Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie .
Direktør i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie .

95.000 ansatte i skoler og barnehager fremdeles ikke vaksinert

Per 12. juli var det omtrent 95.000 ansatte i skoler og barnehager som ikke ennå vaksinert.

Publisert

Det viser oppdaterte tall om vaksinasjonsdekningen i yrkesgruppene, utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Samme tid var 185.000 ansatte i skoler og barnehager vaksinert. Det utgjør mer enn 65 prosent av denne gruppen.

Vaksinasjonsdekningen i andel er høyest i Viken, Oslo og Vestfold og Telemark, med en vaksinasjonsdekning på mellom 70 og 80 prosent.

– Dekningen i denne yrkesgruppen gjenspeiler vaksinedekningen ellers i landet, hvor Oslo og Viken nå ligger på rundt 80 prosent av de som er 18 år eller eldre. Områder med høyt smittepress har generelt høy vaksinasjonsdekning, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg, til FHI.no.

Prioritere

I juni ble det klart at regjeringen ønsket å la kommunene selv prioritere ansatte i barnehager, skoler og SFO i vaksinekøen.

Men i forrige uke ble det klart at ikke alle ansatte kommer til å være beskyttet før skolestart, noe som skapte reaksjoner. Beskyttet i dette tilfellet, vil si at det har gått tre uker fra første vaksinedose. Som følge av dette ba Helse- og omsorgsdepartementet FHI om å utarbeide oppdaterte tall.

Ifølge tallene er dekningsgraden høyest blant lærere i videregående skole (73 prosent ) og lavest blant assistenter (64 prosent). Årsaken til forskjellen skyldes nok i stor grad ulik aldersfordeling mellom yrkesgruppene. Blant barnehagelærere er 65 prosent av de ansatte vaksinerte.

Det er særlig i aldersgruppen 25-39 det er en del uvaksinerte over hele landet, og det er denne aldersgruppen som nå vaksineres i mange kommuner.

– FHI kjenner ikke til hvor mange som har fått vaksine som følge av kommunenes prioritering av ansatte i skoler og barnehager, og hvor mange som har blitt vaksinert som en del av det generelle vaksinasjonsprogrammet, sier Stoltenberg.

Fordeling

Det er altså omtrent 95.000 ansatte i skoler og barnehager som ikke er vaksinerte. Men FHI peker på at de ikke kan skille mellom ansatte som ikke er tilbudt vaksine og ansatte som har takket nei. Tabellen under viser antall uvaksinerte i de ulike yrkesgruppene som jobber i skoler og barnehager som FHI har kategorisert etter aldersgrupper.

Anbefaler å si ja

Ifølge siste vaksinasjonsscenario fra FHI vil alle som er 18 år eller eldre ha fått tilbud om første vaksinedose i uke 32, uken før skolestart.

– Målet er å oppnå beskyttelse av den enkelte og i samfunnet så raskt som mulig. Jeg oppfordrer derfor alle til å takke ja når de får tilbud fra sin kommune, og at kommunene vurderer muligheter som drop-in-tilbud for å sikre en størst mulig vaksinasjonsdekning så raskt som mulig. Dette vil også komme ansatte i skoler og barnehager til gode, avslutter direktør Camilla Stoltenberg i FHI.

Powered by Labrador CMS