76 prosent av barnehagene som måtte stenge helt eller delvis i løpet av høsten 2020, stengte én gang. 15 prosent stengte to ganger, mens åtte prosent stengte tre eller flere ganger, viser tall offentliggjort av Utdanningsdirektoratet.
76 prosent av barnehagene som måtte stenge helt eller delvis i løpet av høsten 2020, stengte én gang. 15 prosent stengte to ganger, mens åtte prosent stengte tre eller flere ganger, viser tall offentliggjort av Utdanningsdirektoratet.

13 prosent av barnehagene har vært helt eller delvis stengt som følge av pandemien

Disse barnehagene var i gjennomsnitt stengt i seks dager, viser tall for høsten 2020.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag publiserte Utdanningsdirektoratet tall over hvor mange barnehager som måtte stenge en eller flere ganger høsten 2020 som følge av koronasituasjonen.

De ferske tallene viser at fire prosent av barnehagene har holdt helt stengt på grunn av korona. Ni prosent av barnehagene har vært delvis stengt, hvilket innebærer at enkelte kohorter, grupper eller avdelinger har vært stengt.

Barnehagene som var helt eller delvis stengt i løpet av høsten var i gjennomsnitt stengt i seks dager.

76 prosent av barnehagene som måtte stenge helt eller delvis, stengte én gang. 15 prosent stengte to ganger, mens åtte prosent stengte tre eller flere ganger.

Store variasjoner

Det er stor variasjon mellom kommuner i antall barnehager som har hatt helt stengt i løpet av høsten.

Oslo er kommunen med flest barnehager som måtte stenge i en periode, med 46 barnehager.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Kommuner med flest barnehager som måtte stenge høsten 2020 (mellom 1. august og 15. desember).</span>
Kommuner med flest barnehager som måtte stenge høsten 2020 (mellom 1. august og 15. desember).

En av tre hadde redusert åpningstid

Barnehagene har en gjennomsnittlig ordinær åpningstid på 9,5 timer per dag.

Koronasituasjonen førte til at 24 prosent av barnehagene i fjor høst hadde redusert åpningstid for hele barnehagen. Ni prosent av barnehagene hadde redusert åpningstid for enkelte kohorter/grupper eller avdelinger.

Den gjennomsnittlige åpningstiden for barnehager som hadde redusert åpningstid høsten 2020 var på 8,4 timer per dag (8,5 timer i private barnehager og 8,3 timer i kommunale barnehager).

Powered by Labrador CMS