Det var mange glade barn som var tilbake i Studentongan barnehage denne uken. Neste uke venter de ansatte enda flere.
Det var mange glade barn som var tilbake i Studentongan barnehage denne uken. Neste uke venter de ansatte enda flere.

Tilbake til en ny hverdag i barnehagen

Studentongan barnehage i Bodø har vanligvis 78 barn. Denne uka har rundt 60 prosent av dem kommet tilbake.

Publisert

– For barna har det vært litt vanskelig å skjønne at de ikke kan leke med alle vennene sine. Men de har vært flinke, og akseptert det. Det har gått bedre enn vi trodde, selv om også områdene de kan leke på er litt mindre enn de er vant til, sier styrer Irene Mellemvik i Studentongan barnehage, og fortsetter:

– For oss ansatte har det også blitt en ny hverdag. Det er jo ingen av oss som er vant med å jobbe i kohorter og grupper på denne måten. Alle vil jo gjøre en god jobb, og sikre at alle de nye rutinene blir fulgt. Og så gjør vi oss noen erfaringer underveis. Man kan jo bli litt stressa av å ikke få gjort alt man har planlagt på forhånd, men samtidig kan vi ikke gjøre bedre enn vårt beste. 

I likhet med mange av landets barnehager, blir dette en periode der fastsatte planer blir lagt til side. 

– Det vi skulle ha gjort, blir lagt litt på is. Samtidig opplever vi at barns medvirkning på sett og vis blir enklere å få til å fungere. VI gjennomfører turer og samlinger som før, men tar i større grad utgangspunkt i barnas tanker og idéer. Det blir også mye snakk om situasjonen - vi griper dagen. Det er ikke noe mindre pedagogisk, sier hun og smiler. 

Studentbarnehage

Styrer Irene Mellemvik sier barnehageåpningen har gått bedre enn forventet.
Styrer Irene Mellemvik sier barnehageåpningen har gått bedre enn forventet.

Blant foreldrene til barna i Studentongan barnehage, er det naturlig nok svært mange studenter. De har ikke selv fått lov til å komme tilbake til studiene rent fysisk, likevel er mange av barna tilbake i barnehagen igjen. Barnehagen ligger på Mørkved i Bodø, like ved Nord universitet, og et steinkast unna Politihøgskolen. 

– Mange har forelesninger på nett som skal følges, og pensum som skal leses. Vi har hatt jevnlig kontakt med foreldrene underveis, og tror vi har omtrent like mange barn tilbake som de fleste andre barnehager, sier styrer Irene Mellemvik, og legger til:

– Men fra neste uke regner vi med det kommer flere. Noen av barna har søsken som ikke begynner på skolen før mandag, og andre har syntes det var litt tidlig. Men jeg har inntrykk av at det for de aller fleste har handlet om praktiske årsaker - ikke at foreldrene har vært redde.  

I perioden barnehagene var stengt, hadde fem barn fremdeles et tilbud fordi de har foreldre med jobber som betegnes som samfunnskritiske. 

– Vi har redusert åpningstidene våre, og det fortsetter vi med i neste uke. Men vi vil ha normal åpningstid for de barna som skal ha et tilbud. 

Barna i Studentongan barnehage tilbringer mye tid ute denne tiden. I dag har de fyrt opp utenfor gapahuken og griller lunsjen ute.
Barna i Studentongan barnehage tilbringer mye tid ute denne tiden. I dag har de fyrt opp utenfor gapahuken og griller lunsjen ute.

– Hva er de viktigste erfaringene dere har gjort dere så langt? 

– Det er at vi må se alle ungene, også de som ikke er i ens egen gruppe. Barna ønsker kontakt med alle voksne. Om vi må prøve å unngå fysisk kontakt, så må vi likevel se barna og snakke med dem. Det er viktigst, sier Mellemvik, og fortsetter: 

– Det andre er at det å være mye ute gjør det enklere å både ta hensyn til barnas behov, og hensynet til smittevern. Samtidig er vi glad vi har muligheten til å ha redusert åpningstid, det gjør det enklere å få til nettopp det. 

Endrer ordning om eksamensgaranti

Mellemvik har jobbet i barnehagen siden 1987. Først mens barnehagen var spredt over to bygg. I 2010 sto det nye barnehagebygget ferdig. I dag består Studentongan barnehage av de fem avdelingene Hippokrates, Phytagoras, Sokrates, Aristoteles og Platon. To småbarnsavdelinger, og tre avdelinger som er aldersmessig blandet. 

– Vi bruker naturen i nærområdet hyppig, og er mye på tur, forteller styreren. 

Barna er blitt vant til sperringene på uteområdet. Neste uke flyttes kohortene rundt, slik at de får nye områder å boltre seg på.
Barna er blitt vant til sperringene på uteområdet. Neste uke flyttes kohortene rundt, slik at de får nye områder å boltre seg på.

Akkurat nå blir det også litt ekstra tid utendørs, særlig i forbindelse med henting og bringing. 

Selv om Studentongan er en studentbarnehage, er det også mulig å søke seg hit om man ikke er student. 

– En del av barna våre har foreldre som tidligere har vært studenter, men nå er i jobb. Men barna får fortsette om foreldrene ønsker det. 

En av godene som følger med studentbarnehagen, er at de gir en såkalt eksamensgaranti. Det betyr at om barnet skulle bli syk på eksamensdagen, kommer en av personalet hjem for å gi barnet omsorg, eller det kan fremdeles komme i barnehagen selv om det ikke er helt friskt. 

– Men akkurat den ordningen er vi nødt til å endre på i år. Det vil bli for store konsekvenser om det viser seg at barnet er smittet med korona, så det går ikke, sier Mellemvik. 

Kurs i renhold

Studentongan barnehage eies og drives av Nord studentsamskipnad, som blant annet har renholdere og vaktmester blant sine ansatte. 

– Det har vært en stor fordel for oss i denne tiden. Vi fikk blant annet kurs i renhold, og nå har vi inne en ekstra ressurs som har som jobb å vaske alle fellesområdene. Vi er nødt til å bruke mye tid på vasking - vi er en stor barnehage. Vi fikk også hjelp til å sperre av områdene ute. 

I tillegg til kurs i renhold, har de 18 ansatte i barnehagen brukt tiden de var stengt godt. 

– Vi har vært nødt til å ta i bruk digitale verktøy vi tidligere ikke har hatt behov for å bruke, og har brukt mye tid på planlegging og faglig oppdatering. Bodø kommune er pilotkommune på Barnas verneombud, så alle fikk i oppgave å sette seg inn i det materialet, sier styreren. 

De ansatte har også oppdaget nye arenaer for å holde kontakten med barna. På Facebook-siden og gjennom MyKid har barnehagen både holdt sangstund og samlingsstund. 

– Noe av det har visstnok gått på repeat hjemme hos enkelte av barna. Vi har fått veldig god tilbakemelding fra foreldrene på det vi har gjort i denne tiden. Vi har også hatt telefonkontakt med familiene, sier Mellemvik. 

Ansatte fra barnehagen dro også hjem til de som hadde bursdag i perioden. 

– Da ringte vi på, og sto ute og sang bursdagssang - og hadde med krone til bursdagsbarnet. Det var stor stas. 

Hensynet til smittevern har ført til nye rutiner i barnehagen.
Hensynet til smittevern har ført til nye rutiner i barnehagen.

En ny nærhet

Selv om de ansatte ikke kom på jobb før mandag denne uken, var mange allerede til stede mentalt. Enkelte jobbet også i helga for å få på plass alt til åpning. 

– Man er jo selvsagt spent på hvordan det blir. Men heldigvis kom smittevernveilederen på plass en dag tidligere enn det som først ble signalisert. Vi trengte den tiden vi fikk, og når den kom var det bare å hive seg rundt. 

Mellemvik forteller at personalet er strenge når det kommer til å etterleve smitteverntiltakene. 

– Det er noe av det vi har fått ros for av foreldrene. Jeg tror de opplever at det gjør det trygt og greit å være tilbake. Det gir trygghet når de ser at vi tar det på alvor.

– Er det mulig å ta med seg noen positive erfaringer fra denne tiden? 

– Det gjør noe med en å oppleve en situasjon som i utgangspunktet er litt skremmende, sammen. Det blir noe felles. Jeg tror det har gitt en annen kontakt med både foreldrene og barna, det er etablert en god nærhet. Vi deler også en felles opplevelse av at det er godt nå når både foreldrene og barna er tilbake, sier Mellemvik, før hun avslutter: 

– Kanskje man faktisk setter pris på hverandre på en litt annen måte enn man har tid til i det daglige. 

Powered by Labrador CMS