DEBATT

Raymond W. Tiochta sammenligner barnehagen med en fotballklubb - og finner ganske mange paralleller. Foto: Privat/Getty Images
Raymond W. Tiochta sammenligner barnehagen med en fotballklubb - og finner ganske mange paralleller. Foto: Privat/Getty Images

La oss spille sammen - og gjøre hverandre gode!

Hva om vi i barnehagen var en fotballklubb? Og vi som jobbet i en barnehage var fotballspillere!

Publisert

Et tankeeksperiment:

En fotballbane er der spillet foregår og jobben skal gjøres for å vinne fotballkamper

Barnehagen er der jobben skal gjøres for å sikre barnas behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling..

Hva er målet med en fotballkamp? Jo å score mål og vinne kampen!

Hva er målet ditt med å jobbe i barnehagen? Still deg spørsmålet!

Et lagspill

Fotball er et lagspill, og gjøre hverandre gode slik at fotballkampene vinnes.

Å drive en best mulig barnehage er et lagspill, hvor alle er avhengige av hverandre for å sikre en best mulig start på livet for barna, sammen med foreldrene, sammen med kollegaene dine og sammen med barna selvfølgelig.

Som sagt er målet med fotballkamper å score mål. Hvordan finner vi veien til nettmaskene på den mest effektive måten? Hvordan skal vi klare å score mål?

I jobben må man også score mål, med andre ord nå målene man setter seg. Hvordan skal jeg nå målet? Hvorfor skal jeg nå målet?

Struktur i spillet? Er det bra om alle legger seg på samme side i forsvaret, eller alle løpet etter ballen? Er det greit å spille videre når ballen har gått ut av banen?

Svaret er nei, og det samme gjelder på arbeidsplassen. Alle kan ikke sitte i det samme rommet, eller gjøre de samme oppgavene, eller stå på den samme plassen.

Å spille fotball handler om kvalitet, fremdrift, bevegelse, kommunisere og å gjøre hverandre gode.

Å være på jobb og gjøre en jobb, handler også om kvalitet, fremdrift, bevegelse, kommunikasjon og å gjøre hverandre gode.

Spilleregler i fotball. Er det greit om man kommer på banen kl. 17.05 hvis kampen starter kl. 17.00?

Da er det vel heller ikke greit at man kommer på jobben kl. 06.50 hvis man starter kl. 06.45, eller?

Riktig utstyr

Når man skal spille en fotballkamp, hva er viktig? Utstyr ja! Riktig fotballsko til underlaget, riktig drakt, de rette strømpene, shorts og ja, leggbeskyttere.

De samme gjelder på jobb. Ha det riktige utstyret. Vite hva som er det riktige utstyret ut ifra hva man skal gjøre på jobb denne dagen, og hvilken temperatur og vær det er ute. Tar man på seg lue, varme sko, varm jakke og hansker på en kald vinterdag? Eller lar man være? Hvilke valg vi tar kan også spille inn om man er på jobb dagen etter.

Det samme er med fotballspillere. Spiller du uten leggskinn er det større sjanse for at du blir skadet og ikke kan spille neste kamp.

Skader, sykdom og "filming"

Skuespill på fotballbanen? Hva synes vi egentlig om det? En spiller som får et kakk på leggen og legger seg ned i flere minutter, spretter opp og spiller videre når dommeren har blåst frispark.

Det finnes noen spillere som alltid er skadeplaget. Hvorfor er noen ekstra utsatte for skader, og andre ikke? Kan det være at spillere som aldri varmer opp skikkelig blir oftere skadet? Kan det være spillere som aldri tøyer ut som blir oftere skadet? Kan man gjøre noe annet selv om man er satt på sidelinjen pga skade?

På jobb er det også enkelte som oftere er borte fra jobb på grunn av sykdom. Er det fordi disse ikke har varmet opp eller tøyd skikkelig ut etter arbeidets slutt? Kan det være andre grunner til det? Eller kan det være en sammenheng? Kan man være på jobb selv om man er litt skadet? Selvsagt kan man det. En skadet fotballspiller kan gjøre mange oppgaver for og rundt laget. Enten det er å motivere, eller fylle opp vannflasker, pumpe baller etc. Det samme kan en arbeidstaker. Man kan være en motivator, en tilrettelegger og gjøre oppgaver som er tilrettelagt slik at man klarer å gjøre noe. Både for en selv, men ikke minst for «laget» man er en del av.

En viktig spiller kan avgjøre kampen i 2. omgang. Det kan være at en spiller har et redusert kne, men spilleren er så viktig at treneren velger å sette han inn de siste 20 minuttene. Han klarer å komme til en sjanse, og selvsagt avgjør kampen.

I jobbsammenheng kan det være at en arbeidstaker har et sykt barn hjemme. Denne personen er avgjørende for om kabalen skal gå opp på slutten av dagen. Hvor flott er det da ikke at man splitter dagen mann/dame slik at de ene parten kan komme på jobb eksempelvis kl. 12.00 og redder dagen for både barn og kollega, som da slipper å starte på ekstraomganger, men heller dra hjem etter «90 spilte minutter».

Skuespill på fotballbanen? Hva synes vi egentlig om det? En spiller som får et kakk på leggen og legger seg ned i flere minutter, spretter opp og spiller videre når dommeren har blåst frispark.

Finnes det "filmere" på arbeidsplassen? De som nesten ikke klarer å snakke i telefonen når de melder inn sykdom. Det er ofte heller ikke noe sammenheng med å kunne snakke om man har vondt i en arm, eller en nakke eller i et ben. Eller at man er i dårlig form når man våkner, men kvikner til litt utover dagen, kan man da ikke dra på jobb? 

Forståelse for arbeidsoppgavene

Hva er viktig for en fotballspiller? Utholdenhet, smidighet, tempo, spilleforståelse, taktiske evner, se mulighetene, ta sjanser, styrke er blant de viktigste.

På jobben gjelder de samme tingene. Eksempelvis er utholdenhet er viktig. Hvordan hadde det vært og spilt fotballkamp, og når man ble sliten så jogget man bort til benken, la seg ned og så på mobiltelefonen sin i 10 minutter for så å gå ut på banen igjen. Dere vet svaret! Det samme gjelder på jobb. Man kan ikke legge seg ned i 10 minutter på sofaen og se på mobiltelefonen hvis man da ikke har pause. På jobb må man også ha tempo, forståelse for hva som er arbeidsoppgavene dine, se mulighetene og ikke minst vite hvorfor man gjør som man gjør.

Som fotballspiller må man følge spillereglene. Hvordan ville det sett ut om man i 43 minutt løp ut av banen fordi man skulle ta en telefon? Eller hvis man i 88 minutt, hvor man da lå under med et mål, men bare måtte ned til keeper for å snakke om hvilken film de skulle se på kino etter kampen.

De samme spillereglene er på jobb. Det er enkelte ting som bare må vente til etter jobb. Det handler om prioritering, og det handler om å gjøre det rette til den rette tid, samt en bevisstgjøring og et tydelig mål med hva man er, og hvorfor man er på jobb.

Mange regler - og rødt kort

Det finnes mange regler i fotball. Eksempelvis kan man ikke ta ballen med hånden, man kan ikke sparke noe ned, man kan ikke stå i offside, man kan heller ikke spille videre når dommeren har blåst i fløyta etc.

I barnehagen og i arbeidslivet generelt finnes det masse regler. Vi har våre styringsverktøy som barnehageloven, rammeplan, arbeidsmiljøloven, samt en god porsjon uskrevne regler. Det er ofte disse uskrevne reglene som åpner for skjønn og sunn fornuft. I fotball er det dommeren som skal blåse hvis man går utenfor disse reglene, i arbeidslivet er det sjefen som må gå inn som dommer, eller kollegene dine hvis disse utfordres.

Fotballspillere som føler seg urettferdig behandlet, er ofte klagete og sure.

Men kan man som arbeidstaker bli sur om man blir snakket til om man går utenfor reglementet, eller ikke gjør det som er bestemt? Kan man som arbeidstaker vri av seg skjorte, kaste den i bakken i frustrasjon hvis man blir snakket til, eller kall det gjerne å få et gult kort!

I arbeidslivet handler det også om å vinne kampene. Eller rettere sagt skape resultater og utvikle seg selv, og utvikle laget man er en del av.

Av og til får fotballspillere rødt kort. Det kan være at man har kjeftet på linjedommer, eller at man har vært altfor hard i en takling.

I arbeidslivet kan man også få «rødt kort». Det kan da være at man har visst såpass liten profesjonalitet eller at man har gjort noe alvorlig feil på jobb. I fotball får man karantene, og det kan være alt i fra 1 til 10 kamper, eller mer. Det kommer an på hva man har gjort på banen. I arbeidslivet får man ikke karantene, og det skal svært mye til for å miste plassen på laget, eller mer direkte sagt, miste jobben. Men vi må tørre å gi ut røde kort, hvis man ser at arbeidstaker ikke viser selvinnsikt eller evner å gjøre jobben man er satt til.

I fotball kan man bli byttet ut hvis man ikke gjør en god jobb eller viser innsats. Da setter man inn på innbyttere, som får sjansen til å bevise at de kan gjøre jobben. I fotball handler mye om dagsformen til spiller og laget. Enkelte spillere kan du se med en gang at de er i flyten, og det kan man ofte se med en gang. Enkelte spillere trenger å løpe seg varme før de klarer å prestere. Andre spillere igjen viser med kroppsspråket sitt at i dag, har jeg ikke dagen.

Dette kan man også kjenne igjen hos arbeidstakere. Enkelte kommer på jobb og presterer fra første minutt. Mens du har andre som trenger å bli varme, eller våkne skikkelig før de presterer. Andre kan vise fra første minutt på jobb, at dette blir en tung dag, og «jeg skal i hvert fall» ikke gjøre mer en nødvendig i dag. Er dette greit? Er det tid for å sette innbytteren i oppvarming?

Trening og atter trening

Å vinne fotballkamper handler om å gjøre hverandre gode, kommunisere, stille opp for hverandre, bruke styrkene til hver og en fotballspiller. For å bli en god fotballspiller, må de aller fleste trene for å bli gode. Enten det gjelder utholdenhet, styrke, teknikk, tempo eller spilleforståelse. Her må hver og en gjøre en innsats. Det kan også være at en har lært seg en finte, som flere bør lære seg. Eller at man har fått kjøpt seg et par fotballsko som gjør at ballen skrur lettere opp i krysset. Eller at man vet at en type trening gjør at man lettere holder seg skadefri. Eller et frispark trekk som garanterer for scoring. Som i arbeidslivet må man kommunisere, dele med hverandre, få frem taus kunnskap og ikke minst gjøre det svakeste ledd så bra som mulig.

I arbeidslivet handler det også om å vinne kampene. Eller rettere sagt skape resultater og utvikle seg selv, og utvikle laget man er en del av. For å utvikle seg må man snakke sammen, man må samhandle, justere seg, gi av seg selv, ha en indre motivasjon og man må kunne tilpasse seg og være den beste utgaven av seg selv. Man må tåle å bli dyttet til, reise seg opp og prøve igjen. Man må trene for å bli god, om det så er i samlingsstund eller om det er i relasjon til enkeltbarn eller lære seg teknikker og samarbeidsformer. Samtidig er det viktig å vise at man er stolt av det man holder på med, da vil laget prestere bedre, og du vil prestere bedre, om det er på banen eller om det er i arbeidslivet. Hvis ikke kan man jo benytte «overgangsvinduet» og gå på free transfer! Dette gjelder selvsagt også trener eller manager, eller i arbeidslivet, også kalt sjef.

La oss spille sammen - og gjøre hverandre gode! Brett opp ermene og vis at du vil og fortjener «spilletid», og sammen skal vi løfte pokalen!

Powered by Labrador CMS