Kunnskapsdepartementet viser til at det kan bli et kapasitetsproblem hvis for mange som ikke har et reelt behov tar opp plassene når barnehager og skoler er stengte eller har redusert åpningstider på grunn av smittevern.
Kunnskapsdepartementet viser til at det kan bli et kapasitetsproblem hvis for mange som ikke har et reelt behov tar opp plassene når barnehager og skoler er stengte eller har redusert åpningstider på grunn av smittevern.

Barn uten reelt behov har fått tilbud – nå presiseres reglene for barn av foreldre som har kritiske samfunnsfunksjoner

Barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon skal ha et tilbud i barnehagen, også når den er stengt. Men tilbakemeldinger fra barnehager og skoler tyder på at flere enn barn som har et reelt behov har fått tilbud om plass. Nå tydeliggjøres reglene.

Publisert

Det melder Kunnskapsdepartementet.

De viser til at det kan bli et kapasitetsproblem hvis for mange som ikke har et reelt behov tar opp plassene når barnehager og skoler er stengte eller har redusert åpningstider på grunn av smittevern.

Regelendringene og presiseringene innebærer at barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon kun har rett til et stedlig tilbud i skolen eller barnehagen dersom, og i det omfanget, det er nødvendig for at forelderen skal ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen.

Det presiseres også at den av foreldrene som har en kritisk samfunnsfunksjon må bo sammen med barnet. Hvis barnet har delt bosted, eller en samværsavtale, har barnet som et minimum rett til plass i periodene det bor hos forelderen med en kritisk samfunnsfunksjon.

Videre presiserer departementet at tilbudet ikke skal reduseres dersom det fører til at den av foreldrene som har en kritisk samfunnsfunksjon må være hjemme og ikke får ivaretatt funksjonen sin.

Her er kan du lese Utdanningsdirektoratets veileder som kan brukes til å avgjøre hvem som skal ha et barnehagetilbud og hvor stort omfanget skal være (ekstern lenke)

Powered by Labrador CMS