- Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby om den nye smitteveilederen, som kommer fredag.
- Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby om den nye smitteveilederen, som kommer fredag.

– Fra 2. juni kan barnehagene ha fulle avdelinger og normal åpningstid igjen

Lite smittespredning gjør det forsvarlig at en hel avdeling i barnehagen kan være én kohort, er beskjeden fra kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby. Et nytt system med rødt, gult og grønt lys skal avgjøre hvilke smitteverntiltak som gjelder i barnehage og skole.

Publisert

Fra og med 2. juni kan barnehager og skoler nedjustere til tiltakene på gult nivå. For barnehager innebærer det at de kan drive barnehage med fulle avdelinger, og ha normal åpningstid. 

– Jeg vet at det har vært

utfordrende å drive både barnehage og skole de siste månedene. Målet med de nye veilederne er å gjøre jobben enklere her og nå, og gi mer forutsigbarhet på lang sikt, sier Melby, som samtidig understreker at hun har forståelse for at det er krevende med en ny runde omorganisering, og at man nok en gang må kaste litt om på ting. 

Den nye veilederen blir i sin helhet presentert fredag, men Melby forteller litt om hva organiseringen betyr:

– Modellen varierer fra grønt nivå, som innebærer en helt vanlig organisering av skolehverdag og lek. Gult nivå har moderate tiltak. Mens rødt nivå har mer omfattende tiltak, med små faste grupper og avstand mellom barn og elever slik det praktiseres i dag. 

Fulle avdelinger

På gult nivå som vi er nå, mener helsemyndighetene at vi kan gå bort fra enmeterskravet. 

– I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. 

Veilederne påvirker ikke smittevernreglene for resten av samfunnet.

­– Det er fortsatt svært lite smitte blant barn og unge etter at barnehager og skoler gjenåpnet, og skolene som har hatt smittetilfeller har håndtert dette godt. Vi må ha smitteverntiltak som tilsvarer smittesituasjonen. I dag har vi tiltak som er for strenge i forhold til smitten. Nå innfører vi veiledere som gir forutsigbarhet og som kan brukes i lengre tid, sier Melby.

Kan planlegge for gult lys

Barnehagene og skolene får nå beskjed om at de kan planlegge for gult lys til høsten.

Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må de være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt. Det er helsemyndighetene som avgjør om trafikklyset skal skifte, ikke skolene selv.

DETTE ER TILTAKENE I TRAFIKKLYSMODELLEN - BARNEHAGE

Grønt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Vanlig organisering av avdelinger
 • Planlegg for normal barnehagehverdag

Gult nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter.
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Rødt nivå

 • Ingen syke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Dele inn barna i mindre kohorter
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Sikre avstand mellom kohorter som ikke samarbeider
 • Del inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter
 • Vurdere alternerende oppmøtetider for barn

– Strenge smitteverntiltak gjør det krevende å gi et fullverdig tilbud til barn og unge, og derfor kan vi ikke ha strengere tiltak enn nødvendig. Det nye systemet gjør det mulig å planlegge og forberede seg på ulike scenarier, og barnehager og skoler kan nå ta i bruk gule tiltak. Jeg håper og tror at elevene får et mer normalt skoletilbud allerede i løpet av neste uke, sier Melby.

Powered by Labrador CMS