Medeier og styrer Tone Listau i Nærleiken barnehage er klar på hvilket eierskap hun ønsker når barnehagen nå skal selges.
Medeier og styrer Tone Listau i Nærleiken barnehage er klar på hvilket eierskap hun ønsker når barnehagen nå skal selges.

Selger barnehagen – ansatte håper at kommunen ikke bruker forkjøpsrett

Det store flertallet av de ansatte i Nærleiken barnehage vil at barnehagen skal selges til Læringsverkstedet. Torsdag skal formannskapet ta stilling til om kommunen skal tre inn i budet på 36 millioner kroner.

Publisert Sist oppdatert

Rådmannen i Førde tviler seg fram til en anbefaling om å kjøpe barnehagen.

Argumentet som blir tungen på vektskålen er at kommunalt eierskap av Nærleiken barnehage vil gjøre det enklere å ha kommunal styring i barnehagesektoren, samt at samhandlingen mellom barnehagen og idretten i Hafstadparken vil kunne bli mer smidig med kommunen som eier.

Festekontrakt med forkjøpsrett

Bakgrunnen for saken er at eierne av Kyrkjevegen barnehage AS (som selskapet heter) har inngått avtale om salg av aksjene sine til Læringsverkstedet. Den avtalte prisen er 36 millioner kroner, går det fram av kommunens sakspapirer.

Barnehagen ligger imidlertid på kommunal tomt med festeavtale. I festekontrakten heter det at «Førde kommune skal ha forkjøpsrett ved overdraging av festeretten».

Dermed mener kommunen at den har forkjøpsrett når aksjene nå blir solgt.

Prisen er cirka 16 millioner kroner høyere enn den prislappen barnehagen hadde da den var nybygd i 2014. Rådmannen mener kommunen selv kunne bygd en tilsvarende, ny barnehage for betydelig lavere sum, men mener sambruken i Hafstadparken også representerer en verdi som må tas hensyn til.

Ansatte vil ha privat eier

Torsdag skal formannskapet ta stilling til om Førde kommune skal benytte seg av forkjøpsretten.

Gjør kommunen det, vil den i så fall trosse ønsket til et flertall av de ansatte.

– Av 20 ansatte er det to som er usikre og to som vil ha kommunalt eierskap. Resten vil at Nærleiken fortsatt skal være en privat barnehage, sier medeier og daglig leder Tone Listau.

Selv er hun klar på at hun foretrekker Læringsverkstedet foran Førde kommune som ny eier når hun skal gå inn i rollen som ordinær styrer.

– Fordi jeg opplever at det Læringsverkstedet står for er veldig bra. Både når det gjelder kvalitet, oppfølging av den enkelte barnehage og det at de både er et nasjonalt og nordisk nettverk, samtidig som de er opptatt av at vi lokalt skal del i utviklingsarbeidet, sier Listau.

– Usikkerhet med kommunen

Hun legger til:

– Jeg ser på det som en mye større styrke å bli en del av en sånn virksomhet enn å bli styrt av en kommune der det er stor usikkerhet knyttet til veldig sentrale ting.

– Som hva da?

– For eksempel eier Nærleiken ei hytte og en minibuss som nesten 50 prosent av aktiviteten vår er organisert rundt. Med kommunalt eierskap frykter vi at hytta og bussen vil bli en del av en felles kommunal eiendom. Vi vet heller ikke hva som skjer med tanke på vedlikehold. Må vi stå i vaktmesterkø, eller blir ting fikset på når det skal? Førde kommuner mangler også en helhetlig barnehageplan, så vi vet ikke hvor Førde-barnehagen er på vei.

– Kan vi være sikker på at det du sier er faglig begrunnet, og ikke har å gjøre med at du har skrevet en avtale med Læringsverkstedet?

– Jeg har alltid prøvd å være veldig etterrettelig. For oss er Læringsverkstedet et rent faglig valg. Det vi har sett av deres holdninger, verdier og synet på barn er veldig sammenfallende med det vi i Nærleiken har, sier Listau.

Motstand i fagbevegelsen

Ikke alle er like begeistret for tanken på at Læringsverkstedet kan være på vei inn i Førde.

Leder for Utdanningsforbundet i Førde, Johanne Rønnaug Dvergsdal, og leder for Fagforbundet i Førde, Janne Alette Fugle, gir overfor avisa Firda uttrykk for sterk skepsis overfor private barnehagekonsern som går med overskudd:

– Eitt eller anna må dei spare inn på. Det kan vere at dei tilsette får lågare løn, dårlegare pensjon eller at det er fleira barn per talet vaksne enn i dei kommunale. Har Førde kommune god nok oversikt over pengestraumen i private barnehagar, spør Dvergsdal.

– Overføringar frå kommunen og foreldrebetaling bør går til drift, ikkje til profitt, sier Fugle.

Eiendoms- og utviklingsdirektør i Læringsverkstedet, Svein Lunde, svarer i samme avis:

– Vi har eksponert oss for mykje gjeld og må balansere dette med gode resultat. Dette er forskjellen på private og offentlege verksemder. I ein krisesituasjon må vi ha pengar til løn og slikt. Vi kan ikkje ringe ordføraren og be om meir penger.

Spent på utfallet

Ordfører Olve Grotle (H) i Førde vil overfor barnehage.no ikke forskuttere hva han eller andre politikere kommer fram til når saken skal til behandling.

– Vi skal ha gruppemøte og diskutere saken tirsdag kveld. Jeg vil vente til etter gruppemøtet før jeg sier noe mer, sier Grotle.

Nå er Tone Listau spent på hva utfallet blir:

– Vi vet jo at vi som privat barnehage møter sterk motstand på et lite sted på Vestlandet. Ordvalget og omtalen i rådmannens saksframlegg var ganske negativt ladet. Det samme gjelder tidligere informasjon om private barnehager som er gitt til formannskapet. Så det kan hende at politikerne sitter med innrykk som ikke er riktig, men som kan få dem til å ta et valg om kommunalt eierskap. Hadde jeg vært politiker, ville jeg selv vært skeptisk hvis jeg bare hadde dette grunnlaget å fatte beslutninger på, sier Tone Listau.

I saksframlegget skriver rådmannen at det i et femårsperspektiv er økonomisk lønnsomt for kommunen å overta barnehagen. PBL (Private barnehagers landsforbund) har presentert andre tall som viser det motsatte.

– Jeg håper uansett at politikerne tar en beslutning som ikke baserer seg på tall, men på hvordan vi skal fortsette å utvikle kvaliteten i Nærleiken. Og da håper jeg de lytter til hva vi som jobber her ønsker oss, sier Tone Listau.

PS! 1: Nærleiken barnehage har ifølge barnehagefakta.no 5,2 barn per voksen og en pedagogandel på 47,8 prosent. Vie barnehage, som rådmannen i sitt saksframlegg mener er en sammenlignbar kommunal barnehage (med lavere kostnader), har ifølge barnehagefakta.no 6,2 barn per voksen og en pedagogandel på 37,5 prosent.

PS! 2: I et brev til Førde kommune bestrider PBL at kommunen har rettslig grunnlag for å hevde en forkjøpsrett. «I denne situasjonen som nå er oppstått, så er det ikke slik at sukjektet Kyrkjevegen barnehage AS overdrar festeretten til noen andre. Det er kun snakk om endringer på eiersiden i form av salg av aksjer», skriver PBLs direktør for juridisk avdeling, Espen Rokkan.

 Følg barnehage.no på Facebook og Twitter.

Powered by Labrador CMS