Etterlengtet veileder, men gir ikke alle svar

Både fagforeningene og PBL er tydelige på at veilederen ikke gir svar på alle utfordringer. KS er klar på at kommunene vil følge opp rådene som er gitt.

Publisert

Onsdag ettermiddag la myndighetene fram sin veileder om smitte i barnehagene.

– Veilederen er et utgangspunkt, men den vil ikke gi svar på alle utfordringene. Alle ansatte må involveres og gis opplæring i smittevern og smittehåndtering. Vi forventer at myndighetene og eiere gir kontinuerlige svar på de spørsmålene som kommer og sørger for tett oppfølging, sier Fagforbundets leder Mette Nord.

 – Nå er det viktig at alle ansatte får tid til å gjøre seg kjent med innholdet og får nødvendig opplæring før oppstart. Veilederen gir ikke svar på alle utfordringer som barnehagene vil møte og vi har krevende dager foran oss, sier leder i Delta Oppvekst, Jill Hellem til egne nettsider.

Steffen Handal i Utdannningsforbundet er glad for veilederen nå er på plass.

– Dette er en etterlengtet veileder som mange har ventet på, så det er bra at den nå er klar. Den er et godt utgangspunkt, men den vil ikke gi svar på alle utfordringene i barnehagene. Nå har barnehagene hendene fulle med å planlegge dersom de skal åpne på mandag. Vi må forvente at noen ikke klarer å få det til før senere i uka, sier han til Utdanningsforbundets nettsider.

Trygt

De nasjonale helsemyndighetene har vurdert at det er trygt å drive skole og barnehage selv om det ikke er mulig å overholde samme avstand og gruppestørrelser som gjelder generelt.  Nasjonale helsemyndigheter mener det er trygt å åpne barnehager så lenge syke holder seg hjemme, de reduserer smittefare ved god håndhygiene og renhold, og reduserer kontakt mellom personer. På arbeidsgiversiden er veilederen også godt mottatt.

LES OGSÅ: Smittevernveilederen: Her er sjekklista for barnehagene

– KS stoler på de vurderingene som Folkehelseinstituttet har gjort, og kommunene vil gjøre sitt beste med å følge opp de rådene som er gitt. Så er det viktig at nasjonale myndigheter kommuniserer tydelig grunnlaget for vedtaket om en gradvis åpning, slik at både foreldre, ansatte og barn opplever det trygt å gå i barnehagen, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS.

Også i PBL er veilederen godt mottatt.

– Jeg syns den ser bra ut, og veilederen gir et godt utgangspunkt for å åpne på mandag. Jeg føler at vi her har fått svar på det aller meste, og det er åpenbart at mange av våre innspill er blitt hørt, sier administrerende direktør Anne Lindboe.

LES OGSÅ: Lederen av Foreldreutvalget for barnehager: – Viktigere enn noen gang å ha god dialog med foreldrene

Ubesvarte spørsmål

Imidlertid er det en problemstilling PBL har fått en rekke spørsmål om i løpet av torsdag.

– Det er dette som går på tre barn per voksen blant de yngste, og seks barn per voksen for de eldste. Dette er i utgangspunktet bemanningsnormen som vi kjenner den, men i dag er det ikke slik at alle ansatte er på jobb til enhver tid. Så en av avklaringene som må komme er om dette betyr at bemanningen skal være full i hele åpningstiden, dette er viktig for de kabalene som barnehagene nå jobber med å avklare for neste uke.

En annen ting Lindboe gjerne skulle fått en avklaring på, er hvordan veilederen skal tolkes opp mot andre føringer og om de skal gjennomføres innenfor dagens økonomiske rammer.

– Utvidet bemanning fører til utvidede kostnader, og her må det følge midler med. Det er mange barnehager som ikke vil ha økonomi til å bære dette, sier Lindboe.

Powered by Labrador CMS