Mandag i neste uke starter gjenåpningen av norske barnehager. I morgen skal smitteveilederen fra myndighetene være klar.
Mandag i neste uke starter gjenåpningen av norske barnehager. I morgen skal smitteveilederen fra myndighetene være klar.

I ettermiddag kommer smittevernveilederen: – Må ta barnehagens og barnas egenart på alvor

I ettermiddag er det varslet at en nasjonal veileder for smittevern i barnehagene skal være klar. Forventningene fra sektoren er klare: – Det må være mest mulig konkrete tiltak, og de skjønnsmessige vurderingene må reduseres til et minimum, sier byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim.

Publisert

Da det ble kjent at barnehagene skal åpnes gradvis fra og med mandag i neste uke, varslet også kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) at det skal lages nasjonale kriterier for hvordan man skal håndtere smittespredning i en barnehage eller skole, opplyser regjeringen.

Først ble det varslet at veilederen og kompetanseopplegget skulle være klar 16. april for barnehager. Nå er meldingen fra regjeringen at dette skal være på plass allerede i dag, 15. april. Ifølge NRK melder Folkehelseinstituttet at veilederen kommer i ettermiddag.

– Vi håper å få gode konkrete veiledninger og føringer slik at barnehagene kan planlegge for en gjenåpne på en trygg og god måte, og kunne planlegge for en best mulig drift i tiden fremover, sier direktør for barnehagedrift i Læringsverkstedet, Trude Sydtangen.

Læringsverkstedet er det største barnehagekonsernet i landet, og eier rundt fire prosent av alle ordinære barnehager i Norge. 

– Vi er ikke eksperter på smittevern, men vi kan barnehage. Smittevern- og hygienetiltak vil bli særdeles viktig og at alle ansatte i barnehagene skal få mulighet til å forberede seg slik at dette blir godt ivaretatt. I tillegg bør myndighetene si noe i smitteveilederen om hvordan vi skal forholde oss ved smitte i barnehagen, både hos barn, foreldre og ansatte, sier Sydtangen, og understreker at det er viktig at en gjenåpning av barnehagene kan planlegges og tilrettelegges slik at barn, ansatte og foreldre føler seg så trygge som mulig.

Trude Sydtangen, leder for barnehagedriften i Læringsverkstedet.
Trude Sydtangen, leder for barnehagedriften i Læringsverkstedet.

Sydtangen får støtte fra kommunikasjons- og organisasjonsdirektør Jens Schei Hansen i Espira, som sier de gleder seg til å ta i mot barn igjen til en forhåpentligvis så normal barnehagehverdag som mulig.

– Men da er vi avhengig av at smittevernmyndighetene er klare og tydelige i sine råd til barnehageeiere og foreldre .

Jens Schei Hansen, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i Espira.
Jens Schei Hansen, organisasjons- og kommunikasjonsdirektør i Espira.

– Vi håper smittevernveilederen gir tydelige og klare føringer som vi som barnehageeier kan forholde oss til og følge opp. Både når det gjelder smittereduserende tiltak, størrelse på barnegrupper og så videre, samt blant annet vasking av leker og lokaler. Vi er opptatt av at både foreldre, barn og ansatte skal være trygge på at alle nødvendige smitteverntiltak er ivaretatt. Det er de sentrale smittevernmyndighetenes ansvar å gi klare føringer som vi som barnehageeier kan omsette i praksis, sier han. 

– Vil unngå uklarheter om ansvar

Hansen peker også på viktigheten av å klargjøre ansvaret til barnehageeierne.

– Ofte blir det uklarheter om hva som er kommunens ansvar og hva som er vårt ansvar som barnehageeier. Det håper vi at vi unngår i denne situasjonen. Vi håper også veilederen er tydelig på å gi føringer på hvordan personer i risikogrupper skal håndteres og at den sier noe om smitterisikoen hos barn, sier Hansen.

Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim (Ap).
Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim (Ap).

Byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen, Endre Tvinnereim (Ap), er også opptatt av tydelighet: 

– Det er svært viktig at en veileder er tydelig på smitteforebyggende tiltak. Den må være tydelig på når barn ikke skal møte i barnehagen, og den må være tydelig på god hygiene og godt renhold. Samtidig er det viktig at en veileder for barnehage tar barnehagens og barnas egenart på alvor. Barn kan ikke holde avstand til hverandre slik som voksne kan, påpeker han, og fortsetter:

– Det er også viktig at alle tiltak der det er mulig å lage nasjonale retningslinjer/veiledninger/innhold  lages nasjonalt.  Det må være mest mulig konkrete tiltak, og de skjønnsmessige vurderingene må reduseres til et minimum. Jeg mener at det er svært viktig at ikke smittevern- og helsefaglige vurderinger legges til styrere og andre ansatte i barnehagene. Smittevern- og helsevurderinger må gjøres av de som har en slik helsefaglig kompetanse, sier Tvinnereim.

Kommunaldirektør Camilla Nereid
Kommunaldirektør Camilla Nereid

Oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid i Trondheim kommune understreker samtidig at veilederen må være lett å forholde seg til: 

– Det viktigste med smittevernveilederen er at den blir enkel å bruke, at den er tydelig og at tiltakene som foreslås er gjennomførbare. Folkhelseinstituttet har sagt at det er forsvarlig å gjenåpne barnehagene, og regjeringen har bestemt at det skal skje. Så nå er det veilederen som må fortelle oss hvordan vi gjør det på en best mulig måte, sier hun. 

Ekspertgruppens rapport

Det er Folkehelseinstituttet som sammen med Utdanningsdirektoratet utarbeider veilederen for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler.

I forbindelse med utarbeidelse av veilederen, ble det satt ned en ekspertgruppe som kom med sin anbefaling om videre tiltak i barnehage og skole 3. april. Rapporten ble publisert tirsdag før påske, og ifølge en sak fra NTB, blant annet publisert i Aftenposten, vil den kommende veilederen ta utgangspunkt i kapittel 4 i rapporten om tiltak på skole- og barnehageområdet, opplyser Folkehelseinstituttet.

Her kan du lese hele rapporten.

Blant tiltakene ekspertgruppa foreslår i barnehager og på skoler, er:

  • Opplæring i gode håndvask- og hosterutiner, og håndvask med lærer til stede ved starten av skoledagen, før og etter friminutt, etter toalettbesøk og før spising.
  • Vask av overflater som berøres ofte ved at elever kan vaske over egen pult daglig. Leker og tastaturer må også vaskes av. Øvrig vask utført daglig med særlig fokus på hyppige berøringspunkter, som lysbrytere og dørhåndtak.
  • Tidlig isolering av syke. Barn med luftveissymptomer må være hjemme. Barn som utviser symptomer på luftveisinfeksjon i barnehage/skole, skal sendes hjem. I tilfeller der syke barn må hentes av foresatte, er det en fordel om barnet kan vente på et eget avlukket rom eller utendørs sammen med en ansatt.

Barn har til nå ikke vist å ha risiko for alvorlige sykdomsforløp av covid-19, men for å hindre kontaktsmitte og beskytte risikogrupper, mener ekspertutvalget dette er viktig:

  • Sikre at alle elever har egen pult, og ta i bruk større lokaler.
  • Opprette merking på gulvet av anbefalt avstand mellom elever i klasserom og områder det kan oppstå kø.
  • Ulike tidspunkter for friminutt og økt bruk av utetid/utebarnehage/uteskole.
  • Antall skoledager i uka kan kuttes etter modell fra Singapore. 
  • Ansatte som tilhører risikogruppene, bør få tilrettelagt mulighet for hjemmekontor og videokonferanser, eller omplasseres til andre oppgaver.

– Må bidra til å fjerne usikkerhet

Steffen Handal i Utdanningsforbundet sier til NTB at de er i god dialog med Utdanningsdirektoratet, og at de regner med å bli tatt med på råd når det gjelder hvordan smittevernregler skal utformes nasjonalt, og når det gjelder hvordan de skal praktiseres lokalt.

– Tiltakene som lanseres i rapporten fra ekspertutvalget, er i tråd med de generelle smittevernrådene som er gitt fra helsemyndighetene. Det viktige nå blir å sikre veiledere som i større grad relaterer disse til alle de praktiske utfordringene som hverdagen i barnehage og skole byr på. De må bidra til å fjerne usikkerhet, sier Handal.

Han peker også på smittevernveilederen fra danske myndigheter, og sier til NTB at forbundet vil se om det kan være noe å hente.

Her kan du lese den danske veilederen

Powered by Labrador CMS