Illustrasjonsfoto
Illustrasjonsfoto

Å være og å lære – to sider av samme sak

Publisert Sist oppdatert

Barnehagens mandat er todelt: menneskelig og kunnskapsmessig utvikling. Barnet skal ikke være i barnehagen bare for å lære, men for å være menneske sammen med andre. Å være er like viktig som å lære i barnehagen.

Mål og mening

Barnehagen er et mål i seg selv, ikke bare et forløp til skole eller forberedelse til det å bli voksen. Barnet tilbringer mesteparten av sin våkne tilværelse i barnehagen. For barn er barnehagen livet.

Barnehagen er en verdibasert organisasjon. Likeverd, tillit og anerkjennelse utgjør ikke bare et normativt grunnlag, men skal fungere som et praktisk springbrett til alt som foregår i barnehagen.

Barn skal alltid betraktes som deltakere i egne liv.

Barnehagen er en lærende organisasjon. Barnet skal erfare fysisk, psykisk og åndelig utfoldelse som et grunntrekk ved kulturen i barnehagen – ikke som noe personavhengig eller dagsrytmestyrt.

Barn skal bli ledet og veiledet i alle situasjoner.

Danning og læring

Barnehagen er en arena for danning. Barnet har krav på å bli møtt av ansatte som skjønnsmessig opererer i spennet mellom å være relasjonsarbeider og kunnskapsformidler, oppdager og mottaker, tilrettelegger og videreutvikler, deltaker og tilskuer, maktutøver og maktutdeler.

Barn er alltid gjenstander for ansattes valg og prioriteringer.

Barnehagen skal formidle kunnskap. Å bli påført politiserte pedagogikktrender og lokale kompetanseregimer kan aldri komme i veien for barnets rett til å definere seg selv gjennom egne valg og egen væremåte.

At barn lærer, er like viktig som hva de lærer.

Mestring og erfaring

Barnehagen skal gi mestring for livet. Vurderinger som gjøres på bakgrunn av alder, modenhet og utviklingsnivå, må alltid gå hånd i hånd med barnets interesser, spor og virkelighetsoppfatninger.

Barn skal ikke overlates til sine egne drømmer.

Barnehagen skal gi livserfaring. Å bli nysgjerrig på egne tanker, egen kropp og identitet – og mulighetene det til sammen gir, er like viktig som turtaking, sunn mat og toalettrutiner.

Barn skal bli oppdaget, og selv oppdage verden.

Kvalitet

Barnehagen skal skape samfunnsindivider. Barnet er et produkt av sin væremåte, men det betyr ikke at alt er subjektivt. Og det er ikke tilstrekkelig med fokus på naturfag og matte for å heve kvaliteten i barnehagen.

Barn er både menneske og borger.

Barnehagen skal fremdyrke barns egne opplevelser av kvalitet. Helhet og utvikling er forankret i levd liv, og skal begynne med det barnet vet og vil vite mer om. Kunnskap forutsetter mening, og vice versa.

Barn er, og blir til - for sin egen del og sine omgivelser - der kunnskap krysser danning, liv blir til lære og nåtid berører fremtid.

Forfatteren av denne kronikken, Anders Ek, er leder i enhet Fossen barnehager, Sarpsborg kommune.

Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS