Namsskogan kommune er best på barnehage ifølge Kommunebarometeret 2019.
Namsskogan kommune er best på barnehage ifølge Kommunebarometeret 2019.

Kommunebarometeret: Dette er de 20 beste barnehagekommunene

Namsskogan kommune i Trøndelag topper Kommunebarometerets rangering av de beste barnehagekommunene.

Publisert

Kommunebarometeret utarbeides årlig av Kommunal Rapport.

Barometeret består av 151 forskjellige nøkkeltall innen 12 ulike sektorer: Barnehage, barnevern, grunnskole, helse, kostnadsnivå, kultur, miljø og ressurser, pleie og omsorg, saksbehandling, sosialtjeneste, vann, avløp og renovasjon, og økonomi.

De ulike sektorene vektes forskjellig. Grunnskole og pleie og omsorg er viktigst, fulgt av barnevern, barnehage og økonomi. Disse sektorene utgjør 70 prosent av barometeret samlet. Barnehage teller ti prosent i den samlede rangeringen, skriver Kommunal Rapport.

Nå er Kommunebarometeret 2019 klart og det er Namsskogan kommune i Trøndelag som topper listen innen sektoren barnehage.

Kommunen har tre barnehager. Ifølge nettstedet Barnehagefakta hadde kommunen i snitt en bemanningstetthet på 3,6 barn per ansatt per 15. desember 2018, og en pedagogandel på 53 prosent.

Her er de 20 kommunene som skårer best innen barnehage:

 1. Namsskogan, Trøndelag
 2. Modalen, Hordaland
 3. Kvænangen, Troms
 4. Stordal, Mære og Romsdal
 5. Flakstad, Nordland
 6. Roan, Trøndelag
 7. Tokke, Telemark
 8. Bykle, Aust-Agder
 9. Hvaler, Østfold
 10. Dønna, Nordland
 11. Engerdal, Hedmark
 12. Jølster, Sogn og Fjordane
 13. Tjeldsund, Nordland
 14. Røyrvik, Trøndelag
 15. Seljord, Telemark
 16. Hamarøy, Nordland
 17. Dovre, Oppland
 18. Hadsel, Nordland
 19. Jondal, Hordaland
 20. Utsira, Rogaland

Se hele barnehagelista i Kommunebarometeret her.

Fakta Kommunebarometeret

Tallene i Kommunebarometeret 2019 er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2018. I tillegg har Kommunal Rapport hentet statistikk fra kilder som Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking.

Dette er kriteriene kommunene blir målt på når det kommer til barnehage:

Bemanning: Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i kommunale barnehager

Bemanning: Antall barn per årsverk i grunnbemanningen i private barnehager

Pedagognormen: Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner

Pedagognormen: Andel private barnehager som oppfyller pedagognormen, uten dispensasjoner

Fagutdanning: Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning, kommunale barnehager

Fagutdanning: Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk utdanning, private barnehager

Kjønn: Andel ansatte som er menn, alle barnehager

Minoritet: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste år

Minoritet: Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage, snitt siste fire år

Størrelse: Barn per barnehage

Størrelse: Leke- og oppholdsareal per barn i kommunale barnehager

Størrelse: Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager

Dekningsgrad: Andel barn 1-5 år med barnehageplass

(Kilde: Kommunal Rapport)

Powered by Labrador CMS