Læringsverkstedet Nerby i Stange, Hedmark, er kandidat nummer seks i kampen for å vinne tittelen 'Årets Barnehage 2017'.
Læringsverkstedet Nerby i Stange, Hedmark, er kandidat nummer seks i kampen for å vinne tittelen "Årets Barnehage 2017".

ÅRETS BARNEHAGE 2017: «Barna først!»

Læringsverkstedet Nerby i Stange, Hedmark, er kandidat nummer seks i kampen for å vinne tittelen "Årets Barnehage 2017".

Publisert Sist oppdatert

Læringsverkstedet Nerby barnehage på Stange i Hedmark satser bredt med både matte, språk, kreativitet, eget pedagogisk opplegg og faste natur- og utedager. Hvert dagstema har tilpassede verkstedrom der barna kan være kreative med atelier, vann, musikk, motorikk og et stort fellesrom der de spiser.

Gapahuk med leirbål og tauhinderløype har barna også. Og personalet på Nerby er både stabile og har høy faglig kompetanse. Da sier det kanskje seg selv hvorfor de er en av åtte nominerte til «Årets barnehage 2017», men vi spør likevel:

– Hvorfor er dere nominert til «Årets barnehage»?

– Først og fremst tror jeg vi er nominert fordi vi er en ansattgruppe som genuint er opptatt av at alle barna hos oss skal føle seg sett og verdifullt hver enste dag. Vi bryr oss om hverandre som kolleger og alle ansatte uttrykker en stor glede, stolthet og tilfredshet over å jobbe i vår barnehage. Vi har mye humor, varme og omsorg både ovenfor hverandre, foreldre og barn, men samtidig har vi hele tiden jobbet godt med faglig innhold og profesjonalitet. Vi har jobbet systematisk og godt med fagområder over flere år og har alltid vært flinke til å sette av tid til planlegging og forberedelser, forteller styrer Marit Haug Hansen.

I det senere mener også styreren at de har blitt flinkere til å evaluere og reflektere over egen praksis og stiller ofte spørsmål som «Hvorfor gjør vi det på denne måten» og «For hvem?».

– På begynnelsen av barnehageåret hadde vi en liten kulturanalyse blant personalet i Nerby og denne avslørte at vår felles holdning var «Barna først». Dette gjennomsyrer hvordan vi praktisk legger til rette og organiserer oss – det være seg vaktlister, pauseavvikling eller plantid, men også hvordan vi jobber direkte med barna, sier Hansen.

Det betyr i praksis at alle ansatte har utvidet ansvar og arbeidsoppgaver i forhold til de ulike fagområdene og hver dag gjennomfører barnehagen godt planlagte samlingsstunder og inndeling i mindre barnegrupper.

– Samtidig har vi fokus på at vi er forskjellige og at vi alle har våre styrker og utviklingsområder – og dette ser vi på som en fordel snarere enn en utfordring. Vi har et klima der vi tør å utfordre oss selv, reflektere over egen praksis og vi er ikke redde for endring! Derfor har vi jobbet godt med prosjekter både initiert av oss selv, Læringsverkstedet sentralt eller fra kommunen. Som styrer opplever jeg en stor trygghet i å være en del av et stort konsern i forhold til mange av rollene en styrer har, men først og fremst er Læringsverkstedet Nerby en lokal aktør på Stange. Her opplever vi et kjempegodt samarbeid med både kommunale og private barnehager samt en inkluderende barnehageadministrasjon. Vi har alle det samme målet; nemlig den beste barnehagen for våre barn, sier styreren.

Blant nominasjonene går det fram at dette er et syn både ansatte og foreldre deler:

«Denne barnehagen er rett og slett verdens beste arbeidsplass! Tenk å kunne glede seg til å gå på jobb hver eneste dag!»

Og:

«Her har vi ikke tid eller lyst til å være syke. Vi vil ikke gå glipp av en eneste dag med de herlige barna, de inspirerende kollegene eller de flotte foreldrene!»

– Hva er barnehagens viktigste oppgave?

Selve kjernen i Læringsverkstedets pedagogikk er Hjerteprogrammet – som omhandler sosial kompetanse. Det aller viktigste vi kan gjøre for våre barn er at de hver eneste dag føler seg verdsatt og sett. Barnehagen skal være en arena hvor de får utvikle god sosial kompetanse, de skal få gode lekeferdigheter og de skal få bruke hele seg selv og alle sine sanser. I barnehagen skal de få lov til å erfare og kjenne på at vi alle er ulike, men samtidig er vi en del av et fellesskap. De skal få tillegne seg masse kunnskap gjennom lekende læring, samspill og mestring, sier styreren.

Her må personalet i barnehagen være gode rollemodeller, lekekamerater og veiledere; det vil si trygge og aktive voksne.

– Hos oss er vi ikke så redde for å snakke om læring, og i barnehagen vår finner du både et språkrom, matterom, motorikkrom, kreativt rom, vannrom og et Hjerterom i tillegg til de tradisjonelle ute- og innerommene, sier Hansen.

– Hva ønsker du barna skal ta med seg videre når de begynner på skolen?

Vi ønsker at skolestarterne våre skal ha med seg en rekke erfaringer når de begynner på skolen og at de er på vei til å bli den beste utgaven av seg selv. Vi vil at de skal møte skolen med gode lekeerfaringer, en følelse av gruppetilhørighet, noen basiskunnskaper innenfor fagområdene og at de har utviklet en grad av selvstendighet i forhold til å ta vare på seg selv og sine behov, oppsummerer barnehagestyreren og legger til;

– Og så håper jeg inderlig at de kan se tilbake på barnehagetiden med glede og minnes en god barnehagehverdag preget av varme, humor, lek og læring sammen med gode lekekamerater og kloke og trygge voksne!

Prisen deles ut på PBLs lederkonferanse 4. september. Vinneren får 25.000 kroner, i tillegg får barnehagen et diplom og et skilt som synlig bevis på at de er «Årets barnehage 2017».

Her er de åtte finalistene i «Årets barnehage 2017»:

TRYKK HER for å stemme på din favoritt.

Søndag kan du lese om Rudshøgda Kanvas-naturbarnehage i Oslo.

Powered by Labrador CMS