Snart er det høst og studietid.
Snart er det høst og studietid.

Nå kan barnehageeier søke om tilretteleggingsmidler for ansatte i kompetanseheving

Fra 15. august til 15. september kan barnehageeier for første gang søke om tilretteleggingsmidler for ansatte som ønsker kompetanseheving.

Publisert Sist oppdatert

Tilretteleggingsmidlene skal komme den ansatte i barnehagen til gode, informerer Udir om.

Barnehageeier kan søke tilretteleggingsmidler for studieåret 2016-2017 for ansatte som deltar på videreutdanning og andre type studier. Tilretteleggingsmidler skal bidra til at barnehageeier på en god måte kan planlegge og tilrettelegge for kompetanseutvikling av sine ansatte.

Les mer om tilretteleggingsmidler på Udirs nettsider.

Barnehageeier kan søke og motta tilretteleggingsmidler for ansatte på følgende studier som er søkt via Utdanningsdirektoratets søkerportal:

  • Språkutvikling og språklæring
  • Læringsmiljø og pedagogisk ledelse
  • Naturfag og matematikk
  • Tilleggsutdanning i barnehagepedagogikk (TiB), for nye studenter med opptak i 2016

Legger vekt på geografisk spredning

Alle søknader fra barnehageeier om tilretteleggingsmidler for videreutdanning i disse studiene vil bli innvilget.

Barnehageeier kan også søke om tilretteleggingsmidler for en rekke andre studier, som du kan lese om på udir.no.

I søknadsbehandlingen vil direktoratet legge vekt på geografisk spredning, balanse i antall søknader innvilget fra kommunale og private eiere og balanse i antall søknader på vegne av ansatte i store og små barnehager.

Skal komme den ansatte til gode

Den ansatte som deltar på studiet må ha ansettelsesforhold i barnehagen i 2016/2017.

Tilretteleggingsmidlene skal komme den barnehageansatte til gode slik at den ansatte kan gjennomføre studiet. Barnehageeiere må bli enige med sine ansatte om hvordan tilretteleggingsmidlene skal benyttes.

Ansatte som studerer kan blant annet ha behov for permisjon med lønn. Midlene kan brukes til å dekke vikarutgifter når den ansatte er på studiesamling, kjøp av bøker, betaling av reiseutgifter, oppholdsutgifter og semesteravgift.

Barnehageeier har ansvar å rapportere om bruk av midlene.

Powered by Labrador CMS