Smittetrenden i Norge øker, ifølge VG. Per nå skal alle landets barnehager operere ut fra gult nivå, men det kan komme endringer basert på smittesituasjonen lokalt.
Smittetrenden i Norge øker, ifølge VG. Per nå skal alle landets barnehager operere ut fra gult nivå, men det kan komme endringer basert på smittesituasjonen lokalt.

Flere kommuner har økt smittetrend – slik påvirker det barnehagestarten

For første gang siden april har smitten i Norge en stigende trend, ifølge VG. Fem kommuner har økt smittetrend, men er fremdeles på gult nivå.

Publisert

Utbruddene i blant annet Moss og på Hurtigruten har vippet Norge fra en flat smittetrend over til en som er stigende, skriver VG.

  • Smittetrenden endrer seg fortløpende. Da intervjuene til denne saken ble gjennomført sto Moss på lista. De siste beregningene som er utført av VG viser at kommunen ikke har stigende trend. Det har imidlertid Indre Østfold fått.

I slutten av mai kom den reviderte smittevernveilederen, hvor trafikklysmodellen ble innført.

– Trafikklysmodellen innebærer at helsemyndighetene avgjør om regioner eller kommuner skal være i kategorien grønt, gult eller rødt, og dermed hvilke smittetiltak som til enhver tid skal gjelde. Essensen er at tiltakene skal stå i forhold til situasjonen, sa kunnskapsminister Guri Melby da modellen ble innført.

Per nå skal alle landets barnehager operere ut fra gult nivå, men det kan komme endringer basert på smittesituasjonen lokalt.

Gult nivå

I Bergen er det Mimi Bjerkestrand som er direktør i etat for barnehage. Hun er klar på at selv om kommunen har økt smittepress, forholder barnehagesektoren seg til at nytt barnehageår starter på gult nivå.

– Vi har kontinuerlig og tett kontakt med barnehagene, og i Bergen har vi laget våre lokale retningslinjer som baserer seg på den nasjonale veilederen. Det vil ikke være noe forandring på dette. Barnehageoppstarten er planlagt med de restriksjonene og smittevernreglene som gjaldt før sommerferien, sier hun.

Bjerkestrand opplyser at etat for barnehage forholder seg til det smittevernnivået som lokale og nasjonale myndigheter definerer.

– Vi opplever at det hver dag er stor beredskap, og at det kontinuerlig vurderes om det skal iverksettes nye tiltak for smittevern. Foreløpig ser det ut til at den økte smitten ikke er mer enn forventet, sier hun.

Tilvenning

Det er nytt barnehageår, og Bergen kommune har som alle andre kommuner gjort klart for å ta imot en rekke nye barnehagebarn.

– Vi har laget nøye planer for en trygg tilvenning. Og vi følger den nasjonale veilederen. Alle barna får sin faste kontaktperson blant de voksne, og blir tilhørende sin faste gruppe, sier hun, og opplyser videre om at de er trygge på at nærkontakten og kontakten mellom kohortene er begrenset.

I tillegg har kommunen gjort tiltak når det kommer til blant annet omvisning av foreldre.

– Det er begrenset mulighet for å samle alle nye foreldre sammen, og det er begrenset hvor mye de kan bevege seg i barnehagen. Der har vi gjort en del tiltak, blant annet gjennomføres omvisning av nye foreldre når barna er ute, sier hun.

God dialog

I Fredrikstad er det Marianne Bekker som er direktør for utdanning og oppvekst. Hun er klar på at kontakten mellom kommunen og barnehagene har vært god.

– Dialogen har gått begge veier i den forstand at barnehagene har tatt kontakt med spørsmål knyttet til smitteforsvarlig drift og økonomi. Barnehageetaten sammen med kommuneoverlegen har informert, nyansert og vært tilgjengelige i hele perioden med covid-19, skriver hun i en epost til barnehage.no.

Fortløpende vurdering

Når det kommer til den økte smittetrenden og om det vil være aktuelt å øke tiltaksnivå i barnehagene i Fredrikstad, skriver Bekker:

– Kommuneoverlegene gjør en fortløpende vurdering av smittesituasjonen i kommunen. Det er generelt svært liten smitteforekomst i Norge, så selv et lite antall smittede (14 personer på 13 dager) gjør at Fredrikstad er en av de kommunene som har stigende smittetrend. Smittesituasjonen vurderes blant annet utfra hvordan folk er smittet, om det er 14 enkelttilfeller eller om noen tilfeller «hører sammen», aldersspredning og geografisk spredning. Hvis det skulle bli aktuelt å endre tiltaksnivået i kommunen, ville vi gjøre det i samarbeid med FHI.

– Vi har god oversikt over smittetilfellene vi har hatt den siste tiden, bort sett fra at vi ikke kjenner til smitteveien for to personer. Det er ingen forhold ved det smitteutbruddet vi har nå som tilsier at vi skal endre fra gult til rødt tiltaksnivå for noen virksomheter i kommunen.

Løpende dialog

Barnehage.no har også vært i kontakt med Moss kommune. Der får vi opplyst at det per i dag ikke er noe som tyder på at de kommer til å øke til rødt tiltaksnivå i barnehagene.

– Moss kommune er på gult tiltaksnivå, som er det samme som resten av landet, opplyser enhetsleder for barnehage, Ellen Pedersen.

Hun opplyser videre om at dialogen mellom kommunen og barnehagene har vært god i tiden som har vært.

– Enhetsleder for barnehage har løpende dialog med kommuneoverlegen om smittesituasjonen i kommunen. Vi sender ut informasjon til foresatte med presisering/påminnelse om rutiner for smittevern i den enkelte barnehage. Vi minner også om viktigheten av god håndhygiene, avstand mellom voksne (inkl. foresatte), at man må begrense nærkontakter og holde seg hjemme dersom man har symptomer.

Powered by Labrador CMS