Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, og konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL er enige om hvordan kommunene kan bidra til å løse utfordringene for særlig noen av de mindre private barnehagene.
Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, og konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL er enige om hvordan kommunene kan bidra til å løse utfordringene for særlig noen av de mindre private barnehagene.

PBL og KS: Kommer med ny, felles anbefaling om å forskuttere ekstrautgifter

Høye strømregninger og ekstrautgifter i forbindelse med pandemien gir utfordringer for private barnehager. Nå går KS og PBL sammen om en ny anbefaling til kommunene om å forskuttere tilskudd.

Publisert

– Jeg er glad for at vi er enige om en anbefaling til hvordan kommunene kan håndtere en situasjon med høye strømkostnader og koronarelaterte kostnader, som også rammer private barnehager. Dette kan skape en krevende økonomisk situasjon, særlig for noen mindre private barnehager. I denne veiledningen viser vi hvordan kommunene kan bidra til å løse dette, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen til pbl.no.

– Mange barnehager, både private og kommunale, er inne i en krevende tid med veldig høyt sykefravær og har derfor også merkostnader til overtid og vikarer. Regjeringen har sagt at merkostnadene for kommunene vil bli kompensert, men med dagens finansieringssystem skjer ikke det før om to år for private barnehager. Derfor er vi glade for at PBL er blitt enige med KS om felles anbefalinger om forskuttering av tilskudd til private barnehager, sier konstituert administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

– Ikke spar på pengene

Ikke spar på penger til vikarer eller overtid, var den klare oppfordringen fra kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til barnehagene før jul. Fordi: «Regjeringen har slått fast at kommunesektoren vil bli kompensert for de merutgiftene og mindreinntektene de har som følge av nasjonale, regionale og lokale smitteverntiltak. Dette skal også dekke utgifter til vikarer og overtidsarbeid i skoler og barnehager og utgifter til ekstra renhold og testing», som KD opplyste om til barnehage.no.

I den samme saken ble det også understreket at pengene i prinsippet skal nå både kommunale og private barnehager.

Og:

«Kunnskapsdepartementet vil her også peke på de felles anbefalingene KS og PBL har kommet fram til om hvordan kommunene skal håndtere tilskudd til private barnehager i forbindelse med covid-19-pandemien blant annet for å sikre samtidig finansiering.»

Mange hatt økte kostnader

Ferske tall fra Udir viser at svært mange barnehager har hatt økte kostnader i forbindelse med pandemien:

61 prosent av barnehagene oppgir at de har hatt økte kostnader til renhold, og andelen er størst i de private barnehagene. Totalt 71 prosent oppgir at de har hatt økte utgifter til vikarer, og andelen er litt høyere i kommunale barnehager enn private. Få har hatt ekstra utgifter til lokaler.

30 prosent av barnehagene oppga at de har fått ekstra økonomiske midler fra kommunen i 2021. 8 prosent fikk tilsvarende ekstra midler i 2020. Økonomiske midler i denne sammenhengen betyr støtte til ekstra utgifter i forbindelse med koronasituasjonen - ikke tilbakebetaling av tapt foreldrebetaling fra kommunen.

KS og PBL kom med sin første, felles oppfordring om å forskuttere utbetaling av tilskudd knyttet til ekstraordinære kostnader under koronapandemien allerede i juli 2020.

Organisasjonene gjentar nå budskapet om at de er enige om at kommunene bør tilstrebe en høyere grad av samtidig finansiering for koronarelaterte ekstrakostnader og de høye strømkostnadene som deler av landet opplever denne vinteren.

I den felles anbefalingen heter det blant annet:

PBL og KS er enige om å anbefale en høyere grad av samtidig finansiering for korona- eller strømrelaterte ekstrakostnader. Kommuner som har kjente merkostnader og følger anbefalingen, beregner og utbetaler en slik kompensasjon som forskuttering av tilskudd.

Samtidig anerkjenner de at det vil være krevende å fastslå eksakte faktiske mer- og mindrekostnader i kommunale barnehager som følge av pandemien per nå og at det derfor må påregnes justeringer fram mot tilskudd for 2022.

Her kan du lese hele anbefalingen.

Powered by Labrador CMS