Utvidet siktelse mot 30-åringen i overgrepssaken i Tromsø

Flere barn enn først antatt, skal være utsatt for overgrep i overgrepssaken i Tromsø. Overgrepene er begått i forbindelse med lek og stellesituasjoner.

Publisert Sist oppdatert

Politiet har utvidet siktelsen mot den overgrepssiktede barnehageansatte mannen i Tromsø til å gjelde overgrep mot 17 forskjellige barn. 30-åringen var tidligere siktet for overgrep mot 11 barn.

Politiet i Tromsø holdt en pressekonferanse torsdag klokka 12, der de redegjorde for utvidelsen. De sier at overgrepene har skjedd i forbindelse med, eller i forlengelse av, lek og stellesituasjoner.

Politiet i Tromsø opplyste om at det eldste forholdet ligger rundt tre år tilbake i tid

Forlenget med fire uker

Det eldste forholdet i siktelsen antas å ligge tre år tilbake i tid. Overgrepene har foregått i selve barnehagen og i området barnehagen benytter.

Ifølge politiet er gjennomført 44 dommeravhør av til sammen 42 barn, i tillegg til et betydelig antall voksne. Behovene for oppfølging av barna vil variere, og vil bli individuelt vurdert i samarbeid mellom forelde og Barnehuset.

Torsdag ble varetektsfengslingen av mannen forlenget med fire uker, med brev- og besøksforbud. Mannen er nå fengslet til og med 16. juli.

Omfattende siktelser

Siktelsen omfatter 32 siktelsespunkter etter tre overtredelser av straffeloven paragraf 195, andre ledd, bokstav c, gjentatt seksuell omgang med barn.

En overtredelse av paragraf 195, første ledd, andre alternativ, jf. paragraf 49, seksuell omgang med barn, likestilt med samleie, ved at siktede har forsøkt å få et barn til å ta siktedes penis i munnen.

Fire overtredelser av paragraf 195, første ledd, første alternativ, seksuell omgang med barn.

Seks overtredelser av paragraf 200, andre ledd, andre punkt, jf. tredje ledd, under særdeles skjerpende omstendigheter forledet barn til å utvise seksuelt krenkende eller annen uanstendig adferd.

En overtredelse av paragraf 200, tredke ledd, jf. andre ledd, seksuell handling med barn.

17 overtredelse av paragraf 201, bokstav c, seksuelt krenkende atferd eller annen uanstendig atferd overfor barn.

Politiet ønsker ikke utover dette å gå i detalj rundt overtredelsene, men klargjør punktene for å unngå videre spekulasjoner. Det skyldes også at saken fremdeles er under etterforskning.

Powered by Labrador CMS