Mange barnehager opplyser at de har ansatte som er bekymret for å komme på jobb.
Mange barnehager opplyser at de har ansatte som er bekymret for å komme på jobb.

Stor motstand mot å åpne barnehagene igjen for fullt over påske

Bare fem prosent av medlemsbarnehagene i PBL mener barnehagene bør åpne for ordinær drift første uke etter påske. 

Publisert

Det kommer fram i en fesk undersøkelse gjort blant medlemsbarnehagene i PBL (Private barnehagers landsforbund). Et stort flertall av de spurte barnehagene frykter også at de kan bli presset til å åpne før det er forsvarlig.

– Jeg er ikke overrasket over det som kommer frem i denne undersøkelsen. De som arbeider i barnehage nå har en spesiell arbeidshverdag. Det er umulig for dem å overholde vanlige smittevernsregler som håndvask og avstand slik man kan gjøre ellers i samfunnet. Derfor må man i så fall gå for en gradvis gjenåpning av barnehagene. Ikke full ordinær drift rett etter påske, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL til VG, som omtalte undersøkelsen i går.

Klare tilbakemeldinger

Foreløpig er barnehagene stengt til og med 2. påskedag, mandag 13. april. Samtidig gir mange et begrenset tilbud til barn av kritisk personell og barn med særlig omsorgsbehov. 

Dette er noen av hovedpunktene i undersøkelsen: 

OM UNDERSØKELSEN

Undersøkelsen ble sendt ut til 1.861 PBL-barnehager fredag formiddag, og 1.068 barnehager hadde svart da undersøkelsen ble avsluttet i går. 

Her kan du resultatene fra undersøkelsen.

  • Kun fem prosent av barnehagene mener barnehagene bør åpne for ordinær drift første uke etter påske (uke 16). 84 prosent mener barnehagene ikke bør åpne for ordinær drift første uke etter påske.
  • Et klart flertall av barnehagene – 68 prosent – mener det er riktig å videreføre tiltaket som gjelder i dag. Det vil si at barnehagene forblir stengt, men fortsetter å gi et tilbud til barn av kritisk personell og barn med særlig omsorgsbehov.
  • 29 prosent av barnehagene ønsker en delvis gjenåpning ved at barnehagene etter påske skal gi et tilbud til flere barn enn de som i dag får et tilbud i barnehagen.
  • Blant det store flertallet barnehager som mener det ikke bør åpnes for ordinær drift etter påske, er det 27 prosent som mener myndighetene kan tilrettelegge slik at barnehagene likevel kan åpne første uke etter påske.
  • Mange frykter at barnehagene kan bli presset til å åpne før det er forsvarlig. 73 prosent av barnehagene er «helt enig» eller «enig» i påstanden «Jeg frykter at barnehagene kan bli presset til å åpne før det er forsvarlig.»
  •  Mange opplyser at de har ansatte som er bekymret for å komme på jobb. 45 prosent av barnehagene er «helt enig» eller «enig» i påstanden «I vår barnehage er det ansatte som ikke tør komme på jobb.»
  •  Et flertall av barnehagene opplyser at de har tilstrekkelig personell tilgjengelig til gradvis gjenåpning. 63 prosent av barnehagene er «helt enig» eller «enig» i påstanden «I vår barnehage har vi i dag nok bemanning tilgjengelig til forsvarlig drift ved gradvis gjenåpning av barnehagene.»

En ekspertgruppe nedsatt av regjeringen har hatt i oppdrag å vurdere videre tiltak for skoler og barnehager under koronakrisen. Ekspertgruppen leverte sin rapport fredag 3. april. I løpet av stille uke skal regjeringen beslutte om stengingen skal forlenges eller ikke.

Skepsis også i kommunene

I en artikkel på barnehage.no fredag kom det fram at også barnehagemyndighetene i Oslo, Bergen og Trondheim er skeptiske til å åpne barnehagene for fullt, for tidlig - selv om det å holde barnehagene stengt også har store negative konsekvenser for barna og familiene: 

– Det må være forsvarlig ut fra et smittehensyn. Det må være nok tilgjengelig smitteforebyggende materiell. Og det må være tilrettelagt for barn og ansatte slik at man føler seg trygg når man skal jobbe eller være i barnehagen, sier byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim (Ap) om hvilke forutsetninger som må være på plass for at det skal være forsvarlig å åpne barnehagene igjen for fullt etter påske. 

Til VG sier leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal at han kjenner seg igjen i bekymringene som kommer fram i undersøkelsen. 

– Vi er ikke eksperter på smittevern, men vi er eksperter på å drive skoler og barnehager. Det knytter seg stor bekymring til antall barn i hvert rom, hvordan opprettholde avstand mellom barna i en lekesituasjon, retningslinjer for håndvask og bruk av antibac, hente og bringesituasjonen. Det er en rekke forhold våre medlemmer har behov for å være trygge på før skoler og barnehager kan åpnes, sier han til avisen.

– Umulig å ikke komme tett på barna

I undersøkelsen har også mange gitt utdypende kommentarer, blant annet på spørsmålet: «Er det andre forhold du mener myndighetene bør ta hensyn til når det gjelder barnehagene i den pågående koronapandemien?»

Slik svarer noen av barnehagene: 

«Det er ikke mulig å gjenåpne til full drift og samtidig forvente at barn og voksne skal kunne holde forsvarlig avstand. Barn tar på hverandre og voksne må kunne trøste barn som er lei seg. Det er også viktig å tanke på at barnehagen skal være et trygt sted å være for barna; dersom mange ansatte blir syke, kan vi få et bemanningsproblem.»

«Barnehageansatte er i en spesiell situasjon fordi vi ikke kan hindre at vi kommer tett innpå barn. Dette gjelder spesielt de minste barna/småbarnsavdelingen. Ved at vi kommer tett på barna som voksne utgjør jo også dette en smittefare for barna kan være større. Det kunne vært ønskelig at samtlige barnehageansatte ble testet for å se om vi har eller har hatt viruset.»

«Det må komme nasjonale føringer for hvordan en skal forholde seg til antall barn, voksne, smittevern o.a, før en kan gjenåpne barnehagene.»

«Barnehageansatte er hele tiden i nærkontakt med barna. Dekket av snør, tårer og sikkel for ikke å nevne matrester. Hvordan skal vi ikke trøste barna når de er lei seg? Hvordan skal vi ikke ha et hylende barn som nå etter 3 uker kanskje må tilvennes barnehagen på nytt, på armen for å trøste?»

«Kva skal vi gjere med dei tilsette som er i høgrisikogruppa (hjerte, lunge, diabetes, astma) eller deira nærmaste er i den gruppa? Blir vanskeleg å skjerme dei og samtidig ha full opning av barnehagen, ca. 20% av våre tilsette er i denne gruppa.»

«Dersom de blir åpnet for flere barn enn de som nå har tilbud ønsker vi klare og tydelige retningslinjer på hvem som skal ha tilbud. Er det de barna som trenger det mest eller de foreldrene som trenger det mest. Dette er ofte ikke de samme barna og foreldrene.»

«For å få full bemanning må barnehageansatte bli kategorisert som samfunnskritisk yrke. Det må komme tydelig retningslinjer og ikke minst hjelp til å gjenåpne barnehagene etter hvert. Det må ikke bli opp til styrer hvem som skal få ha barnehageplass og ikke.»

«Faren for en eventuell oppblomstring av smitte, dersom man tar forhastede beslutninger - ved åpning av barnehagene. Heller litt lengre stengt, og oppleve en tryggere hverdag i barnehagen for både barn, foreldre og ansatte!»

«Barn oppfører seg som barn, og det vil ikke være mulig å gjennomføre de generelle smitteverntiltakene som gjelder ute i samfunnet. Mye kan skjerpes inn slik som håndvask og generelle hms tiltak, men å holde barn borte fra hverandre og omsorgspersoner vil være nærmest umulig. Om det gjennåpnes bør det komme direktiver i forhold til hva som er å være syk. Barn er "alltid" småforkjølet på denne tiden.»

Powered by Labrador CMS