DEBATT

- Vi er viktige nok til å ta vare på barna - på framtiden - men ikke viktige nok til at barnehagelærerutdanningen får like mye midler som lærerutdanningen, sier student ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Iselin Dagsdotter Sæterdal.
- Vi er viktige nok til å ta vare på barna - på framtiden - men ikke viktige nok til at barnehagelærerutdanningen får like mye midler som lærerutdanningen, sier student ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Iselin Dagsdotter Sæterdal.

Viktig, men ikke så viktig..?

- Hvorfor mottar barnehagelærerutdanningen færre midler enn lærerutdanningen? Mener Kunnskapsdepartementet at vi er mindre verdt? spør student Iselin Dagsdotter Sæterdal.

Publisert Sist oppdatert

«Barnehagen skal legge et godt grunnlag for videre utvikling og læring. Målet er en trygg barnehage med kvalifiserte og omsorgsfulle voksne, en barnehage der barna kan leke og lære.»

De aller fleste vil nok si seg enig i sitatet hentet fra Kunnskapsdepartementet (KD) sin hjemmeside. Det råder sannsynligvis også liten uenighet om at barna er fremtiden. Og det kan nok tenkes å være en generell enighet om at denne fremtiden bør være av en viss kvalitet. Men om fremtiden skal være av en viss kvalitet bør det være fokus på å legge et kvalitativt og godt grunnlag for utvikling og læring så tidlig som mulig.

Som sitatet over sier, mener KDat det er barnehagen som har ansvar for å gi barna dette gode grunnlaget for videre utvikling og læring. Barnehagen skal tilby trygghet, lek og læring ved hjelp av kvalifiserte og omsorgsfulle voksene. De snakker videre om kvalitet i barnehagen og sier de voksenes kompetanse er avgjørende for kvaliteten i tilbudet. Den faglige og personlige kompetansen er de viktigste ressursene og er en forutsetning for at barnehagen skal være en god arena for danning, omsorg, lek, læring og sosial utjevning.

Men hvor viktig mener egentlig KD at dette grunnlaget som skal legges i barnehagen er, når de plasserer barnehagelærerutdanningen i en økonomisk tildelingskategori under grunnskolelærerutdanningen? En barnehagelærerstudent er 15.000 kroner mindre verdt per år enn en grunnskolelærerstudent. For barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus alene utgjør det en årlig forskjell på sju til åtte millioner kroner.

Det er barnehagelærerne som har ansvaret for og muligheten til å observere og forebygge de vanskene som skolen senere kan få problemer med. Utdanningsforbundet skriver på sin hjemmeside om viktigheten av tidlig innsats og viser til en analyse av flere internasjonale forskningsrapporter som viser at det er tre viktigst faktorer for at barnehagen skal ha en positiv og langvarig effekt på barns læring og utvikling, også inn i skolen.

De tre viktigste faktorene for at barna skal oppleve trygge rammer til å lære og utvikle seg, er gode relasjoner mellom de ansatte og barna, gode relasjoner barna seg i mellom og en målrettet pedagogikk som gir plass til det enkelte barn. Det er her snakk om faglig og personlig kompetanse i personalgruppen.

KD sier på sin hjemmeside at de vil styrke arbeidet med kompetanseheving i barnehagesektoren, blant annet ved å utdanne flere pedagoger. Det er vel og bra, men for at det skal sikres høy kompetanse og kvalitet i barnehagen bør det være høy kvalitet i utdanningen av det pedagogiske personalet. Og for at det skal være høy kvalitet i utdanningen av det pedagogiske personalet, må det være høy kvalitet i undervisningen på utdanningsinstitusjonen.

Men hvordan kan det opprettholdes en høy kvalitet i undervisningen og utdanningen når det gang på gang kuttes i undervisningstilbudet på grunn av økonomi?

Og hvordan har KD tenkt å gjøre barnehagelærer til et attraktivt yrke flere ønsker å utdanne seg til med de økonomiske, og følgelig kvalitative, forutsetningene utdanningsinstitusjonen har?

Så jeg spør igjen: Viktig, men ikke så viktig..?

Powered by Labrador CMS