DEBATT

- Både som leder og som tillitsvalgt ser jeg at det dere krever nå, ikke vil være mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte, sier nestleder i Utdanningsforbundet Fauske og barnehagestyrer Maria Dønnestad .
- Både som leder og som tillitsvalgt ser jeg at det dere krever nå, ikke vil være mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte, sier nestleder i Utdanningsforbundet Fauske og barnehagestyrer Maria Dønnestad .

«Dere krever alt av oss, samtidig som dere ikke gir oss endrede rammer»

Kjære kunnskapsminister Guri Melby. Så bra at du hadde en super opplevelse når du leverte barna dine I barnehagen etter Korona-stenging.

Publisert

Jeg hørte deg på pressekonferansen i går, 20. april. Du fortalte om en fin oppstart for barna dine i barnehagen etter at den har vært stengt i mange uker.

Som styrer må jeg si meg enig med deg, da vi har hatt en super dag med mange glade barn og ansatte. Gjensynsgleden har vært stor, selv om vi med de fleste bare har fått vinket/snakket gjennom vinduer.

I tillegg til å være styrer i en liten enkeltstående barnehage, har jeg også vært tillitsvalgt på fylkes- og lokalnivå i Utdanningsforbundet. Jeg vet derfor svært godt hvor viktig trepartssamarbeidet er.

Jeg vet også at årsaken til at det har fungert så godt som det har gjort i dag, er for at lærerne i barnehagen ikke har hatt plantiden sin. Alle lærerne skal ha minimum fire timer i uken til planlegging, for- og etterarbeid.

I mange barnehager har lærerne i samarbeid med leder gått bort fra denne avtalen. Skal vi tilby et godt pedagogisk tilbud over tid, må lærerne få planlegge og evaluere dette pedagogiske tilbudet. Og da kan de ikke stå i det direkte arbeidet med barna I 7,5 timer, som de gjør denne uken.

10 timer

En annen suksessfaktor er at vi har redusert åpningstiden. Jeg ser, med stor forundring at dere nå mener at vi må tilby normal åpningstid for noen eller alle barna fra neste uke. Vi har en normal åpningstid på 10 timer.

Vi har satt sammen kohortene slik at det er en lærer og en fagarbeider i de to kohortene som samarbeider. Om barna og de ansatte fortsatt skal være i kohorter, som ikke har kontakt med andre ansatte og barn, vil det bety at fagarbeideren blir alene med opp til 12 barn over tre år i 3 timer og 15 minutt per dag. Vi er helt innenfor pedagognormen som er bestemt av regjeringen.

Vi setter inn vikar ved sykdom, og i denne rare og vanskelige situasjonen, har vi forholdt oss til alle krav, råd og anbefalinger du og ditt direktorat har kommet med.

Setter lojaliteten til barna først

Både som leder og som tillitsvalgt ser jeg at det dere krever nå, ikke vil være mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte. Vi kan ikke ha ansatte som er alene så lenge med en gruppe barn. Vi kan ikke tilby et godt pedagogisk tilbud uten planlegging, evaluering og samarbeid.

Tariffavtalen er ikke tilsidesatt i denne tiden, derfor må og skal vi forholde oss til den.

Ansatte i barnehagene er ekstremt samvittighetsfulle og setter lojaliteten til barna først. Slik ønsker vi at det skal være,, men det dere legger opp til nå setter alle ansatte i en særdeles vanskelig situasjon. Skal driften være smittevernsmessig forsvarlig, helsemessig forsvarlig eller pedagogisk forsvarlig? Dere krever alt av oss, samtidig som dere ikke gir oss endrede rammer. Vi ønsker å gi alle barnehagebarn et godt og trygt tilbud, men da må dere gi oss muligheten til det! Dere må enten bevilge midler, slik at vi kan øke grunnbemanningen, slik at den gjelder hele dagen (noe vi barnehagefolk har bedt om lenge). Eller så må dere lempe på kravene til oss, eller i det minste la oss gjøre de reguleringene vi må gjøre lokalt for å kunne stå i dette over tid.

Powered by Labrador CMS