Barnehager flere steder i landet stenger nå som følge av smittefare.
Barnehager flere steder i landet stenger nå som følge av smittefare.

Stenger alle barnehager og skoler i Oslo og Bergen

Både Oslo og Bergen stenger barnehagene fra mandag. Også andre kommuner har valgt å stenge enkelte eller alle barnehagene sine.

Publisert

Artikkelen oppdateres fortløpende.

På en pressekonferanse onsdag kveld ble det kjent at danske myndigheter har bestemt at alle skoler og barnehager skal stenges i to uker fra mandag. Antallet virussmittede i landet er nær doblet på et døgn. I morges sa statsminister Erna Solberg (H) ifølge NRK at:

– Vi må være forberedt på at vi i dag kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid i Norge. Samtidig er hun avventende om å gi beskjed om at alle skoler skal stenges.

– Der må vi også passe på å sørge for at de som er foreldre, kan gå på jobb når de jobber i samfunnskritiske sektorer. Vi må få gode faglige råd om dette er det riktige, sier Solberg til statskanalen.

Stenger barnehagene i Oslo og Bergen

Byrådet i Oslo har i dag bestemt at alle skoler og barnehager i kommunen stenges fra og med mandag 16. mars. Ungdomsskoler og videregående skoler i Oslo stenges fra og med fredag 13. mars.

Det skriver Oslo kommune i en pressemelding.  

Foreldre med barn i barnehage og barneskole oppfordres til å holde barn hjemme fra og med fredag, dersom det er mulig. Det jobbes med tiltak for at samfunnskritisk personell med små barn sikres nødvendig barnepass.

– De tiltakene vi iverksetter nå er svært inngripende og får store konsekvenser for byens befolkning. Vi gjør dette nå, fordi vi frykter at konsekvensene av å ikke gjøre det vil være større. Det viktigste nå er å hindre spredning av smitte og trygge våre innbyggere, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Flere enkeltbarnehager over hele landet er nå stengt, og også andre kommuner har valgt å stenge alle sine barnehager. 

Torsdag formiddag holder Bergen kommune pressekonferanse. Byrådsleder Roger Valhammer opplyser om at alle barnehager og skoler i kommunen skal stenges.

– Vi har i dag besluttet at fra og med mandag skal alle barnehager og skoler stenges.
Årsaken for at det først skjer fra mandagen av er av hensyn til de samfunnskritiske funksjonene. Så får foreldre tid til å områ seg, sier Valhammer, og fortsetter:

– Innen mandag vil vi komme tilbake til hvordan vi skal legge til rette for en særskilt tilsynsordning for de aller minste slik at for eksempel Haukeland (universitetssjukehus  journ.anm.) ikke mister bemanning. Detaljene vil vi komme tilbake til.

Også Kristiansand kommune velger nå å stenge alle barnehagene fra mandagen av.

Det gis tilbud på kompetansebarnehager og kompetanseskoler for de som har behov for dette, står det på kommunens hjemmesider.

Avventer

Ifølge Stavanger Aftenblad avventer Stavanger å gjøre tilsvarende beslutning.

– Per nå er vi ikke der at vi har stengt skoler eller barnehager, men det er noe vi vurderer fortløpende. Det kan komme beslutning kjapt, fordi situasjonen er uoversiktlig, sier beredskapssjef Torstein Nielsen i Stavanger kommune.

Til Dagsavisen Stavanger sier beredskapssjef Torstein Nielsen:

–  Vi må ha et tilbud for barn og elever med foreldre som jobber i viktigte samfunnsfunksjoner. At disse foreldrene har et sted å levere barna og hvor barna får tilsyn. Vi har planer for en beredskapsbarnehage og SFO.

Dette kan gjelde personer som jobber i helsevesenet, brann, politi og andre nøkkelfunksjoner i samfunnet.

Bærum kommune forholder seg inntil videre til nasjonale råd om stenging av barnehager og skoler.

– Stenging og barnehager av skoler er et alvorlig inngrep fordi det kan gjøre det vanskelig å opprettholde andre samfunnsfunksjoner, f.eks sykehjem. På den annen side kan det være et viktig smitteforebyggende tiltak. Bærum kommune vurderer situasjonen fortløpende fra time til time, og avventer nye nasjonale føringer fra regjeringens pressekonferanse kl. 14, melder kommunen på sine nettsider.

Stenger ikke i Tromsø, Bodø og Ålesund

Bodø kommune velger å stenge samtlige skoler fra og med fredag. Barnehagene stenges ikke i første omgang.

– Vi gjør en vurdering av å stenge barnehagene, men vi vil anmode folk som har anledning til det om å holde barna hjemme, sier ordfører Ida Pinnerød.

Bodø kommune planlegger for en situasjon der barnehagene stenger, men der noen barnehager holdes åpne for barn av foreldre med spesielle funksjoner, opplyser kommunen videre.
 
I Tromsø ble det nylig opplyst på en pressekonferanse at barnehagene ikke stenges: 

– Vi har registrert at det gjøres tiltak i ulike kommuner. Vi forbereder skoler og barneahger på hvordan man skal håndtere en situasjon hvor det kan bli stenging av skoler og barnehage. Vi vurderer fortløpende tiltak, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Heller ikke i Ålesund stenger barnehagene.

I en pressemelding fra kommunen kommer det fram at: 

Ålesund kommune stenger alle skolar frå i morgon, fredag 13. mars. Stenginga gjeld barne- og ungdomsskolar – private og kommunale, alle vidaregåande skolar i Ålesund kommune og kulturskolar i kommunen. Dette gjeld også SFO. Når det gjeld stenging av barnehagar, avventar Ålesund kommune råd frå sentrale myndigheiter.

Stenger flere steder i Trøndelag

Tydal, Meråker, Stjørdal, Frosta, Levanger og Verdal har stengt alle skoler og barnehager, ifølge NRK
I Meråker i Trøndelag er i dag to barnehager stengt:  Egga barnehage og Tollmoen barnehage. Kommuneoverlege Leif Edvard Vonen informerte i går Meråker kommunes kriseledelse om behovet for mer omfattende tiltak for å minimalisere spredningen av koronaviruset, og setter i dag i gang en rekke tiltak - blant annet å stenge de to barnehagene, ifølge Nea Radio.

For Stjørdal opplyses det at: 

Alle barnehagene og skolene i kommunen stenges. Dette gjelder også private skoler og barnehager.

Slik begrunnes tiltakene i Stjørdal: 

Spredningen av viruset øker raskt. Smitten er helt klart mye mer utbredt enn det vi har registrert ved prøver. Vi har erfart at personer smitter andre før de selv får symptomer. Antallet som smittes vil derfor fort mangedobles dersom vi lever som vanlig, med omfattende møtevirksomhet og sosial omgang mellom mennesker. Tiltakene vi iverksetter skal gi oss en mulighet til å bremse på spredningen før den rammer oss alle. Kommunens ledelse står samlet bak en vurdering i denne situasjonen, om at det er bedre med omfattende tiltak tidlig og heller ha mulighet til å lempe på disse, enn å satse på for små tiltak for sent.

Kommunen har full forståelse for at tiltakene er inngripende og alvorlige samfunnsmessig sett. Dette er også grunnen til at vi vil bruke tiden fram til over helgen til å kunne gi ytterligere vurderinger rundt tiltakenes varighet og omfang.

Det er ikke vår vurdering at vi kan stoppe utbredelse av viruset, men det er av vital betydning for risikoutsatte i befolkningen at vi alle, holde tilbake smittehastigheten. Vi håper dette vil dempe antall som til slutt vil bli syke, og at det kan bidra til å sikre helsetjenestens behandlingskapasitet i pandemiperioden vi står i.

Vurderingene er gjort i tråd med smittevernloven, og støttes av administrativ og politisk ledelse.

– Hold barna hjemme

Porsgrunnsordfører Robin Kåss oppfordrer nå alle som har mulighet til å holde barn hjemme fra skole og barnehage, ifølge Porsgrunns Dagblad (krever innlogging). Han opplyser torsdag morgen videre dette på en sms til PD:

– Rådmannen sender samtidig en klar melding til sentrale helsemyndigheter om å innføre nasjonale tiltak så kommunene kan midlertidig stenge alle skoler og barnehager. Inntil en slik nasjonal beslutning er tatt vil det eventuelt være kommuneoverlegen som stenger enkeltskoler og barnehager.

– Foreldre kan gjerne hente barna på skoler og i barnehager i dag, skriver Kåss.

Øygarden kommune stenger sine ungdomsskoler fra fredag 13. mars og barneskoler og barnehager fra mandag 16. mars, skriver NRK. På kommunens hjemmesider kommer det fram at at det per 11. mars er seks personer i kommunen som har påvist smitte av koronavirus. Fem elevar på Ågotnes skole og et barn i Ågotnes barnehage er i karantene. 

Ifølge Brønnøysunds Avis stenger Brønnøy kommune skoler og barnehager fra og med fredag 13. mars.

– Kriseledelsen er innforstått med at tiltakene vil skape en utfordrende situasjon for foreldre, foresatte og andre. Men setter i verk tiltak for å hindre oppblomstring av smitte, sier ordfører Eilif Trælnes under en pressekonferanse.

– Dette er alvorlig, og vi legger føre var-prinsippet til grunn, sier ordføreren.

Samnanger kommune stenger alle skoler, barnehager og SFO i grunnet koronaviruset, ifølge NRK.

– Vi vil være føre var, og jeg oppfordrer resten av landet til å gjøre det samme, sier ordfører Knut Harald Frøland. Kommunen må se hva som skal gjøres med barn som allerede er levert i barnehagen i dag. Ingen i kommunen har fått påvist smitte.

I Kongsvinger er Austmarka barnehage stengt:

Kongsvinger kommune velger å stenge Austmarka skole, Austmarka barnehage og sette Austbo i karantene, fordi vi har et mistenkt tilfelle av smitte. Dette er en forsikring inntil vi får testresultatet. Austmarka er et lokalsamfunn hvor smitte fort kan spre seg, skriver kommunen på sine hjemmesider. 

Espira Ree Barnehage på Bryne ble tidligere denne uken stengt etter at en av de ansatte fikk påvist koronaviruset. – Vi ser det som usannsynlig at smitten har spredd seg, og vi er nå i dialog med ledelsen om å åpne barnehagen igjen, opplyser kommuneoverlege Øystein Øgaard til Stavanger Aftenblad i går formiddag. 

Powered by Labrador CMS