– Smitteverntiltakene vi har satt inn for å kjempe mot koronaviruset er helt nødvendige. Men vi er bekymret for effekten koronakrisen og smitteverntiltakene har for de sårbare barna, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).
– Smitteverntiltakene vi har satt inn for å kjempe mot koronaviruset er helt nødvendige. Men vi er bekymret for effekten koronakrisen og smitteverntiltakene har for de sårbare barna, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Gruppe skal følge med på hvordan tilbudet til sårbare barn og unge fungerer under koronakrisen

Regjeringen har nedsatt en gruppe som skal gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag om konsekvensene smitteverntiltakene har for sårbare barn og unge, og vurdere tiltak som kan bøte på disse konsekvensene.

Publisert

Gruppa ledes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og består av representanter fra: Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Politidirektoratet og Sekretariatet for konfliktrådene. I tillegg har Arbeids- og velferdsdirektoratet blitt invitert inn, opplyser Barne- og familiedepartementet i en pressemelding.

– Smitteverntiltakene vi har satt inn for å kjempe mot koronaviruset er helt nødvendige. Men vi er bekymret for effekten koronakrisen og smitteverntiltakene har for de sårbare barna. Derfor har vi satt ned denne gruppa, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) i pressemeldingen.

Underveis i arbeidet skal gruppa ha dialog med Barneombudet, relevante representanter for frivilligheten og flere andre. De skal rapportere til barne- og familieministeren hver 14. dag, opplyser departementet.

Gruppa skal etter planen levere første vurdering av mulige konsekvenser og tiltak ved en langvarig pandemi innen utgangen av april.

Les mandatet for koordineringsgruppa her.

Powered by Labrador CMS