Kunnskapsminister Guri Melby (V) kunne i dag fortelle at staten tar regningen for barnehageplassen så lenge tilbudet er stengt.
Kunnskapsminister Guri Melby (V) kunne i dag fortelle at staten tar regningen for barnehageplassen så lenge tilbudet er stengt.

Kunnskapsministeren: Foreldre slipper å betale for barnehage

Staten tar regningen slik at foreldre skal slippe å betale for barnehageplass, også i private barnehager.

Publisert Sist oppdatert

Foreldre slipper å betale for barnehage og SFO så lenge tilbudet er stengt på grunn av koronautbruddet. Det melder Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

Barnehagene får kompensert dette tapet fullt ut av regjeringen. På den måten vil man unngå permitteringer i barnehagene. Det at barnehagene nå er stengt som følge av utbruddet, har naturligvis konsekvenser både for foreldre og barnehager.

– At foreldre skal slippe å betale for barnehager og SFO så lenge tilbudet er stengt, har vært viktig for oss å sikre. Jeg vet at det er mange foreldre som opplever økonomiske bekymringer i den vanskelige perioden vi står i nå, men nå får de en ting mindre å bekymre seg over,  sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby til barnehage.no

– Fritaket for foreldrebetaling gjelder i hele stengningsperioden. Hvordan dette praktisk vil løses for foreldrepenger som allerede er innbetalt, må jeg få komme tilbake til, sier hun.

Det var før helga at  barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad uttalte at kommunene ikke kunne ta betalt for verken SFO eller barnehage, så lenge de ikke ga et tilbud.

Det førte til stor usikkerhet blant både foreldre og barnehageeiere. Enkelte kommuner gikk ut og slo fast at foreldre ikke skulle betale for kommunale barnehageplasser. Men det ble ikke satt noen føringer for de private. Der var det mer eller mindre opp til hver enkelt barnehageeier å avgjøre om foreldrebetalingen skulle kuttes.

Nå har regjeringen altså formelt besluttet at foreldrene skal slippe å betale, også i private barnehager. I tillegg vil de private barnehagene fremdeles få utbetalt det vanlige tilskuddet de får fra kommunene.

– Dette vil gi barnehagene og SFO i offentlige skoler økonomiske rammevilkår som er stabile, og jeg forventer at vi unngår permitteringer. Dersom noen barnehager likevel skulle permittere ansatte, vil kompensasjon og tilskudd bli avkortet, sier Melby.

– Viktig oppgave

I første omgang er det vedtatt at alle landets barnehager skal være stengt fram til 26. mars. Perioden kan bli forlenget. Men selv om barnehager og skoler skal være stengte, er det fremdeles noen som har krav på et tilbud. Nemlig barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjoner.

– Barnehagene og SFO har en viktig oppgave med å gi tilbud til barn av personer som arbeider med samfunnskritiske oppgaver. I tillegg sikrer tiltaket barnehagetilbudet til tusenvis av barn den dagen situasjonen er over, og barna skal tilbake i barnehagen, sier Melby, og fortsetter:

– Jeg er utrolig imponert over den kreativiteten jeg ser, og hvor løsningsorienterte sektoren er nå.

Tiltaket fra regjeringen vil koste omlag én milliard kroner i måneden så lenge barnehager og SFO er stengt.

– Gledelig

 Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, er glad for at det nå har kommet en løsning på plass som bidrar til å sikre barnehagene.

– Dette er først og fremst veldig gledelig for alle foreldrene som går en usikker tid i møte, og som opplever permitteringer og kutt i inntektsgrunnlaget. I tillegg er dette kjempeviktig for alle ansatte i barnehagesektoren som gjør en kjempejobb. Uten dem hadde ikke hjulene gått rundt. Nå slipper man permitteringer, og det bidrar til å øke muligheten for at barnehager kan holde åpent, sier Lindboe til barnehage.no

Hun er klar på at sektoren trenger alle ansatte de kan for å kunne gi det tilbudet ansatte med samfunnskritiske funksjoner trenger.

– Vi skal stå på som sektor, og målet er å bidra til samfunnsinnsatsen. Etter hvert vil vi nok også se barnehager som tilbyr både kveldsåpent og nattåpent hvis nødvendig. Jeg er sikker på at sektoren vil være fleksibel og tilby den hjelpen og bistanden som trengs, sier Lindboe.

Hun ønsker nå å rose statsråden:

– Jeg må rose Guri Melby. Vi er svært takknemlig for innsatsen og den jobben som nå er gjort ved å sikre finansieringen av sektoren. Dette viser at hun fullt og helt anerkjenner den innsatsen som de private barnehagene gjør.

Powered by Labrador CMS