KRONIKK

Hvordan snakke med barn om krigen i Ukraina? Det har utenlandssjef Nora Ingdal i Redd Barna noen gode råd om.
Hvordan snakke med barn om krigen i Ukraina? Det har utenlandssjef Nora Ingdal i Redd Barna noen gode råd om.

– Slik snakker du med barn om krigen i Ukraina

Vi må ikke glemme at også barn får med seg det som skjer i Ukraina.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

De hører og ser nyhetssendingene som daglig bringer sterke bilder og reportasjer av menneskelige lidelser. Kanskje kjenner de en barnehage- eller klassekamerat som er fra Ukraina eller som har flyktet fra et annet land? Eller kanskje er de bekymret for at det skal bli krig i Norge også?

Vår erfaring er at barn føler seg tryggere når voksne snakker med dem om det som vises i media og på sosiale medier. Vi har derfor samlet fem råd om hvordan man kan snakke med barn om krig:

1. Lytt til barnet

Vær tilgjengelig for spørsmål, eller aktivt spør om barnet ditt har hørt om krigen i Ukraina. Et godt utgangspunkt for samtalen kan være et nyhetsinnslag på TV eller i sosiale medier, slik at dere sammen kan reflektere over det som vises.

Ikke tro at du vet hva barn lurer på - de har ofte et helt annet bilde av situasjonen enn vi voksne. Lytt til barnet før du snakker, og gi barnet rom til å spørre om ting han eller hun ikke forstår eller er engstelige for. Ta deg tid til barnets spørsmål, selv om du står opptatt med andre ting.

Finner du ikke gode nok svar, kan det være fint å søke opp informasjonen sammen med barnet.

2. Ta hensyn til alder

Barn forstår ofte mer enn vi voksne tror.

Små barn kan også engste seg over det de ser, hører eller opplever at voksne bekymrer seg over. De har behov for å bli hørt og få forklaringer på hva krig betyr. De eldre barna har større forutsetninger til å forstå, men det betyr ikke at de alltid kan bearbeide det de hører, ser og tenker på egenhånd. De har behov for forklaringer, mer informasjon og muligheten til å snakke om sine egne tanker.

Snakk ærlig og åpent, unngå vanskelige ord og gi kun informasjon som du selv kan stå inne for.

3. Snakk om løsninger

Barn som er redde trenger trygge voksne, som kan berolige og trøste dem. Fortell at det er de voksne som har ansvaret for å finne en løsning på konflikten, og at dette er noe det jobbes med hver eneste dag. Fortell gjerne at voksne også synes det som skjer er vanskelig, at vi blir lei oss og at vi ikke helt vet hvordan konflikten best kan løses, men at det uansett aldri er barnas ansvar.

4. Snakk om flyktninger

Krig og konflikt betyr også at mange mennesker må flykte fra hjemmene sine. Snakk med barna om hva en flyktning er, og hvorfor millioner av mennesker i verden er flyktninger. Fortell at det å være flyktning ikke nødvendigvis betyr at folk må reise fra landet sitt, men at mange er på flukt i eget land. Informer om arbeidet som gjøres for å hjelpe flyktningene der de er, men at det også kommer flyktninger til Norge.

Oppfordre barnet ditt til å ta ekstra godt var på venner og klassekamerater som har opplevd krig, fordi bildene som nå kommer fra Ukraina kan vekke til live vonde minner hos dem.

5. Støtt barnets initiativ

Barn som på en eller annen måte får anledning til å gjøre noe i forhold til krigen, vil ofte oppleve større grad av mestring og mindre frykt.

Voksne bør stimulere og støtte barn som ønsker å hjelpe. Barn kan lage basar eller innsamlingsaksjoner, eller du kan oppmuntre dem til å sende brev med oppfordringer om fred til egen og andres regjeringer.

Powered by Labrador CMS