Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL), Trond Ellefsen (Delta) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) har skrevet under en felles uttalelse i forbindelse med koronapandemien.
Anne Green Nilsen (Fagforbundet), Anne Lindboe (PBL), Trond Ellefsen (Delta) og Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet) har skrevet under en felles uttalelse i forbindelse med koronapandemien.

Fagforeningene og PBL ber ansatte og arbeidsgivere om å være fleksible

Korona-pandemien vil sette barnehagene og de ansatte på nye og store prøver i tiden som kommer. Det fremgår i en felles uttalelse fra Fagforbundet, Utdanningsforbundet, Delta og PBL.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag ettermiddag kom partene i tariffområdet til PBL med en felles uttalelse. 

– Partene opplever at det er stor vilje i sektoren til å bidra og vil gi honnør til alle de som allerede legger ned en ekstra stor innsats i barnehagene i disse dagene. Som offentlig finansiert velferdstjeneste har vi et særskilt ansvar for å være en del av løsningen i denne store samfunnsdugnaden, heter det i uttalelsen.

Nøkkelrolle

Partene er tydelige på at barnehagene har en nøkkelrolle i den situasjonen landet er i nå.

– Både med tanke på å ivareta barn i den krisen landet er i, og i arbeidet med å få hjulene til å gå rundt i de kritiske samfunnsfunksjonene. Selv om alle landets barnehager i utgangspunktet er stengt, skal barnehager holde åpent for barn av ansatte ved kritiske samfunnsfunksjoner, samt for barn med særlige omsorgsbehov. Barna skal, ut fra de rådende omstendigheter, ha et best mulig tilbud, skriver partene.

Tariffområdet til PBL (Private Barnehagers Landsforbund) omfatter 1.750 barnehager med 29.500 ansatte. Partene består av fagforeningene Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta på den ene siden, og interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen PBL på den andre siden. 

Støtter tiltak

I uttalelsen skriver partene videre at de støtter fullt og helt opp om de nasjonale tiltakene som er innført, og at de ønsker sterkt å bidra til at tiltakene raskt får ønsket effekt. De er også enige om at det ikke skal være behov for permitteringer i barnehagene. Bakgrunnen er at regjeringen har sørget for at bortfallet av foreldrebetalingen vil bli kompensert av staten. Da dette ble klart, var også kunnskapsminister Guri Melby klar på at eventuelle permitteringer ville føre til avkortning i støtten.

–  Partene erkjenner likevel at pandemien og tiltakene vil sette barnehagene og de ansatte på nye og store prøver i tiden som kommer. Dette er et ansvar barnehageeierne, tillitsvalgte og de ansatte er klare til å ta. Partene opplever at det er stor vilje i sektoren til å bidra og vil gi honnør til alle de som allerede legger ned en ekstra stor innsats i barnehagene i disse dagene. Som offentlig finansiert velferdstjeneste har vi et særskilt ansvar for å være en del av løsningen i denne store samfunnsdugnaden.

I uttalelsen ber også partene om at både ansatte og arbeidsgivere er svært fleksible i situasjonen man står i nå. Både når det kommer til å finne gode løsninger for familier, men også for å støtte oppunder kritiske samfunnsfunksjoner.

– For å kunne gi et tilfredsstillende tilbud til barn av foreldre som arbeider skift/turnus ved kritiske samfunnsfunksjoner, må det også vurderes utvidede åpningstider i barnehagen. Ved et slikt behov vil partene blant annet oppfordre arbeidsgivere til å legge til rette for – og ansatte til å delta på – arbeid ut over ordinær arbeidstid for å holde barnehager åpne utover ordinær åpningstid.

Powered by Labrador CMS