DEBATT

Kvalitet for de minste - tør vi å la være?

- Kjære politikere; hvor mye er dere villige til å fire på kvaliteten i barnehagene våre?

Publisert Sist oppdatert

Lier kommune ligger langt ned på listen når det kommer til størrelse på tilskudd til barnehagene. Vi spør derfor politikerne:

Hva er dere villige til å risikere i forhold til kvaliteten for våre barn? Foreldre vil ha kvalitet, de ansatte vil ha kvalitet, barna trenger kvalitet!

Barnehagen skal sikre alle barn et oppvekstmiljø som gir både utfordringer tilpasset alder og funksjonsnivå, samt styrke barns muligheter for læring. I barnehagen skal barna lære empati, selvhevdelse, håndtere konflikter og lære selvkontroll. I tillegg skal de erverve kunnskap som skal gjøre dem i stand til å håndtere videre utfordringer senere i livet på en best mulig måte. Barnehagen skal med andre ord legge til rette for fremtidig verdiskapning og videre utvikling av vårt velferdssamfunn.  

Kvalitetsbegrepet i barnehagesektoren er et meget omdiskutert begrep og vi ønsker å løfte frem to perspektiver knyttet til verdiskapning i sektoren; Kompetanse og ressurser.

For at barnet skal kunne være en viktig bidragsyter til utvikling av vårt samfunn må barnet møte kompetente voksne. Voksne som kan mye om trygghet, nærhet og omsorg blandet med masse lek og glede.  Voksne som vet hvordan de kan være støtte i ulike situasjoner, voksne som kan tilpasse sin atferd til det beste for barnet. Det må være voksne som kan veilede barnet slik at de opplever mestring, men også får utfordringer som er nødvendig for videre utvikling og trivsel. I barnehagen lærer barnet å bygge relasjoner, knytter vennskap og får kunnskap om hvordan det er å være en del av et felleskap. Dette er grunnsteiner som dannes fra barna begynner i barnehagen.

For å sikre kompetent personal trenger vi å se på hvilke økonomiske ressurser vi har for anskaffelse av de menneskelige ressursene. Vi ønsker kun de beste for våre barn, men har vi alltid mulighet til å ta de med høyest ansiennitet og de med høyest kompetanse, eller preges valgene våre av økonomiske begrensninger i disse valgene?

Kvalitet får vi ikke på billigsalg!

Hva betyr kvalitet i barnehagen for politikerne og hvem skal de ha kvalitet for? Hvilke argumenter og hvilken kunnskap om verdiskapning legges til grunn når avgjørelsene tas?

Samfunnets og foreldres krav til barnehagen er endret. Service er et begrep vi må forholde oss til. Åpningstidene er endret, det er ikke uvanlig med 10,5 timer åpen barnehage daglig. Personalet har en arbeidstid på 7,5 time pr dag. En avdeling med fire ansatte har derfor ikke alltid fire ansatte til stede hele dagen.

Barnegruppene er større og dette gir et økt press på personalet. Det er mye som skal presses inn i «kjernetiden» der alle er tilstede. Barnehagen skal kartlegge, barna skal være klare til skolestart, foreldrene vil selvfølgelig at personalet ser deres barn som det unike barnet. Personalet skal legge til rette for individuell utvikling, samt ivareta hele barnegruppa. Det skal jobbes med språkutvikling, fysisk aktivitet, legges til rette for læring, korte og lange turer, daglig utetid, uformelle situasjoner som måltid, påkledning, hygiene, satsningsområdene til kommunen skal ivaretas. I tillegg skal vi sørge for at barnet får venner, lærer å samarbeide og å løse konflikter. Etter hvert skal barna bli selvstendige individer og klare seg selv. Dette må personalet i barnehagen ha tid til. Tid nok.  

Til alt dette trengs det støttende voksne med kunnskap om barn og med tid til å gjøre en god nok jobb. Er det ikke da viktig at vi velger personal etter hva vi trenger og ikke etter hva vi kan ha råd til, og at vi styrker bemanning etter behov? Et mangfold i personalgruppen i forhold til alder, kjønn og utdanning, samt nok tid til å utføre alle oppgaver gir rom for kvalitet i barnehagene.

Fremtidig verdiskapning og videre utvikling av velferdssamfunnet ligger i våre barns hender. Har vi råd til å nedprioritere denne satsningen?

De private barnehagene i Lier inviterer til debattmøte med politikerne i Lier. Vi oppfordrer alle som har barn i barnehage, eller som jobber i barnehage i Lier til å møte opp. Møtet holdes på Høvik skole tirsdag 21.04.15 kl. 19.00. Politikerne kommer, kommer du?

Powered by Labrador CMS