Det koster mer enn regjeringen hadde forutsett å gi gratis kjernetid til flere lavinntektsfamilier. Illustrasjonsfoto: Getty Images
Det koster mer enn regjeringen hadde forutsett å gi gratis kjernetid til flere lavinntektsfamilier. Illustrasjonsfoto: Getty Images

14,2 millioner kroner mer til gratis kjernetid etter regnefeil

Regnefeil fører til at det blir dyrere enn forutsatt å gi gratis kjernetid i barnehage til flere familier.

Publisert

Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, hatt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

I dag gis tilbudet til familier som har en samlet inntekt på under 450.000 kroner. Under forhandlingene om statsbudsjettet sist høst fikk Venstre gjennomslag for å heve inntektsgrensen til 533.500 kroner fra 1. august i år. Dette skulle kunne gi gratis kjernetid til om lag 6.600 flere barn enn dem som er omfattet av ordningen i dag.

Til tiltaket ble det satt av  24,8 millioner kroner ekstra på statsbudsjettet i 2018.

Da finansminister Siv Jensen (Frp) tirsdag la fram revidert nasjonalbudsjett, ble det kjent at bevilgningene på denne potten økes med ytterligere 14,2 millioner kroner.

"I Saldert budsjett 2018 vedtok Stortinget en bevilgning på 24,8 mill. kroner til å heve beløpsgrensen for gratis kjernetid i barnehage for 3-5-åringer til 533 500 kroner med virkning fra 1. august 2018. Midlene ble bevilget på innbyggertilskuddet til kommunene. I etterkant av budsjettbehandlingen er det oppdaget at feil gjennomsnittsinntekt for husholdningene ble lagt til grunn. For å rette opp i dette foreslås det at bevilgningen på posten økes med 14,2 mill. kroner", skriver regjeringen i sitt forslag til tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet.

Powered by Labrador CMS