Gullungene familiebarnehage på Lysaker ble stengt dagen etter et uanmeldt tilsyn.
Gullungene familiebarnehage på Lysaker ble stengt dagen etter et uanmeldt tilsyn.

Kom på uanmeldt tilsyn, stengte familiebarnehage på dagen

– Det er ytterst sjelden vi stenger en barnehage med virkning fra dagen etter. Da er det fordi vi ikke anser det som et trygt sted å være for barna, heller ikke på kort sikt. Det sier mye om hvilken tilstand lokalene var i.

Publisert

Det sier sier Monika Josephsen ved Bærum kommunes Barnehagekontor til Budstikka (krever abonnement), etter at Folkehelsekontoret og barnehagemyndigheten sammen kom på uanmeldt tilsyn til Gullungene familiebarnehage på Lysaker 1. desember.

Det går sju barn i barnehagen, og ingen av dem har fylt to år. Siden august har de ifølge avisen oppholdet seg i kjelleren, der rommene var godkjent som vaskerom og bod. «Dette betyr at barnas barnehagelokaler verken har vært godkjent for barnehage eller for varig opphold.»

– Fare for barnas helse

I rapporten slår man ifølge avisen fast at tilsynet avdekket avvik av en så alvorlig grad at det er fare for barnas helse.

For det første ble barnehagen drevet i andre lokaler enn de som var oppgitt til Bærum kommune. Disse lokalene, en underetasje, mangler godkjenning. I lokalene pekes det på en rekke feil: Doen er ikke som den bør, det er hull i badeveggen, manglende radonmåling og andre inneklimaproblemer, som en fremtredende mugglukt. Lysforholdene er i tillegg funnet for dårlige.

I tillegg er det ifølge avisen en lang liste med punkter om forhold som kan være mer akutt farlige, og som ifølge Bærum kommune fraviker fra §19 om sikkerhet og helsemessig beredskap, i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

Blant annet at det er for lett å komme seg over gjerdet eller at gjerde mangler eller er ødelagt, at gjenstander og byggematerialer i tillegg til farlige gjenstander som gressklipper, høytrykksspyler og parasoll står på uteområdet, at det flere steder i barnehagen står oljeovner som ikke er sikret. Det påpekes også flere feil og mangler ved bygget: Et stort hull i veggen fra badet til oppholdsrom, sikringsskap med løse ledninger, hull i tak som er forsøkt tettet med tekstil. På kjøkkenet påpekes det at komfyren ikke har komfyrvern, og at vannkoker står slik at barna kan få tak i den.

– Alvorlig og uforsvarlig

Ifølge vedtaket har barnehagen holdt til i denne kjelleren siden august.

«Dette betyr at barna har oppholdt seg i kjellerlokalene i fire måneder per nå. Dette anser vi som alvorlig og uforsvarlig,» står det i vedtaket.

– Barnehageloven gir kommunen adgang til å gi barnehagen pålegg om å rette feil. Imidlertid er situasjonen ved denne barnehagen av en slik karakter at den ikke lar seg rette. Derfor fattet kommunen vedtak om varig stenging, sier Monika Josephsen til Budstikka, og videre:

– Den viktigste grunnen til at barnehagen har blitt stengt er at de oppholder seg i et lokale som ikke er godkjent for barnehagedrift. Det er etter barnehageloven et ulovlig forhold. Tilsynsrapporten viser også at det er mange avvik, både inne og ute, lokalene er dermed heller ikke egnet til barnehagedrift. Tilsynsrapporten konkluderer med at det er fare for barnas helse, sier Josephsen til Budstikka.

Eier av barnehagen, Mona Axelsen, henviser avisen til sin advokat, Kim Gerdts.

– Egentlig er det ingen dramatikk i denne saken, den bygger på formalia-feil fra eiers side. Hun har flyttet barnehagen ned en etasje, fordi lokalene til den opprinnelig barnehagen pusses opp, men hun glemte å søke om bruksendring i de midlertidige lokalene, sier Gerdts, og forteller videre at eier ønsker å rette opp i det som er påpekt i rapporten.

– Men først skal vi gå gjennom rapporten og se om det er alt vi er enig i. Det kan jo hende at vi har et annet syn på enkelte av de tingene som blir påpekt.

Powered by Labrador CMS