage.no kontaktet FUS/Trygge Barnehager for en kommentar, og daglig leder Eli Sævareid avviser Heidi Simensens påstander:

– Barnehagene i FUS kjeden og Trygge Barnehager er svært veldrevet og har sunn og sterk økonomi. Barnehagevirksomheten eies og drives adskilt fra Crudecorp AS og annen virksomhet som eierne av FUS kjeden og Trygge Barnehager er involvert i, skriver daglig leder i Trygge Barnehager AS og styreleder i FUS barnehagene, Eli Sævareid i en e-post.

– Det er ingen belåning i barnehagene eller Trygge Barnehager som følge av virksomheten i Crudecorp AS og virksomheten i Crudecorp AS har heller ingen innvirkning på barnehagenes drift eller økonomi, avslutter Sævareid.

Har du meninger om temaet? Del gjerne i kommentarfeltet under eller send til [email protected]

Powered by Labrador CMS