Fasiten om hva som skjer med barnehagene etter påske får vi i stille uke. Endre Tvinnereim, Camilla Trud Nereid, Kristin Kongsrud, Inga Marte Thorkildsen og Anne Lindboe har gjort seg opp noen tanker om situasjonen.
Fasiten om hva som skjer med barnehagene etter påske får vi i stille uke. Endre Tvinnereim, Camilla Trud Nereid, Kristin Kongsrud, Inga Marte Thorkildsen og Anne Lindboe har gjort seg opp noen tanker om situasjonen.

Dette tenker barnehagesektoren om åpning av barnehager

Kunnskapsminister Guri Melby har uttalt at det er like sannsynlig at skoler og barnehager forblir stengt etter påske som at de åpner. Fasiten får vi i stille uke. Her er noen av barnehagesektorens tanker rundt åpning.

Publisert

– Når en så viktig sektor som barnehage stenger ned får det store konsekvenser. Til tross for at barnehagene gjør en formidabel og ikke minst kreativ innsats for å opprettholde kontakten med barn og foresatte, er det selvsagt umulig å erstatte det ordinære barnehagetilbudet med digitale løsninger. Med smittevernregler ivaretatt og Folkehelseinstituttets anbefalinger tilsier at det er trygt, vil vi åpne barnehagene igjen, sier Camilla Trud Nereid. Hun er oppvekst- og utdanningsdirektør i Trondheim kommune.

Nereid er klar på at stenging av barnehager har store negative konsekvenser, både for barna og deres foresatte.

– I tillegg kommer konsekvensene for arbeidslivet generelt, når så mange mister barnepass. Men mange er utrygge og redde for smitte, barna er det kjæreste vi har og kanskje opplever man det tryggest å ha barna hjemme. I en barnehage vil det ikke være mulig å holde avstand, når små barn skal trøstes må det nærkontakt til. Hittil sier imidlertid det som er kartlagt av forskning at barna selv ikke er den største smittebæreren, men at det er voksne. 

– Er dere rustet til å åpne barnehagene for fullt etter påske?

– Vi er i løpende dialog med barnehagene og tillitsvalgte og verneombud, kartlegger bemanningssituasjonen og tenker kreativt om hvordan tilbudet kan rigges på en tryggest mulig måte. Gradvis gjenåpning fremstår som det beste alternativet, men altså kun etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet.

Oslo: – Tror det vil være klokt med en trinnvis vei tilbake til full åpningstid i alle barnehager

Med rundt 730 kommunale og private barnehager i hovedstaden, er det et stort apparat som skal i gang når barnehagene en gang får klarsignal til å åpne, påpeker byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV).

– Jeg håper inderlig at risikovurderingene som nå gjøres tilsier at det blir mulig å åpne skoler og barnehager etter påske, i alle fall for de yngste barna. Jeg er dypt bekymra for de påkjenningene mange barn i vår by utsettes for nå. Men vi vet at mange foresatte og ansatte stiller spørsmål ved om det er trygt å åpne alle tilbudene samtidig igjen. Her må smittevernmyndighetene gi oss kloke råd, sier Thorkildsen i en epost til barnehage.no.

Byråden mener det er ting som veier både for og imot åpning av barnehagene.

– Vi er selvsagt også veldig bekymra for smittefare, og mange av våre medarbeidere og mange av barnas nære familiemedlemmer kan være i risikogrupper. Det har vi stor respekt for, og derfor følger vi spent med på de smittevernfaglige vurderingene som nå gjøres, i Norge og i utlandet, sier byråden.

Hun forteller at de samtidig ser at langvarig stengning av skoler og barnehager kan gi noen ekstreme belastninger på mange barn og familier.

– Vi får veldig mange henvendelser fra familier til barn med funksjonsnedsettelser. Mange fagmiljøer er nå veldig bekymret for utsatte barn, og deres psykiske helse. Landsforeningen for barnevernsbarn har slått alarm med tanke på barn som lever med vold, seksuelle overgrep, rus, psykiatri. Vi vet at mange, mange tusen barn lever med denne typen problematikk tett på livet. Å ikke ha et sted utenfor familien, noen som ser dem, som tar vare på dem, som kompenserer for det de ikke får hjemme, eller som kan melde fra til barnevernet ved behov, det kan rett og slett være katastrofalt, sier Thorkildsen.

– Blir uansett krevende

– Vil dere være rustet til å åpne barnehagene for fullt etter påske, dersom det skulle bli aktuelt?

– Så langt må jeg si at våre medarbeidere har gjort en helt utrolig innsats. Det at mange i tillegg har meldt seg til innsats gjennom påskeferien sin, er veldig rørende og vitner om et voldsomt engasjement på barnas vegne. Av hensyn til både barna og de ansatte tror jeg det vil være klokt med en trinnvis vei tilbake til full åpningstid i alle barnehager. Mange vil også kunne være berørt av karantene, sykmeldinger og risiko som følge av egen eller andre familiemedlemmers sykdom og utsatthet. Så dette blir krevende uansett, sier Thorkildsen.

Bergen: – Må være forsvarlig ut fra et smittehensyn

– For oss vil smittesituasjonen være det avgjørende. Begrunnelsen for å stenge barnehager og skole var å forhindre og forebygge smitte. Barnehagene er svært viktig for barn og vi gleder oss til å åpne så snart det er forsvarlig utfra smittehensynet, sier byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim (Ap).

Han sier at barnehagenes betydning for barns utvikling, barnehagens viktige rolle som samfunnsfunksjon og barnehagens viktige rolle for å ivareta omsorgsbehovet for de sårbare barna veier for å åpne barnehagene igjen, mens smittehensynet veier mot.

– Vil dere være rustet til å åpne barnehagene for fullt etter påske, dersom det skulle bli regjeringens konklusjon?

– Vi er rustet for dette, men det er noen forutsetninger som må være på plass for at dette skal være forsvarlig: Det må være forsvarlig ut fra et smittehensyn. Det må være nok tilgjengelig smitteforebyggende materiell. Og det må være tilrettelagt for barn og ansatte slik at man føler seg trygg når man skal jobbe eller være i barnehagen, sier byråden.

– Det er utfordrende at avklaringen kommer så sent og man vil måtte se hvor raskt etter påske man kan vurdere åpning igjen dersom regjeringen vurderer dette som trygt nok, legger Tvinnereim til.

FUS: – Opptatt av å trygge barn, ansatte og foreldre

Daglig leder Kristin Kongsrud i FUS barnehagene, som har 178 barnehager over hele landet, sier de er glade for at regjeringen er tydelig på at det ikke bare er barn av foreldre med samfunnskritiske roller som har rett til omsorgsplass så lenge krisen pågår, men også de sårbare barna.

– Vi vil forholde oss lojalt til de beslutninger regjeringen tar og Folkehelseinstituttets anbefalinger i forhold til hvorvidt barnehagene skal åpnes opp helt eller gradvis etter påske, sier hun.

– Hva mener dere veier for og imot åpning av barnehagene?

– Det som veier for en åpning av barnehagene er ivaretakelse av barns psykiske helse. Det er mange positive sider med det ekstra samværet barn nå opplever med sine nærmeste, men en normalisering gjennom å komme tilbake til barnehagen vil være til det beste for barn flest. Det som taler imot en åpning for tidlig, er dersom det ikke ivaretar smittevern mellom voksne og barn, sier Kongsrud.

På spørsmål om FUS vil være rustet til å åpne barnehagene igjen etter påske dersom det skulle bli regjeringens konklusjon, svarer den daglige lederen følgende:

– Vi vil være klar til å gjenåpne etter påske, men noe innkjøring blir det dersom vi får kort varsel. Spesielt er vi opptatt av å trygge barn, ansatte og foresatte. Vi vil minne om våre hygienerutiner som nå er ytterligere skjerpet. Enkelte barn vil ha behov for trygg tilvenning og det legger vi opp til, sier Kongsrud.

PBL: – Gradvis gjenåpning er det beste

PBL (Private Barnehagers Landsforbud) har gitt sine innspill til myndighetene. De er klar på at smittevernhensyn tilsier at en mer gradvis tilbakeføring til en mer normal drift bør vurderes.

– Først må vi si at vi må forholde oss til rådene fra nasjonale og lokale smittvernsmyndigheter. Uansett hva som sies fra dem, må vi forholde oss til det.

Det sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL, til barnehage.no og fortsetter:

– Vi har sagt at en gradvis åpning vil være riktig. Det er ingenting vi og barnehagene ønsker mer enn å komme tilbake til hverdagen med barnehager som er åpne og tilgjengelige for alle barn og alle familier. Men dette må skje under trygge rammer som også ivaretar alle barn og de ansatte i barnehagene. Dersom vi åpner opp for raskt og uten at det skjer i kontrollerte former, kan det gi store problemer ved at for eksempel barnehager må stenge helt ned på grunn av smitte eller for stort fravær blant ansatte, sier hun.

Lindboe håper at det uansett kommer nasjonale føringer som vil bidra til å forhindre smittespredning.

– Og hvis det blir en delvis gjenåpning er det viktig at det kommer nasjonale føringer på hvordan dette skal gjøres og hvem som skal prioriteres. Er det skolestarterne som trenger tiden i barnehagen til å forberede seg, eller er det de minste? Hvor store skal barnegruppene være. Alt dette hadde det vært fint med nasjonale føringer på. Men uansett er det opp til barnehage å forholde seg til den lovgivningen som er.

Powered by Labrador CMS