Barnehager i krysspress

Det blir stilt store, og til dels motstridene, krav til barnehagene. Forrige uke samla nærmere 500 barnehagefolk seg i Ålesund for å drøfte nettopp dette. 

Publisert

 Det skriver arrangørene i en pressemelding.

Konferansens hovedtema var nemlig at barnehagelærerne står i et krysspress fra ulike kanter, med motiv og ønsker som ikke alltid lar seg forene. Offentlige planer, politikere, myndigheter og foreldre mener gjerne noe om hva barnehagene kan og bør arbeide med.

Barnehagekonferansen er et årlig samarbeid mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Høgskulen i Volda og Utdanningsforbundet Møre og Romsdal. I år var det 17. gang at konferansen ble arrangert.

Hva er tidlig innsats?

Et av foredragene var det seniorrådgiver i Utdanningsforbundet, Jon Kaurel, som sto bak. Med tittelen «Tidlig innsats i utdanningspolitikken – motiver, mål og motsetninger, stilte han blant annet spørsmål ved hva som egentlig menes med «tidlig innsats».

– Helt siden begrepet ble lansert i ei stortingsmelding i 2006, har «tidlig innsats» vært svaret på mange utfordringer i barnehage og skole. Men hva betyr det egentlig? I noen sammenhenger, blant annet i offentlige styringsdokument, kan det se ut som om barn blir møtt, sett og forstått som et potensielt problem, et problem som vi kan kurere med tidlig innsats. Dette har noen etiske sider som det er stor grunn til å diskutere, sa han.

Barnehagelærer i et spenningsfelt

Gerd Sylvi Steinnes (tv) og Marit Bøe
Gerd Sylvi Steinnes (tv) og Marit Bøe

Gerd Sylvi Steinnes, førsteamanuensis ved Høyskolen i Volda, og Marit Bøe, førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge, satt begge i ekspertgruppa som i 2018 leverte en rapport om barnehagelærerrollen, på bestilling fra Kunnskapsdepartementet. På barnehagekonferansen la de fram noen av funnene fra studiene knyttet til rapporten.

– En overordnet utfordring for barnehagelæreren er å håndtere og manøvrere innenfor grunnleggende spenninger, og å treffe gode valg til beste for barns trivsel og allsidige utvikling. Det vil si at barnehagelæreren må gi profesjonelle vurderinger av hva som er viktig i bestemte situasjoner, og hvorfor det er viktig. God profesjonsutøving vil være å manøvrere i en rekke spenninger. Dette er en krevende rolle, man som barnehagelærerne jevnt over takler på en utmerket måte, sa de.

Powered by Labrador CMS