Retningslinjene om gruppestørrelser og bemanning på den ene siden, og forventninger om normale åpningstider på den andre, fører til svært ulik praksis i de ulike kommunene når det gjelder åpningstid.
Retningslinjene om gruppestørrelser og bemanning på den ene siden, og forventninger om normale åpningstider på den andre, fører til svært ulik praksis i de ulike kommunene når det gjelder åpningstid.

– Tilløp til kaos i Barnehage-Norge når det gjelder åpningstider

Mens Asker vil ha full åpningstid i alle barnehager fra neste uke, skal politikerne i Lillestrøm diskutere redusert åpningstid hele resten av barnehageåret. I Bodø legges det opp til å utvide kohortene slik at man får flere barn i hver gruppe, og på den måten ha nok bemanning til å holde åpent hele dagen.

Publisert

– Veldig mange kommuner har i løpet av det siste døgnet gått ut med nye meldinger om hva som gjelder for de kommunale barnehagene deres. Akkurat nå er det tilløp til kaos i Barnehage-Norge når det gjelder åpningstider og forholdet til smittevernstiltakene. Derfor mener vi det er veldig viktig at det kommer tydeligere nasjonale føringer om hvordan barnehagene skal forholde seg til dette. Departementet må komme med en avklaring, slik at sektoren vet hva de har å forholde seg til, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

Smittevernveilederen som kom onsdag i forrige uke, la premissene for hvordan barnehagene skulle organisere hverdagen med barna tilbake. Enkelt forklart er det anbefalt at barna oppholder seg i grupper med en voksen på tre små barn, og en voksen på seks store barn. To kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen, men det bør unngås å blande flere ulike kohorter, heter det blant annet i veilederen. 

Samtidig ble det kommunisert at det er mulig å redusere åpningstidene for å løse utfordringene med høy voksentetthet i små barnegrupper. Men, allerede dagen etter kom en ny beskjed med den såkalte covid-19-forskriften, om tilpasninger i barnehageloven.

Der heter det blant annet at «Skole- og barnehageeier kan bare redusere åpningstider eller antall barn eller elever som er tilstede samtidig dersom særlige forhold ved virksomheten gjør at driften ikke kan oppfylle kravene i første og andre og tredje ledd.»

Ulik praksis i kommunene

Retningslinjene om gruppestørrelser og bemanning på den ene siden, og forventninger om normale åpningstider på den andre, fører til svært ulik praksis i de ulike kommunene. 

* Oslo kommune har anbefalt en begrenset åpningstid fra kl. 08.30-15.00 de to første ukene. Barnehagene kan ha kortere åpningstid dersom det er nødvendig for å ivareta godt smittevern og samtidig tilstrekkelig bemanning. Det er mulig med lokale tilpasninger, står det på kommunens hjemmesider.

* De kommunale barnehagene i Bergen har siden gjenåpningen 20. april holdt åpent syv timer hver dag.

Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim.
Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim.

– For Bergen har smittevern vært det aller viktigste momentet i gjenåpningen av barnehagene våre. For å få på plass en god organisering i tråd med den nasjonale veilederen, har vi klart å åpne fra 08.30-15.30 hver dag. Ut fra både smittevern- og kapasitetshensyn var det dette som var mulig å få til i starten av denne gjenåpningen, sier byråd for barnehage, skole og idrett, Endre Tvinnereim.

Et omsorgstilbud utover barnehagens åpningstid kommer på plass fra torsdag.

– Etter dialog med Fylkesmannen og presiseringer fra departementet, samt kartlegging og dialog med foreldrene, har vi nå funnet løsninger for foreldre der begge er i samfunnskritisk funksjon for å gi dem et utvidet tilbud der dette er avgjørende og de ikke har mulighet til å finne andre løsninger, sier Tvinnereim.

* Politikerne i Lillestrøm skal under kveldens kommunestyremøte avgjøre om de kommunale barnehagene skal ha redusert åpningstid - fra 08 til 15.30 - ut barnehageåret. 

* Asker kommune har valgt å gjenåpne alle sin kommunale barnehager med ordinær åpningstid fra og med 20. april, samtidig som de ivaretar nødvendige smitteverntiltak i tråd med den nasjonale smittevernveilederen. Asker kommune anbefaler de private  barnehagene som har varslet redusert åpningstid om raskest mulig å gjøre de tilpasninger som er mulig for å kunne tilby familiene fulle åpningstider i tråd med barnehagens vedtekter. Dette er i tråd med PBLs anbefaling til sine medlemsbarnehager, heter det i et brev fra kommunen til de private barnehagene. 

Fungerende barnehagesjef Kristin Synnøve Magnussen i Bodø.
Fungerende barnehagesjef Kristin Synnøve Magnussen i Bodø.

* I Bodø går man i neste uke bort fra å organisere barna i grupper på tre og seks, for å være i stand til å møte kravet om full åpningstid. Fungerende barnehagesjef Kristin Synnøve Magnussen skriver dette i en mail til samtlige barnehager: 

– Hvis vi skal gi et ordinært tilbud, betyr det at vi må organisere oss på en annen måte enn vi gjør denne uken. Det har vært lagt stor vekt på organisering i kohorter, små grupper ut fra bemanningsnorm. For å imøtekomme punkter i forskriften må vi organisere barnehagene ut fra avdelinger. Vi kan tenke en avdeling som en stor «isolert» gruppe, en stor kohort. De ansatte møter på jobb etter ordinær vaktplan. Når mellomvakt kommer på jobb begynner man å dele storgruppen i mindre grupper så snart som mulig. Gruppene skal etter forskriften som hovedregel være basert på bemanningsnorm, det vil si en voksen pr 3/6 barn. På denne måten kan vi ivareta forskriftens krav om ordinært tilbud. Samtidig kan vi ivareta foresatte i samfunnskritiske funksjoner, skriver hun, og fortsetter:

– Det er derfor gjort en helhetlig vurdering og vi er enige om at denne måten å organisere seg på, vil være i henhold til forskrift.

* I Kristiansand  tas det sikte på å åpne barnehagene som normalt fra mandagen av: 

«Hovedregelen er at barnehagebarn som skal tilbake i barnehagen fra 27.04.20 skal få et heltidstilbud på samme måte som før. Dersom det ikke er mulig å ivareta kravene til smittevernet, vil det likevel være mulig å redusere åpningstider eller antallet barn som er tilstede samtidig.

Det er barnehageeier som har myndighet til å vedta dette, med hjemmel i Covid-19-forskriften § 12 b fjerde ledd. Vi mener nasjonale retningslinjer er klare på at denne vurderingen må foretas i den enkelte barnehage. Vi har derfor laget lokale retningslinjer for dette arbeidet i de kommunale barnehagene som vil ivareta forskriftskravet med vilkår for å redusere åpningstid /antall barn som er tilstede i barnehagen samtidig, mal for vurdering og dokumentasjon for enkeltvedtak/informasjon.»

Anbefaler normal åpningstid

Samtidig som presiseringen i barnehageloven kom, gikk PBL ut med en anbefaling til sine barnehager om snarest mulig å tilby familiene normal åpningstid i tråd med barnehagens vedtekter.

Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.
Administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

– Barnehagene har gjennom de nye beskjedene fra regjeringen fått de verktøyene som er nødvendig til å finne sin egen balanse i kravene om smittevern, bemanning, gruppestørrelser og åpningstider. Vi skal ha respekt for at ikke alle vil klare å gjenoppta sin vanlige åpningstid de første dagene. Men som sektor oppfatter vi at regjeringen har gitt marsjordre om en justert kurs i forhold til det som tidligere er kommunisert, uttalte direktør for arbeidsgiveravdelingen i PBL, Espen Rokkan, til pbl.no søndag.

Samtidig ber PBL departementet om ytterligere klargjøringer om hvilket handlingsrom barnehagene har til å tilpasse driften i oppstartfasen:

– I én fase ble reduserte åpningstider skissert som en mulig løsning for å få kabalene til å gå opp. Senere har både regjeringen og Utdanningsdirektoratet lagt tydelige føringer om så normale åpningstider som mulig. Når alt dette skjer i løpet av få dager, og der handlingsrommet til barnehagene ikke blir tydeliggjort nok, opplever mange barnehager situasjonen som krevende, sier administrerende direktør Anne Lindboe til pbl.no.

Hun utdyper til barnehage.no: 

– Barnehagene har gjort en stor og viktig jobb med å gjenåpne barnehagene, de aller fleste fra mandag 20. april. Det er fantastisk å se hva barnehagene har fått til på kort tid. Men nå trenger barnehagene hjelp fra sentrale myndigheter om hvordan de skal forholde seg videre. Det er ikke mulig å følge anbefalingene i veilederen fullt ut med ordinære åpningstider og dersom myndighetene mener barnehagene bør lempe på smitteverntiltakene for å kunne tilby ordinære åpningstider, mener vi de må være tydelig på det, sier Lindboe.

Hun beskriver situasjonen til mange barnehager som å gå i spagat mellom forventningene til åpningstider og kravene om smittevern.

– Hvis kravet om full åpningstid kombinert med de smitteverntiltak som foreligger i dag opprettholdes, vil dette kreve tilførsel av ressurser. Kommunene har i mange tilfeller ressurser til å foreta slike grep, men de private barnehagene har ikke andre inntekter enn foreldrebetalingen og de offentlige tilskuddene som bygger på kostnader i kommunale barnehager to år tilbake, påpeker Lindboe.

– Skal vi ha et fullt tilbud til barn av samfunnskritisk personell, som nå utgjør en ganske stor andel, så blir det kanskje så lite som fire-fem timer til ordinær drift for resten av barna. Så her må man gjøre noe, enten ved å redusere åpningstiden, eller lempe på hvordan barnehagene skal tolke smittevernveilederen, noe som kan være mulig. Hvis ikke må man sette inn ressurser, slik at vi kan ansette ekstra personell for å få det til å gå rundt. Men det vil koste, og de pengene har ikke barnehagene nå.

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira.
Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira.

Ønsker avklaring

Kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira forteller at samtlige av deres 104 barnehager åpnet dørene mandag - med redusert åpningstid. 

– Akkurat den problemstillingen PBL peker på, er kjernen i det som blir den store utfordringen framover. Man kommer i skvis mellom hensynet til smittevern, og forventningen om normale åpningstider. Vi har enn så lenge lagt oss på sju timer åpningstid som et minimum, og jeg registrerer at det er lengre enn flere av kommunene, sier han, og legger til: 

– Vi skal klare å strekke oss, og tenker at det vi står i akkurat nå er en dugnad. Når veilederen kom, fikk den en nærmest unison hyllest for å være klar og tydelig. Men når man dagen etter kommer med en forskrift som sier at vi skal ha fulle dager, så går det ikke i hop.  

Schei Hansen peker på at de største utfordringene ikke kommer denne uken - men venter fullere barnehager fra og med mandag. 

– Ikke alle barna har kommet tilbake ennå. Ikke på grunn av frykt for smitte, men fordi mange har søsken som går på skole og ikke begynner der før i neste uke. Da velger foreldrene å ha alle barna hjemme. 

Schei Hansen sier han håper det kommer en avklaring på dette så snart som mulig. Samtidig mener han smitteveilederen fungerer veldig bra nå i oppstartsfasen. 

– Tilbakemeldingene fra barnehagene handler om at oppstarten har gått over all forventning. Barna er glade, foreldrene rolige og trygge, og de ansatte har jobba på spreng siden veilederen kom for å få alt på plass. Nå mangler bare denne siste avklaringen, sier han. 

Powered by Labrador CMS