Udir ønsker å få bedre innsikt i hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt for barnehage- og skoletilbudet.
Udir ønsker å få bedre innsikt i hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt for barnehage- og skoletilbudet.

Skal kartlegge hvilke konsekvenser smitteverntiltakene har hatt for barnehage- og skoletilbudet

I tiden fremover vil Utdanningsdirektoratet gjennomføre flere undersøkelser for å kartlegge barnehage- og skolehverdagen som følge av koronasituasjonen.

Publisert

Det melder Utdanningsdirektoratet (Udir) på sine nettsider.

Hvilke konsekvenser har smitteverntiltakene hatt? Hvilket tilbud får barn og unge? Og hvordan er tilbudet sammenlignet med det ordinære tilbudet?

Dette er noen av spørsmålene Udir ønsker svar på.

Ukentlig undersøkelse

I tiden fremover skal det sendes ut en ukentlig undersøkelse til et utvalg av offentlige og private barnehage- og skoleeiere.

Tema for den første undersøkelsen, som gjennomføres av fylkesmennene denne uken, er blant annet hvordan smitteverntiltakene har påvirket det pedagogiske tilbudet og hvilken oppfølging barn og elever med rett til spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning har fått

Datainnsamling om konsekvenser av koronaviruset

Det planlegges også en datainnsamling om hvilke konsekvenser koronaviruset har hatt for barnehager og skoler.

Undersøkelsen skal gjennomføres i perioden 11.–18. juni. Det vil bli sendt ut informasjon til alle barnehager og skoler i forkant av undersøkelsen, skriver Udir på sine nettsider.

Powered by Labrador CMS