Fra venstre: Universitetslektor Tove Ingebrigtsen og studieleder Kathrin Olsen ved Nord universitet.
Fra venstre: Universitetslektor Tove Ingebrigtsen og studieleder Kathrin Olsen ved Nord universitet.

– Studentene har savnet fellesskapet, og det ser ut til å ha gått utover motivasjon og konsentrasjon

Over halvparten savnet samholdet i klassen og støtten fra medstudenter under koronatiden. Det viser foreløpige funn fra en undersøkelse blant barnehagelærerstudenter ved Nord universitet.

Publisert

– Det er viktig for oss å finne ut hvordan studentene har opplevd koronaperioden, både når det gjelder organiseringen av den digitale undervisningen, egen faglig og personlig utvikling og hvordan de har opplevd sosial kontakt og støtte fra faglærere og medstudenter, sier studieleder Kathrin Olsen ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet, i en pressemelding.

Sammen med studieleder Elin Børve og universitetslektorene Tove Ingebrigtsen og Nina Engesvik, har hun spurt om lag 450 barnehagelærerstudenter i Levanger, Bodø og Nesna om hvordan de opplevde den digitale undervisningen under koronatiden.

Lite kontakt med medstudenter

Undersøkelsen er sendt ut til samtlige barnehagelærerstudenter ved Nord universitet. Så langt har det kommet inn 117 svar.

Foreløpige funn viser at seks av ti av studenter har savnet det å møtes fysisk til undervisning sammen med medstudenter.

– Studentene har savnet fellesskapet, og det ser ut til å ha gått utover motivasjon og konsentrasjon. De har hatt lite kontakt med medstudenter i perioden og mange sier at de synes det har vært vanskelig å ta kontakt med medstudenter via digitale kanaler, opplyser Olsen.

Mer selvstendige

Funnene fra undersøkelsen tyder på at koronaperioden har gjort studentene mer bevisst på hvor mye det fysiske læringsfellesskapet og støtten fra medstudenter betyr for deres læringsutbytte, skriver Nord universitet i pressemeldingen.

Samtidig sier studentene at de har blitt mer selvstendige enn før. Noen få studenter synes at den digitale undervisningen fungerer bedre for dem enn klasseromsundervisning.

Har brukt mindre tid på studiene

Foreløpige funn fra undersøkelsen viser også at de fleste studentene er fornøyd med organiseringen av, og innholdet i, den digitale undervisningen. Samtidig er det svært mange studenter som sier at det er vanskelig å delta aktivt i den digitale undervisningen og at gruppearbeid over nett oppleves som utfordrende.

De fleste studentene oppgir at de har brukt mindre tid på studiene i koronaperioden.

– Vi ser frem til å dykke dypere ned i materialet, og analysere sammenhengene mer grundig. Vi skal ta med oss lærdommen fra denne perioden og bruke funnene aktivt i undervisningen og i utdanningen, uttaler studieleder Kathrin Olsen i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS