Daglig leder Fati Mohebzadeh I Norlandia Gaustadskogen barnehage er innstilt på at barnehagen kan måtte åpne på kveldstid - og kanskje også døgnet rundt.
Daglig leder Fati Mohebzadeh I Norlandia Gaustadskogen barnehage er innstilt på at barnehagen kan måtte åpne på kveldstid - og kanskje også døgnet rundt.

– Er forberedt på å holde åpent både på kveldstid og om natta

Norlandia Gaustadskogen barnehage ligger like ved Rikshospitalet, og rundt 40 prosent av barna har foreldre som jobber ved sykehuset. – Alle Norlandia-barnehagene er innstilt på at vi kan bli nødt til å holde åpent både på kveldstid og gjennom natta.

Publisert

Det sier daglig leder Fati Mohebzadeh i Norlandia Gaustadskogen barnehage. 

Den åtte avdeling store barnehagen har fire småbarns- og fire storbarnsavdelinger, fordelt over to etasjer. I alt 124 barn og 32 ansatte. 

– Barnehagen var tidligere en sykehusbarnehage, men eies nå av Norlandia. På grunn av at vi ligger nært sykehuset, har vi fremdeles mange barn med foreldre som jobber på sykehuset. Jeg vil anslå at det gjelder rundt 40 prosent av barna våre, sier Mohebzadeh.

Dermed er barnehagen også blant dem med flest barn med foreldre med kritiske sammfunnsfunksjoner, som har rett til barnehageplass. Listen over hvem dette gjelder ble spesifisert mandag kveld, og omfatter alle ansatte i helseforetakene samt kommunal helse- og omsorgstjeneste. 

– Denne uken er det meldt inn 35 barn med behov for barnehageplass, men vi ser at det ikke er så mange barn som kommer. En del av foreldrene står selv i beredskap, som enkelte kirurger som har fått utsatt operasjoner, men som står i beredskap for å kunne trå til på andre avdelinger ved behov. Vi har også foreldre som jobber på sykehuset som har hjemmekontor akkurat nå, men som kan bli kalt inn på jobb, sier barnehagelederen. 

Hun er i daglig kontakt med foreldrene, og er innstilt på at flere barn vil komme til utover uka og i neste uke. 

Presset vil øke

Under en pressekonferanse onsdag ettermiddag understreket helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) at behovet for tilgjengelig helsepersonell vil øke: 

– Presset på helsetjenestene er stort, og det kommer til å bli større. Det jobbes på spreng for å forberede seg på det som kommer, sa han blant annet. 

DISSE REGNES SOM ANSATTE MED KRITISKE SAMFUNNSFUNKSJONER INNEN HELSE OG OMSORG:

Alle ansatte i virksomheter som: 

  • Regionale Helseforetak (RHF), Helseforetak (HF), Norsk helsenett SF, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk, legemiddelgrossister og tilvirkere av legemidler og medisinsk utstyr herunder beskyttelsesutstyr, apotek.
  • Kommunal helse- og omsorgstjeneste, herunder sykehjem, hjemmetjenester, legevakt, fastleger mv. Personell som inngår i det akuttilbudet som er etablert i den offentlige tannhelsetjenesten og odontologisk fakultet ved UiO.
  • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Personell som er viktig for å opprettholde mattrygghet i Mattilsynet, Veterinærinstituttet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), laboratorier.

Norlandia-barnehagene er forberedt. Et av tiltakene Fati Mohebzadeh og resten av de ansatte forbereder seg på, er muligheten for å ha åpent om ettermiddagen og over natta. 

– Nå er det flere og flere i samfunnet som blir satt i karantene, og retningslinjene for hvem som må holde seg hjemme blir strengere. Det betyr at det blir stadig flere som ikke kan jobbe. Dermed må de som er på jobb, ta lengre vakter og eventuelt jobbe doble skift. Det er klart at det kan bli utfordrende for dem som har barn med behov for pass, sier hun, og fortsetter: 

– Vi vil jo at foreldrene skal fortsette å redde liv, og ha mulighet til å holde hjulene i gang. Blir det behov for det, vil vi ha kveldsåpent - og innføre nattåpent hvis det er nødvendig for å få det til å gå rundt. Vi har laget en beredskapsplan for akkurat det. Det gjelder samtlige barnehager i Norlandia, sier hun. 

– Hvordan reagerte de ansatte på beskjeden om at de kanskje må jobbe døgnet rundt? 

– Er det én ting barnehageansatte er vant til og flinke til, så er det å være fleksible. De har vist en helt utrolig stå-på-vilje, og tilbakemeldingene handler om at det vi er i gang med nå, er en nasjonal dugnad der man bidrar med det man kan. 

Samtidig: 

– Dette er jo en surrealistisk situasjon for alle, en rar og vanskelig tid. Da er det betryggende å oppleve at alle er beredt på å yte det ekstra som trengs. 

Norlandia Gaustadskogen barnehage var tidligere eid av Rikshospitalet, og mange av foreldrene jobber ved sykehuset.
Norlandia Gaustadskogen barnehage var tidligere eid av Rikshospitalet, og mange av foreldrene jobber ved sykehuset.

Ekstra eksponert for smitte

Med nærheten til sykehuset og foreldre som daglig risikerer å eksponeres for smitte, er også barnehagen nødt til å ta ekstra forhåndsregler. 

– Det er en risiko vi må ta høyde for, og det er alle ansatte bevisste på. Vi følger selvsagt alle retningslinjene fra Folkehelseinstituttet og de rådene som kommer om hygiene. Vi deler de barna som er her inn i mindre grupper, sørger for at man ikke er i kontakt mellom etasjene, og bruker egne innganger for de ulike etasjene. 

De ansatte i barnehagen er også delt inn i arbeidslag. Så langt har ingen - verken ansatte, barn eller foreldre, testet positivt for smitte. 

– Vi har delt de ansatte inn i fire arbeidslag. Arbeidslag én jobber fast hele uken, mens lag to har beredskap. De to andre lagene har også beredskap. Skulle én i et arbeidslag bli smittet, må hele laget i karantene. Da må neste lag på jobb, sier Mohebzadeh.

– Det blir litt logistikk? 

– Ja, men alle de ansatte som jobber hjemme - og ikke er i karantene - er klare for å stille på kort varsel. Planene blir endret, det samme gjør retningslinjene fra myndighetene, så vi er klare til å omstille oss. 

Også i Norlandia-konsernet er beredskapen på plass. 

– Vi har daglige nettmøter, og gode systemer for å dele all relevant informasjon slik at den er tilgjengelig for alle ansatte. Vi har en fantastisk organisasjon som er veldig proaktive, og som har gode planer på beredskapen - og som er tilgjengelige døgnet rundt. Det viser seg at vi er gode på dette, sier hun. 

Tema blant barna

Barnehagelederen forteller at når mange av foreldrene jobber på sykehus, er det nok også mange samtaler som dreier seg rundt smitte, virus og helse. 

– Hvordan jobber dere for å trygge barna? 

– Det viktigste for oss blir å lytte til dem. Høre hvilke tanker de har, og hvilken informasjon de har fått, og hjelpe dem med å gi korrekt informasjon. Barn kan bli fryktelig redde når de ikke har all informasjonen de trenger, eller hvis de får vite noe som er feil. Da blir det veldig viktig for oss å hjelpe dem med fakta, sier hun, og legger til: 

– Ofte er det slik at barn og ansatte oppsøker informasjon sammen. Det er jo ikke alltid at de ansatte heller vet alt, i alle fall ikke når situasjonen er som den er. 

Arbeidshverdagen blir annerledes for lederen i dagene framover. Det er hun innstilt på. 

– Norlandia har også en beredskapsplan på hvordan vi kan låne personell av hverandre, og vi er også innstilt på å bidra i de andre virksomhetene til konsernet hvis det skulle bli behov for det. Framover vil det sikkert komme utfordringer som vi ikke har sett til nå, så vi må bare være foroverlente og ta det litt fra dag til dag. 

Powered by Labrador CMS