DEBATT

«Skolenes landsforbund mener det trengs flere ansatte i barnehager og skoler, både for å sikre tilstrekkelig bemanning etter krav fra smittevernsveilederen om antall ansatte per kohort, men også som vikarer for personell i risikogruppe og personell som får luftveisproblemer og av den grunn må være hjemme,» skriver artikkelforfatteren.
«Skolenes landsforbund mener det trengs flere ansatte i barnehager og skoler, både for å sikre tilstrekkelig bemanning etter krav fra smittevernsveilederen om antall ansatte per kohort, men også som vikarer for personell i risikogruppe og personell som får luftveisproblemer og av den grunn må være hjemme,» skriver artikkelforfatteren.

Krisepakke til skoler og barnehager nå!

«Skoler og barnehager har sine budsjetter, og de har ikke økt under koronakrisa. For å få en bemanning som tilsvarer smittekravene i hele åpningstiden, kreves det penger. Da må det ansettes flere folk,» skriver Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Publisert

Skolenes landsforbund krever at Stortinget bevilger nødvendige midler til skoler og barnehager slik at de kan operere med normale åpningstider. Dette er helt nødvendig for at det øvrige arbeidslivet etter hvert skal kunne fungere som normalt.

Regjeringen har imidlertid stilt krav til skoler, SFO og barnehager, uten å gi økonomisk mulighet til å gjennomføre kravene. Kjernen i å gjenåpne Norge og sikre norsk økonomi ved å få arbeidslivet i gang, ligger i å få folk tilbake på jobb. Dette kan ikke gjøres uten at skolene og barnehager gjenåpner med vanlig åpningstid på en trygg måte for de ansatte og slik at foresatte er trygge på å sende barna tilbake til skoler og barnehager.

Skolenes landsforbund har fått signaler om at skoler, barnehager og SFO per i dag ikke har de økonomiske rammene for full gjenåpning innenfor de anbefalte smittevernrådene. Dette er høyst bekymringsverdig. Stortinget må snarest bevilge nødvendige midler til skoler, barnehager og SFO, slik at de kan operere med normale åpningstider.

Smittevernet trumfer åpningstidene, og åpningen av barnehager og skoler blir et haltende og halvveis tilbud. Det er likevel nødvendig av smittevernhensyn – så lenge det ikke er tilstrekkelig bemanning til å holde skoler og barnehager åpent til vanlig tid.

Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.
Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

Skolenes landsforbund mener det trengs flere ansatte i barnehager og skoler, både for å sikre tilstrekkelig bemanning etter krav fra smittevernsveilederen om antall ansatte per kohort, men også som vikarer for personell i risikogruppe og personell som får luftveisproblemer og av den grunn må være hjemme. Skoler og barnehager har sine budsjetter, og de har ikke økt under koronakrisa. For å få en bemanning som tilsvarer smittekravene i hele åpningstiden, kreves det penger. Da må det ansettes flere folk.

Skolenes landsforbund krever derfor at det lages en egen krisepakke til skoler og barnehager slik at disse ikke blir en flaskehals i gjenåpningen av samfunnet. Alternativt kan det gis en garanti for økte lønnsutgifter for å ivareta smittevernhensynet i hele åpningstiden.

Dette debattinnlegget ble først publisert i Dagsavisen.

Powered by Labrador CMS