KRONIKK

«Vi må fremme positive rollemodeller, både menn og kvinner, som kan inspirere barn og unge til å tenke annerledes om kjønn og likestilling» skriver Raymond Lundquist.
«Vi må fremme positive rollemodeller, både menn og kvinner, som kan inspirere barn og unge til å tenke annerledes om kjønn og likestilling» skriver Raymond Lundquist.

Rosa eller blå?

«Vi kan alle spille en rolle i å skape et mer inkluderende og likestilt samfunn for våre barn og for de som kommer etter oss. Det krever bevissthet, engasjement og tålmodighet, men det er en investering i en mer rettferdig og mangfoldig fremtid» skriver artikkelforfatteren.

Publisert
  • Dette er et innsendt bidrag, og gir uttrykk for skribentens meninger og holdninger. Vil du delta i debatten? Send gjerne inn innlegg hit.

Bevisstheten rundt kjønnsroller og kvinnesyn i samfunnet er stadig økende. Dette har vært, og er, en viktig diskusjon som har påvirket mange aspekter av samfunnet – inkludert media, politikk, utdanning og popkultur. Det er en økning i andelen kvinner i lederstillinger, i politikken og på andre områder som tidligere var dominert av menn. Det har også vært en økning i bevisstheten rundt kjønnsdiskriminering og vold mot kvinner, og det har blitt tatt flere grep for å bekjempe dette.

Likevel er det fortsatt utfordringer knyttet til kjønnsroller og kvinnesyn, også når det gjelder påvirkning på dagens barn. Barn i dag blir påvirket av samfunnet rundt dem, og en av de største påvirkningsfaktorene er sosiale medier og influensere. Dessverre finnes det influensere som fronter et, i beste fall, umoderne kvinnesyn og som kan påvirke barn og unge til å tro at det er akseptabelt.

Kjønnsstereotypier

Heldigvis er ikke barn i barnehagen de ivrigste brukerne av sosiale medier, men det er likevel helt avgjørende at barnehageansatte, foresatte og andre omsorgspersoner engasjerer seg i problematikken. Vi kan, og skal, sette standarden og legge grunnlaget for de som kommer etter oss. Og det er ikke et ansvar vi bør ta lett på.

I barnehagen vil man for eksempel kunne møte utfordringer med kjønnsstereotypier. Yngre jenter kan bli påvirket til å tro at de skal være søte, feminine og tilgjengelig, mens yngre gutter kan bli påvirket til å tro at de skal være tøffe og aggressive. Dette kan føre til at barn føler at de må passe inn i disse stereotype rollene, og at de da ikke kan være seg selv. Barna begrenser sin mulighet til å utforske sitt fulle potensial. Dette kan ha stor innvirkning på deres atferd, holdninger og selvoppfatning.

Det er derfor viktig at vi oppmuntrer jenter til å være modige, aktive og selvstendige, og samtidig lar gutter utforske sin emosjonelle side og det å være omsorgsfull. Vi kan også oppfordre til lek og aktiviteter som utfordrer kjønnsstereotypiene, for eksempel ved å la jenter prøve seg på aktiviteter som tradisjonelt sett er dominert av gutter og vice versa.

Lek er en viktig del av barnas utvikling og har stor plass i barnehagen. Det vil derfor kunne være nyttig å introdusere leker som ikke er kjønnsbestemte, eller som utfordrer stereotypiene, som for eksempel leker som inkluderer omsorg og empati, eller konstruksjonsleker som ikke er begrenset til gutter.

Raymond Lundquist, daglig leder i Stavsberg barnehage SA.
Raymond Lundquist, daglig leder i Stavsberg barnehage SA.

Skape et trygt og åpent rom

Videre vil det være hensiktsmessig å være bevisst på språket vi bruker. Å bruke kjønnsnøytralt språk kan hjelpe med å normalisere at det er likestilling mellom kjønnene, og kan også hjelpe til med å oppfordre til en mer inkluderende og mangfoldig oppvekst for barna våre.

Et annet viktig aspekt er å oppmuntre til dialog om kjønnsstereotypier og likestilling. Det er viktig å gi barna våre muligheten til å stille spørsmål og reflektere over hva de lærer om kjønn og likestilling. Å skape et trygt og åpent rom for samtaler kan bidra til at barna utvikler en dypere forståelse av likestilling og mangfold.

Vi kan også være bevisste på hvilke rollemodeller barna våre blir eksponert for, både i det virkelige liv og gjennom media. Vi kan prøve å velge bøker, filmer og TV-programmer som viser mangfoldige og inkluderende roller for begge kjønn. Vi må fremme positive rollemodeller, både menn og kvinner, som kan inspirere barn og unge til å tenke annerledes om kjønn og likestilling.

For å lykkes med dette er det helt avgjørende med kollektiv innsats. Vi kan alle spille en rolle i å skape et mer inkluderende og likestilt samfunn for våre barn og for de som kommer etter oss. Det krever bevissthet, engasjement og tålmodighet, men det er en investering i en mer rettferdig og mangfoldig fremtid.

Powered by Labrador CMS