Statsminister Erna Solberg
Statsminister Erna Solberg

Statsministeren: - Alle landets barnehager stenges

Regjeringen kommer med de sterkeste og mest inngripende tiltakene man noensinne har hatt i fredstid.

Publisert

Ale landets barnehager stenger. Det ble klart under en pressekonferanse torsdag ettermiddag.

– Norge er satt på en stor prøve. I denne perioden vil alle få en annerledes hverdag, sier statsminister Erna Solberg.

Hun slår fast at koronaviruset sprer seg raskt. 

– Det fører til frykt og redsel hos barn og voksne. jeg forstår frykten. Nå har vi fått en situasjon hvor vi har fått de første tilfellene hvor vi ikke kan spore kilden tilbake til smitte i utlandet. Vi vet at mange vil bli smittet i dagene som kommer. Vi er over i en ny fase i forhold til bekjempelsen av denne sykdommen, sier statsministeren videre.

Statsministeren er klar på at de drastiske tiltakene som nå settes i verk gjøres i håp om å stanse viruset.

– I dag kommer regjeringen av de sterkeste, og mest inngripende tiltakene vi har hatt i fredstid. Tiltakene kommer til å ha stor innvirkning på vår personlige frihet. De griper inn i vårt hverdagsliv. Nå er dette nødvendig, sier Solberg, før hun opplyser om at alle barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skoler og universitet og høyskoler stenges.

– Samfunnskritiske funksjoner får et omsorgstilbud i sin barnehage og skole, sier hun.

Helse- og omsrogsminister Bent Høie sier at følgende unntak fra pålegg om stegning gjelder:

– Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Dette sier helsedirektoratet om situasjonen:

 

For å stoppe spredning av Covid-19 og bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester fatter Helsedirektoratet med dette etter smittevernloven § 4-1 andre ledd, jf. første ledd bokstav a og b, vedtak om stenging av :

 • Barnehager
 • Barneskoler
 • Ungdomsskoler
 • Videregående skoler
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre utdanningsinstitusjoner.

Dette er kritiske samfunnsfunksjoner:

 • Beredskapsutvalget anser at følgende 15 funksjoner er kritiske for samfunnet:

•     Styring og kriseledelse

•     Forsvar

•     Lov og orden

•     Helse og omsorg

•     Redningstjeneste

•     IKT-sikkerhet i sivil sektor

•     Natur og miljø

•     Forsyningssikkerhet

•     Vann og avløp

•     Finansielle tjenester

•     Kraftforsyning

•     Elektroniske kommunikasjonstjenester

•     Transport

•     Satellittbaserte tjenester

•     Apotekene

Følgende unntak fra pålegg om stenging gjelder: Det er samtidig viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, og å unngå at personer i risikogrupper  brukes til barnevakt. Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av personell i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner. Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Helsedirektoratet fatter videre med hjemmel i smittevernloven § 4-1 andre ledd vedtak om forbud mot/stenging av:

 • Kulturarrangementer
 • Idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand. Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende
 • Svømmehaller, badeland og liknende

Tiltak for å sikre helsepersonell i Norge

Vedtak etter lov om  helsemessig og sosial beredskap § 4-1 første ledd om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell som jobber med pasientbehandling

For å opprettholde nødvendig helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet med hjemmel i lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 4-1 første ledd andre punktum, jf. tredje ledd gjort følgende vedtak:

Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder  både tjenestereiser og privatreiser. Vedtaket gjelder fra i dag og foreløpig ut april 2020.

Detalj- og varehandel og arrangementer

 • Detalj- varehandel vil holde åpent. Det er ingen grunn til å hamstre mat. Dagligvarebutikkene vil holde åpent.

Reiser

 • Vi ønsker at det tilstrebes at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt.
 • Vi oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser 
 • Ikke gå på jobb eller skole, unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.
 • Alle som kommer fra reiser utenom Norden, skal i karantene, uavhengig om de har symptomer eller ikke. Tilbakevirkende kraft regnet fra 27. februar.

Kollektivreiser og jobbe hjemme

 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. Grunnen til dette er at folk med kritiske samfunnsfunksjoner skal komme seg til og fra jobb og kunne holde avstand til hverandre.
 • Vi anmoder om å ikke besøke personer i institusjoner med sårbare grupper (eldre, psykiatri, fengsel etc)

Kapasitet i helsetjenesten

For å sikre at alle får god behandling og omsorg jobber vi tett med helsetjenesten slik at alle deler av tjenesten kan opprettholde kapasiteten. Helsedirektoratet er også i tett dialog med kommuner, fylkesmenn og de regionale helseforetakene for å bistå med tiltak. Arbeidet vårt omfatter alle deler av helsetjenesten; sykehjem, hjemmetjenester, sykehus, helsestasjon, fastleger, private så vel som offentlige. Det blir særlig viktig å sikre at helsepersonell kan utføre arbeidet sitt på en trygg og god måte og at vi til enhver tid har det helsepersonellet vi trenger.

Om adgangskontroll i helseinstitusjoner

Det innføres restriksjoner for besøkende til alle landets helseinstitusjoner og innføring av adgangskontroll for å ivareta smittevern for pasienter i landets helseinstitusjoner. Personer som har risiko for å være smittet skal avvises fra alle landets helseinstitusjoner. Helsedirektoratet vil gi råd til helsetjenesten om dette.

 
 
Powered by Labrador CMS