Statsminister Erna Solberg informerte tirsdag om at barnehager og skole skal være stengt til over påske.
Statsminister Erna Solberg informerte tirsdag om at barnehager og skole skal være stengt til over påske.

Statsministeren: Barnehagene skal være stengt til over påske

14 dager var ikke nok. Nå skal barnehagene være stengt til over påske.

Publisert Sist oppdatert

Det ble klart under en pressekonferanse tirsdag ettermiddag, hvor statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie orienterte om det videre arbeidet med å håndtere koronaviruset.

Det var 12. mars at statsminister Erna Solberg opplyste befolkningen om de sterkeste og mest inngripende tiltakene man noensinne har hatt i fredstid.  Tirsdag drøftet regjeringen tiltakene som var iverksatt.  Der var konklusjonen at man ikke kan gjøre endringer i tiltakene som er iverksatt før man har et godt beslutningsgrunnlag. Per i dag har man ikke mulighet til å konkludere med om tiltakene som er iverksatt virker eller ikke.

– Derfor har vi konkludert med at tiltakene skal videreføres til over påske, til og med 13. april, sier statsminister Erna Solberg.

Imidlertid er det fremdeles noen som har krav om et tilbud fra barnehagene.  Her kan du se den komplette lista over hvem som defineres  som samfunnskritisk personell.

– Må fortsette dugnaden

Regjeringen er klar på at det viktigste er å sikre at de som blir alvorlig syke, enten av korona eller andre årsaker, kan få hjelp i helsetjenesten. Og at helsetjenesten ikke blir overbelastet.

– Vi må vi fortsette dugnaden for å slå ned smitten. Vi vet det koster, men folk over hele landet følger opp. Det vil jeg takke for. Vi har kommet oss gjennom tøffe tider før. Det skal vi klare nå også, sier statsministeren.

Beregninger

Regjeringen har lagt beregninger fra helsemyndighetene til grunn for vedtaket. Ifølge statsministeren viser beregningene som er gjort at det var riktig å sette inn tiltakene.

– Før de strenge tiltakene, smittet trolig hver koronasmittet person i gjennomsnitt 2,4 andre. Hvis spredningen hadde fortsatt slik, ville svært mange blitt syke på kort tid. Da ville helsetjenesten vår blitt overbelastet, og ikke alle ville fått den behandlingen de trenger. Hverken de som er korona-syke, eller de som er syke av andre grunner, sier Solberg, og fortsetter:

– For det andre viser beregningene at tiltakene, og vår felles innsats ved å følge rådene mot smitte, vil være viktige også i ukene fremover. Det er nemlig helt avgjørende hvor raskt smitten sprer seg.

Solberg sier at det per i dag ikke er mulig å si nøyaktig hvor raskt smitten sprer seg. Men hun er klar på at hvis hver smittet  person smitter  1,3 personer i gjennomsnitt, så vil likevel behovet for behandling være større enn det vi nå har kapasitet til. 

– Hvis hver smittet fører smitten videre til en person, helst mindre, vil viruset gradvis bli slått ned, sier Solberg. Hun er tydelig på at det er nettopp det som er regjeringens mål.

– Det vil enda ta noen dager før vi ser den fulle effekten av tiltakene vi iverksatte 12. mars. Før vi vet om tiltakene kan mykes litt opp, først da kan vi vurdere som de var for svake og må skjerpes, eller om de kan mykes opp fremover. Vi trenger altså derfor et bedre grunnlag for å se hva tiltakene har bidratt til.

Ta hverdagen tilbake

Regjeringens vedtak i dag betyr altså nye uker med sterke begrensninger på livene våre. Solberg sier videre at målet er å ta hverdagen tilbake.

– Jo flinkere vi er til å vaske hender, holde avstand, ikke smitte andre, jo raskere får vi hverdagen tilbake. Men vi gjør det for alle de vi er glade i. For at de skal kunne beholde sine liv. Mange har vært flinke til å gjøre det beste ut av situasjonen. Særlig lærerne har gått foran med et godt eksempel, sier hun.

Solberg er tydelig på at vi nå lever i en uvirkelig tid.

Noen av de viktigste tiltakene som videreføres til og med 13. april

(listen kan bli forlenget)

 • De strenge hygienetiltakene fortsetter. Folk må holde fysisk avstand til hverandre, ha god håndhygiene og hoste i papir eller albuekroken.
 • Ute i det offentlige rom, bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute, bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe – med unntak av de som er i familie eller i samme husstand. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre, men det gjelder ikke de som er i familie eller i samme husstand.
 • Alle landets barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, høyskoler og universiteter og andre utdanningsinstitusjoner holder stengt.
 • Barnehagebarn og barn på småskoletrinnet med foreldre som har samfunnskritiske funksjoner, fortsetter å få et tilbud i sin barnehage og skole.
 • Reglene om karantene og isolasjon etter kontakt med smittede (smittekarantene) videreføres. Dersom du har vært i nær kontakt med noen som har fått påvist koronavirus, skal du være i karantene i 14 dager. Dersom du har vært på utenlandsreise skal du være i karantene i 14 dager fra den dagen du kom hjem. Dersom du har fått påvist eller testes for koronavirus, må du isoleres. Det betyr at du må holde deg hjemme hele tiden og ikke gå ut. Dersom testen er negativ, skal du fullføre karanteneperioden.
 • Reglene for karantene ved innreise til Norge fra utlandet (reisekarantene) videreføres med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Reglene om bortvisning av utenlandske statsborgere som ikke bor eller jobber i Norge ved grensen videreføres, med de unntak og presiseringer som gjelder i dag.
 • Grensekontrollen på indre Schengen-grenser forlenges.
 • Helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser, foreløpig ut april 2020.
 • Kulturarrangementer, idrettsarrangementer og organisert idrettsaktivitet både innendørs og utendørs er forbudt.
 • Alle virksomheter i serveringsbransjen, med unntak av serveringssteder der det foregår servering av mat, det vil si kantiner og spisesteder som kan legge til rette for at besøkende kan holde minst 1 meters avstand, holdes stengt.
 • Servering av mat skal ikke skje som buffet. Serveringsbransjen omfatter restaurant, bar, pub og uteliv.
 • Treningssentre, svømmehaller, badeland og liknende holder stengt.
 • Virksomheter som tilbyr frisørtjenester, hudpleie, massasje og kroppspleie, tatovering, hulltaking(piercing) og liknende holder stengt.
 • Forbudet mot opphold på hytter/fritidseiendommer opprettholdes.
 • Alle landets trafikkstasjoner holder stengt.
 • Kollektivtransporttilbudet opprettholdes. 

–  Jeg vet at den skaper frykt, den skaper uro. Men den får også frem det fineste i oss: Vår evne til å ta vare på hverandre. Vår kreativitet. Vår evne til å glede andre. La oss holde fast ved det, også i dagene og ukene som kommer.

 

Powered by Labrador CMS