– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).
– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

– Vil gjenåpne barnehagene fra 20. april

– Vi har nå sammen fått kontroll på viruset, derfor kan vi åpne opp samfunnet litt etter litt. Vi skal gjøre det sammen, kontrollert og over tid, sier statsminister Erna Solberg.

Publisert

Regjeringen vil gjenåpne barnehagene fra 20. april og senest 27. april, og 1. til 4. trinn på grunnskolen og SFO fra 27. april.

Beslutningen innebærer at om lag 275 000 barn kan vende tilbake til barnehagene i perioden 20. – 27. april, og ca 250 000 elever vender tilbake til barneskolene 27. april. Barnehage- og skoleeiere skal fortsatt gi et barnehage- og skoletilbud til alle utsatte barn og unge, også de over 4. trinn.

– Foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at åpningen skjer på en forsvarlig måte. De skal få god og tydelig informasjon om hvordan de skal begrense smittespredning, i god tid før de åpner igjen. Jeg er glad for at de minste barna snart skal få komme tilbake til barnehagene og skolene, sier kunnskapsminister Guri Melby.

Hun sier de starter med de minste barna først etter råd og anbefalinger fra ekspertgruppa og helsedirektoratet.

– For de minste er hjemmeundervisning vanskeligere å få til. Det her er også barn som er mer sårbare enn andre med tanke på det å si fra dersom de ikke har det bra, for eksempel, sier Melby.

Den gradvise åpningen av barnehager og skoler skal skje innenfor nasjonale rammer. Hvilke barnehager og skoler som skal åpne blir styrt nasjonalt. Dersom det oppstår stor smittespredning innenfor bo- og arbeidsmarkedsregioner, vil det vurderes å gjeninnføre regionale tiltak.

Det blir unntak fra plikten til å gå på skole for barn i risikogrupper og barn som lever sammen med familie i risikogrupper, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning. 

Kan stenge igjen

Melby understreker samtidig at om smitten øker, eller om man ser lokal oppblomstring av smitte, kan det komme beskjed om å stenge igjen. 

– Hensynet til helse går foran alt. Går ikke dette som vi ønsker, kan vi bli nødt til å stramme inn igjen - og det kan skje raskt. 

Kunnskapsministeren forteller også at hun har vært i tett dialog med sektoren, og at tilbakemeldingene tilsier at både barnehager og skoler trenger tid. 

– Derfor gir vi dem også tid til å forberede seg skikkelig. 

Det skal lages nasjonale kriterier for hvordan man skal håndtere smittespredning i en barnehage eller skole, opplyser regjeringen. Veilederen og kompetanseopplegget skal være klar 16. april for barnehager.

– Lærere og andre ansatte skal ikke være i tvil om hvor mange barn, hvor tett på hverandre man kan være eller hvordan man skal organisere hverdagen. Den informasjonen vil komme i god tid før åpning, sier Melby, og legger til: 

– Det skal være trygt for alle foreldre, alle ansatte skal være trygge, og alle barn skal være trygge for at de kan få en klem hvis de trenger det. 

Likt over hele landet

Det blir nedsatt faggrupper som i samarbeid med Folkehelseinstituttet, Utdanningsdirektoratet og organisasjonene i barnehage og skole skal lage en konkret veileder og gi opplæring i hvordan smittevern kan ivaretas. Det gjelder blant annet hvordan undervisningen kan organiseres, og henting og levering i barnehagen.

Regjeringen vil gi føringer som gjør at tiltakene blir mest mulig like over hele landet. Disse kravene skal fastsettes i forskrift.

Dette er tiltakene for barnehager og skoler:

20. april: Barnehagene kan åpne. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Barnehagene kan bruke tiden frem til 27. april for å forberede åpningen dersom de trenger det.

27. april: Skolene åpner for 1. – 4. trinn i grunnskolen. Skolefritidsordningen åpner også.  Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på VG2. Forutsetningen er at dette kan gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Det vil bli laget en veileder og kompetanseopplegg slik at skoleeier og ansatte får tydelige, konkrete råd om hvordan de skal forholde seg. Det blir unntak for barn i risikogruppene og for barn som lever sammen med familiemedlemmer i risikogruppene, for å minimere risiko for alvorlig sykdom. Disse vil fortsatt få fjernundervisning.

27. april: Universiteter, høyskoler og fagskoler åpner for noen studenter og ansatte. Studenter og ansatte i rekrutteringsstillinger som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er helt avhengige av utstyr på lærestedet, kan få komme tilbake til universiteter, høgskoler og fagskoler fra 27. april.  De må følge de samme reglene om avstand som i arbeidslivet, og jobbe hjemmefra når det er mulig.

Innen 1. mai vil regjeringen komme tilbake med oppdaterte tiltak. 

Powered by Labrador CMS