Det er store variasjoner i mattilbudet - og i prisen foreldre betaler for mat - i norske barnehager.
Det er store variasjoner i mattilbudet - og i prisen foreldre betaler for mat - i norske barnehager.

Her er barnehagene der du betaler mest kostpenger

Norske foreldre betaler opptil 1.107 kroner hver måned i kostpenger i barnehagen. Helt på topp ligger en barnehage i Oslo. Se tabellen lenger ned i artikkelen.

Publisert

Makspris til tross: I Utdanningsdirektoratets ferske statistikker for barnehagesektoren framgår det at det er betydelige variasjoner i hvor mye en barnehageplass koster.

Mens enkelte barnehager baserer kostholdet på at mamma og pappa smører matpakke til alle måltider, er det i motsatt ende av skalaen flere barnehager som har egne kokker.

Forskriften om foreldrebetaling i barnehager åpner for å kunne ta betalt for de direkte kostnadene for hva maten koster i innkjøp og tilbereding.

I snitt betalte foreldre 268,40 kroner i kostpenger i kommunale barnehager og 310,90 kroner i private barnehager per 15. desember 2017.

Har to kokker

I to barnehager i Norge ligger kostpengene på over 1.000 kroner i måneden.

Aller mest betaler foreldrene som har barn i Månestråle barnehage i Oslo. Her betaler foreldrene 1.107 kroner hver måned i mat.

Daglig leder Simen Øien forklarer at barnehagen har to kokker som jobber på full tid med å tilberede mat for de 150 barna i barnehagen.

– Når prisen blir så høy, har det også å gjøre med hva slags kvalitet vi legger oss på når det gjelder hva gi kjøper inn, sier Simen Øien.

FUB er bekymret for klasseskille

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) har tidligere uttrykt bekymring for at kostpengene kan utgjøre et klasseskille i barnehagen. Barnehagene har helt ulike forutsetninger for å oppfylle målene i rammeplanen, påpeker organisasjonen. FUB ønsker at barnehagene kan være en arena som visker ut forskjeller og har foreslått en nasjonal minstestandard på dette området.

Simen Øien i Månestråle barnehage ser at spørsmålet om klasseskille kan være en utfordring.

-  Men det er noe som kan oppstå når barnehagene har friheten til å drive et kjøkken ut fra hva foreldrene ønsker. Å jobbe med fokus på god helse og gode matvaner for alle barn er viktig i et samfunnsmessig perspektiv, og jeg mener at alle barnehager burde ha et godt og sunt mattilbud uten at dette nødvendigvis er noe som burde bli belastet foreldrene. Viktigheten av matglede og god matkultur og sunne vaner er noe som også er framhevet i ny rammeplan for barnehagene, sier Øien.

Om nivået på deres kostpenger legger han til:

- Dette er noe som vi tar opp med foreldrene jevnlig, og de vil ha mattilbudet slik som det er.

Varm lunsj hver dag

I Månestråle barnehage er det frokostservering fra 07.30 og til 08.15 hver morgen. Mellom 10.30 og 11.00 er det varm lunsj. Og på ettermiddagen er det et brødmåltid med frukt for dem som er på avdeling. De som er ute, kan gjerne tilberede mat på bål.

Simen Øien påpeker at det for denne barnehagen også er viktig å legge til rette for å dekke behovene for særlig de minste barna, som ikke alltid er klare for å spise til de fast oppsatte måltidene.

- Derfor sørger vi for at det er tilgjengelig mat når barna vil ha det, sier Simen Øien.

Ikke veldig overrasket

–  Er du overrasket over at dere har den høyeste prisen for mat i landet?

– Nei, egentlig er jeg ikke kjempeoverrasket. Jeg vet at vi har en høy pris. Men dette er penger som bare dekker de direkte kostnadene til kokker og innkjøp, og derfor er ikke dette noe som barnehagen tjener noe på. Faktisk gir driften av et stort kjøkken som hos oss høyere utgifter enn det foreldre betaler for, og det er også kanskje grunnen til at mange andre barnehager har gått bort fra det å ha egne kokker, sier Simen Øien.

Det er flere vurderinger som ligger til grunn for hvor nivået ligger.

- Setter vi kostprisen høyere enn den er nå, kan det prise oss ut av markedet. Samtidig ønsker vi ikke å kutte i mattilbudet vi har i dag. Dessuten synes vi det å ha folk med denne typen kompetanse er verdifull for barnehagen å ha. Det ser vi ikke minst når vi har de største barna i kokkegrupper i barnehagen, sier Simen Øien.

Tabellen under viser de barnehagene i landet der kostpengene ligger på 650 kroner i måneden eller mer. Du kan sortere  tabellen på kommune/bydel, barnehagenavn eller kostpenger. Kilde: Utdanningsdirektoratet.

Powered by Labrador CMS