Trondalen barnehage i Fredrikstad har hatt et sykefravær på under to prosent de siste fire årene.

ÅRETS BARNEHAGE 2017: «Lek for livet!»

Trondalen barnehage i Fredrikstad er åttende og siste kandidat i kampen for å vinne tittelen "Årets Barnehage 2017".

Publisert Sist oppdatert

Trondalen barnehage i Fredrikstad eies og drives av Samvirkebarnehagene SA. Barnehagen ligger idyllisk til på Gressvik hvor den er omringet av en flott uteplass, flere fotballbaner, fjell, skog og en fantastisk natur. Barnehagen har 20 års jubileum dette året og flere av de ansatte har jobbet sammen siden barnehagen åpnet i april 1997.

Barnehagens hovedmål er at alle barn skal oppleve den gode barndom gjennom et lekende og inkluderende fellesskap, og deres motto er: Lek for livet.

– Hvorfor er dere nominert til «Årets barnehage»?

Vi har jobbet målbevisst med å finne vår egen drivkraft. Denne drivkraften omhandler alle ansatte i barnehagen og er helt avgjørende for det resultatet vi har oppnådd i Trondalen barnehage. Alle ansatte har nå formell utdannelse som barnehagelærere, pedagogiske leder eller barne- og ungdomsarbeider, forteller daglig leder i Trondalen barnehage, Kristin M Epland.

Personalet består av 16 ansatte som sier at de gleder seg til å gå på jobb hver dag. Noe sykefraværet på under to prosent de siste to årene bekrefter.

– Kompetente, glade, motiverte og friske medarbeidere av begge kjønn, er årsaken til at foreldrene i Trondalen barnehage har nominert oss til «Årets barnehage»! mener Epland bestemt.

Ledelse ble satt på dagsorden fra og med åpningsdagen for 20 år siden.

– Lederens drivkraft og ledergruppens betydning har vært avgjørende for å få motiverte medarbeidere som er aktive verdiskapere, sier styreren.

Og Trondalen barnehage har vært en «synlig» barnehage i Fredrikstad i alle år. Barnehagen har et nært samarbeid med Fylkesmannen i Østfold, Høgskolen i Halden, videregående skoler, Fredrikstad Kommune og NAV sitt «Ung på jobb» prosjekt.

– Foreldreundersøkelsen som ble gjennomført i 2016 viser at foreldrene har gitt barnehagen en totalskår på 4,9 hvor fem er det beste. Alle foreldrene deltok i undersøkelsen, sier Epland stolt.

For øvrig er barnehagen kjent for å jobbe aktivt med likestillingsarbeid.

– Vi har laget to filmer på bestilling fra fylkesmannen som omhandler likestilling og likeverd i praksis, forteller Epland.

Trondalen barnehage er kjent i lokalsamfunnet for å delta som en samfunnsengasjert barnehage, og har vært tydelig som en verdiskapende barnehage i Fredrikstad og opptatt av fremtidens barnehage.

– Jeg har deltatt i flere prosjektgrupper i regi av Fredrikstad kommune som omhandler ledelse, både i forhold til styrere og pedagogiske ledere. Barnehagen har også deltatt i strategiutvikling som omhandler alle barnehagene i Fredrikstad, sier styreren.

Barnehagen har også egne prosjektarbeid som inkluderer alle barna i barnehagen. Barnehageåret 2017-18 skal hete «Alle barn har rett til å blomstre».

Nominasjonene til Trondalen barnehage hyller personalet tilstedeværelse og evne til å se hvert enkelt barn:

«Trondalen barnehage er et fantastisk sted og vokse opp og utvikle seg i fellesskap med trygge barn og tydelige voksne. Det blir hvert barn sett, hørt og tatt hensyn til i all planlegging og gjennomføring av en innholdsrik og konkret årsplan som de ansatte selv planlegger og gjennomfører. Jeg anbefaler barnehagen til alle».

Og:

«Dette er ikke bare et fantastisk godt sted å få være som barn, men en arbeidsplass de ansatte vet å sette stor pris på. De voksne har en klar og tydelig pedagogisk profil, de er med i leken og er til stede der barna er. De har hatt en god og tydelig ledelse helt fra starten. Kristin styrer barnehagen trygt framover, følger alle krav og forventninger fra alle hold og er en godt likt leder».

– Hva er barnehagens viktigste oppgave?

Alle foreldre i barnehagen skal være trygge på at omsorg skal prege alt som skjer i Trondalen barnehage og at omsorg har en verdi i seg selv, sier Epland.

Alle de ansatte i barnehagen skal være tydelige omsorgsbidragere som vet at god omsorg skaper trygghet og trivsel.

– Denne tryggheten bidrar til at barna utvikler tillit til seg selv og andre, sier Epland.

Alle de ansatte innehar kompetanse på å bygge god selvfølelse hos enkeltbarnet.

– Vi har som mål å bygge god selvfølelse hos enkeltbarnet. Ettersom alle ansatte er på jobb, opplever barna tilstedeværende og anerkjennende voksne, sier Epland og forklarer tanken bak mottoet «Lek for livet»:

– Barna og alle ansatte i barnehagen er fantastiske lekere. Leken i Trondalen barnehage er det viktigste som foregår i barnehagen. Her formes livet. Vi har omformulert Stortingsmelding 19 som i utgangspunktet sier «Tid for lek og læring» til vår omdefinisjon som sier «Tid for lek gir læring», forklarer styreren.

For i Trondalen barnehage skal leken synliggjøres hver dag. Alle ansatte er aktive bidragsytere i leken og alle ansatte i barnehagen bidrar til å gi barna den gode barndom ved å være tilstedeværende voksne som tar ansvar for barnas lekepraksis.

– På den måten når vi vennskapsmålet til barnehagen som er: Alle barna i Trondalen barnehage skal ha en venn. I vår barnehage vet vi at de barna med god «folkeskikk» klarer seg bedre enn barn som ikke kan de sosiale spillereglene. Deling, inkludering, empati og samarbeid er det viktigste vi kan lære barna for at de skal bli godt likt og kan utøve den selvfølelsen vi legger så uendelig stor vekt på i vår barnehage.

– Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

– Suksessfaktoren for at barna fra Trondalen barnehage klarer seg bra på skolen er hva de har med seg i «ryggsekken» av empati, selvfølelse, selvtillit, danning, sosial kompetanse, lekeregler og lekepraksis, glede, humor og egen drivkraft til å kunne lede seg selv, sier Epland.

Barnehagen jobber mye med å reflektere over egne handlinger og språket som er helt avgjørende for lek, vennskap og læring. De eldste barna i Trondalen barnehage har Maxiklubb hver torsdag.

– Maxibarna opplever aktiviteter ute og inne. Dette siste året i barnehagen jobbes det med at barna skal bli selvstendige i sitt eget tankemønster, se nytten av å dele kompetanse og ha respekt for egne og andres mening. Alle barna skal møte skolen med god selvfølelse ispedd en god porsjon selvtillit. Barna de skal være empatiske og kunne samhandle positivt med andre. Refleksjon over egen praksis gjelder like mye for barna som for alle oss voksne i barnehagen, sier Kristin Epland.

Prisen deles ut på PBLs lederkonferanse 4. september. Vinneren får 25.000 kroner, i tillegg får barnehagen et diplom og et skilt som synlig bevis på at de er «Årets barnehage 2017».

Her er de åtte finalistene i «Årets barnehage 2017»:

TRYKK HER for å stemme på din favoritt.

Powered by Labrador CMS