– Koronaen tvang oss til å tenke annerledes rundt overganger innad i barnehagen. Vi lærte mye av det, forteller daglig leder Kristine Kaba.
– Koronaen tvang oss til å tenke annerledes rundt overganger innad i barnehagen. Vi lærte mye av det, forteller daglig leder Kristine Kaba.

Pandemien førte til endringer i barnehagens rutiner for overganger

Da koronaen gjorde det umulig å følge den vanlige planen for overgang fra små- til storbarnsavdeling ble de ansatte i Vippa FUS barnehage nødt til å tenke alternativt: – Vi kommer ikke til å gå tilbake til de gamle rutinene, sier styreren.

Publisert Sist oppdatert

– Det har også kommet noe positivt ut av pandemien, sier daglig leder Kristine Kaba i Vippa FUS barnehage.

Hun sikter til at koronaen har fått dem til å tenke nytt om egen praksis.

I barnehagen som holder til i Arendal kommune er barna fordelt på to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger. At barna skal få en god overgang fra små- til storbarnsavdeling har de ansatte i Vippa FUS alltid vært opptatt av.

– De siste par månedene før sommerferien er vi vanligvis en del på besøk på den nye avdelingen, vi har felles turdager og vi finner på ting sammen ute. Vi sørger for å ha flere felles møtepunkter for at barna skal bli kjent med barn og ansatte på avdelingen de skal starte på til høsten, forteller Stine Hagen som er pedagogisk leder på småbarnsavdelingen Rosenfinken.

Fikk med seg en kjent ansatt

I fjor førte koronapandemien til at barn og ansatte ikke kunne gå på besøk til hverandre eller møtes på tvers av avdelinger, slik de ville ha gjort i et normalår. De ansatte ble nødt til å tenke nytt dersom barna skulle få mulighet til å bli kjent med ny avdeling før høsten.

Løsningen ble å gjøre om på avdelingene halvannen måned før sommerferien. Barna som ble flyttet opp på storbarnsavdeling fikk da med seg en kjent ansatt over på den nye avdelingen. Denne ansatte var sammen med dem helt frem til ferien.

– Ved å gjøre det på denne måten opplevde vi at det ble en gradvis og fin tilvenning til storbarnsavdeling. Barna fikk god tid til å bli kjent med de ansatte og de andre barna, samtidig som en voksen de kjente godt fra før var sammen med dem hele veien, forteller Hagen.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Daglig leder Kristine Kaba (venstre) og pedagogisk leder Stine Hagen.</span>
Daglig leder Kristine Kaba (venstre) og pedagogisk leder Stine Hagen.

Opprettet egen gruppe for de eldste barna

Også Joachim Larssen, som er pedagogisk leder på avdeling Rørsangeren, opplevde at måten de organiserte seg på i fjor vår fungerte bra.

Det ble blant annet lagt vekt på at barna skulle få mulighet til å gjøre seg kjent med de nye lokalene mens det var rolig inne på avdelingen.

– De nykomponerte avdelingene var inndelt i mindre grupper mesteparten av tiden. De som kom fra småbarn ble fordelt på mindre grupper sammen med barn fra storbarn, slik at det var en jevn fordeling. Etter hvert endret vi på sammensetningene av gruppene ut fra hva vi så var best for barna. Da vi etter hvert gikk over på gult nivå hadde vi ulike gruppesammensetninger. De ansatte rullerte litt mellom gruppene slik at alle skulle bli godt kjent med de nye barna, forteller den pedagogiske lederen.

For å unngå at det ble for mange barn på de nye storbarnsavdelingene, ble det samtidig opprettet en egen avdeling/kohort for barna som skulle begynne på skolen høsten 2020.

– Dette ble en friluftsgruppe som var ute på tur hver dag, forteller Larssen.

Tryggere ved oppstart av nytt barnehageår

Tidligere år har en ansatt fra småbarn pleid å være med barna over på den nye avdelingen de første dagene etter sommerferien. I fjor hadde ikke barna behov for det, opplyser Larssen.

– De var allerede trygge på de ansatte og omgivelsene, så da vi startet opp igjen etter sommerferien gikk det egentlig som smurt. Tidligere har vi måttet jobbe mer intenst på høsten for at alle barna skulle finne seg til rette på ny avdeling, sier han.

Kollega Stine Hagen forteller at oppstarten etter ferien også opplevdes lettere for de ansatte på småbarnsavdelingene.

– Av og til kan det være vanskelig for oss som jobber med småbarna å gi dem fra oss fordi vi føler at ikke alle er ordentlig trygge på den nye avdelingen. Denne gangen følte jeg meg veldig trygg på at barna hadde fått etablert vennskap og var trygge på de ansatte de skulle begynne hos. Det var en veldig god følelse, sier hun.

– Vi opplevde også at vi hadde enda mer ressurser til å følge opp de som var på tilvenning på småbarn ettersom barna som begynte på storbarn ikke hadde behov for at noen av oss ble med dem over på ny avdeling den første tiden etter ferien, legger hun til.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Joachim Larssen er pedagogisk leder på en av barnehagens storbarnsavdelinger.</span>
Joachim Larssen er pedagogisk leder på en av barnehagens storbarnsavdelinger.

Gode tilbakemeldinger

Hagen og Larssen forteller at foreldrene har vært positive til endringene som ble gjort i fjor vår.

– Vi har fått gode tilbakemeldinger fra foreldrene. De fikk mulighet til å bli kjent med de ansatte på den nye avdelingen før sommeren og de opplevde at det gikk veldig fint når barna kom tilbake til barnehagen igjen etter ferien, sier Hagen.

– Var det reaksjoner på at barna ble flyttet over på storbarnsavdeling tidligere enn det som var planlagt?

– Foreldrene syntes det var greit så lenge barna fikk med seg en ansatt de var trygg på fra før. De så at det gjorde overgangen lettere for barna, sier Joachim Larssen.

– Lærte mye

Daglig leder i barnehagen, Kristine Kaba, forteller de ikke kommer til å gå tilbake til de gamle rutinene når pandemien en gang slipper taket.

– Koronaen tvang oss til å tenke annerledes rundt overganger innad i barnehagen. Vi lærte mye av det, forteller hun.

– Da vi evaluerte denne ordningen i fjor høst visste vi jo ikke hvor lenge pandemien kom til å vare, men siden det fungerte så bra bestemte vi oss allerede da for at vi kom til å gjøre det på lignende måte i år også, uavhengig av om koronaen fortsatt var en faktor, sier Kaba.

Hun legger til:

– Jeg tror både barna og foreldrene opplevde at det ble en mykere overgang fra små- til storbarnsavdeling. Også barn vi på forhånd tenkte at kanskje ville bruke lengre tid på å bli trygg på ny avdeling, ble ganske raskt trygge når vi gjorde det på denne måten.

Powered by Labrador CMS