Mannen ble dømt i Gulating lagmansretts lokaler i Stavanger tinghus.
Mannen ble dømt i Gulating lagmansretts lokaler i Stavanger tinghus.

Barnehageansatt får strengere straff

En barnehageansatt i 40-årene er dømt til to år og ni måneders fengsel for flere overgrep mot en fem år gammel jente. Det slår Gulating lagmannsrett fast.

Publisert

Retten mener at mannen skal ha forgrepet seg på jenta ved en rekke anledninger i barnehagen han jobbet i.

Jenta gikk i mannens avdeling i en barnehage i Rogaland.

Overgrepene ble oppdaget ved at jenta fortalte sin mor om hva tiltalte hadde gjort. Mannen har hele tiden nektet straffskyld.

LES OGSÅ: Barnehageansatt dømt for overgrep

Det var Stavanger Aftenblad som omtalte saken først.

– Som tingretten bygger lagmannsretten ut fra tvilsprinsippet på at det er funnet bevist i alle fall seks tilfeller av kvalifisert seksuell handling som angitt i tiltalen. Det lar seg ikke fastslå sikkert over hvor lang tid overgrepene fant sted, men det dreiet seg i alle fall om en periode på en til to måneder, heter det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen, har retten slått fast at mannen fratas sin stilling som ansatt i barnehagen, og at han fratas retten til å jobbe i barnehage eller med annet barne- og ungdomsarbeid i framtiden.

– Det er tale om et kvalifisert misbruk av den tillit og posisjon han var betrodd i kraft av sin stilling som barnehageassistent. Forholdene omfattet av domfellelsen er graverende, skriver dommerne.

Mannen må også ut med 130.000 kroner i oppreisningserstatning til jenta.

– Som særlig påpekt av tingretten foreligger det kvalifiserte tillitsbrudd både i forhold til fornærmede og hennes foreldre. Tiltalte var godt kjent med at fornærmede hadde opparbeidet seg både en særlig tillit og særlig sterk tilknytning til ham som voksen. Hans grenseoverskridende og for barnet uforståelige handlinger rokket ved hennes naturlige tillitsfullhet på en svært krenkende måte, heter det i dommen.

Samme mann ble i januar dømt for overgrep mot sitt fosterbarn, dette forholdet skal ha skjedd i samme periode som overgrepene i barnehagen. Denne dommen er anket, og skal behandles i lagmannsretten i løpet av våren. Også i denne saken nekter mannen straffskyld.

Powered by Labrador CMS