20. april begynner barnehagene å åpne igjen. Helsedirektøren varsler grep for å hindre smitte.
20. april begynner barnehagene å åpne igjen. Helsedirektøren varsler grep for å hindre smitte.

Vil teste barnehagebarn og ansatte med symptomer før retur til barnehagen

Fra 20. april begynner barnehagene å åpne igjen. Men helsedirektøren vil koronateste barnehagefamilier og barnehageansatte med symptomer før de kan gå i barnehagen igjen.

Publisert

Det kommer fram i en sak i Dagbladet

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet sier til avisen av økt kunnskap om barns rolle i smittespredning er viktig.

– Langt viktigere er det imidlertid at barn med symptomer på luftveisinfeksjoner og barn med familiemedlemmer som mistenkes å ha koronavirussykdom ikke går i barnehagen etter den 20. april, sier Nakstad til Dagbladet.

Åpner fra 20. april

I perioden mellom 20. og 27. april kan 275 000 barn vende tilbake til barnehagene. Da regjeringen orienterte om koronatiltakene under pressekonferansen 7. april, kom det fram at barnehagene kan åpne fra 20. april

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. De skal få god og tydelig informasjon om hvordan de skal begrense smittespredning, i god tid før de åpner igjen. Jeg er glad for at de minste barna snart skal få komme tilbake til barnehagene og skolene, sa kunnskapsminister Guri Melby i den forbindelse.

Samtidig ble det kjent at regjeringen vil komme tilbake med nasjonale kriterier for hvordan man skal håndtere smittespredning i en barnehage eller skole. Veilederen og kompetanseopplegget skal være klar 16. april for barnehager.

Den gradvise åpningen av barnehager og skoler skal skje innenfor nasjonale rammer. Hvilke barnehager og skoler som skal åpne blir styrt nasjonalt. Dersom det oppstår stor smittespredning innenfor bo- og arbeidsmarkedsregioner, vil det vurderes å gjeninnføre regionale tiltak.

Det blir unntak fra plikten til å gå på skole for barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. 

Jobber med testystem

Nå er helsedirektøren også klar på at barn med symptomer på viruset ikke skal gå i barnehagen: 

– Vi jobber med å få på plass et testsystem med betydelig økt kapasitet som gjør at alle barnehagefamilier og ansatte med luftveissymptomer vil kunne testes før de går i barnehagen, sier Espen Rostrup Nakstad til Dagbladet, og utdyper:

– For å unngå smitte i barnehager, førskolen og barneskoler er det også viktig at de nye smittevernrådene og tiltakene som nå er under utarbeidelse følges av foreldre og ansatte. Disse vil bli publisert kort tid etter påske.

Powered by Labrador CMS